About MTIS|Despre MTIS

At a Glance|Pe scurt

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
National and international accreditation, excellent study & Co-curricular programmes, PROACTIVE COMMUNITY INVOLVEMENT, balanced and motivated students, successful alumni, and great professional development programmes for teachers are just a few of the advantages of MTIS. 

Aspiring and Dynamic

Since 1995, Mark Twain International School has consistently validated its position as one of the leading and most forward-thinking providers of pre-university education in Romania through its:
 • expert global accreditation
 • challenging international programmes
 • successful students with outstanding results at academics, arts, athletics and community involvement
 • outstanding annual pass rate at both National and International Baccalaureate Exams
 • alumni who proudly represent the school at prestigious universities around the world
 • remarkably small teacher-student ratio
 • excellent comprehensive professional development programme for teachers.
Acreditări prestigioase internaționale și naționale, programe de studiu și extracurriculare moderne și stimulative, implicare proactivă în comunitate, Elevi echilibrați și motivați, absolvenți de succes și focus pe dezvoltarea profesională a profesorilor sunt doar câteva avantaje la MTIS. 

Dinamică și cu aspirații înalte

Încă de la fondarea ei în anul 1995, Mark Twain International School și-a validat în mod constant poziția ca una din instituțiile emblematice și novatoare în domeniul educației pre-universitare din România. Această poziție este în continuare consolidată prin:
 • multiple acreditări naționale și internaționale
 • programe de studiu performante și stimulative
 • promoții de succes ai căror elevi obțin an de an rezultate excepționale pe plan academic, artistic, sportiv și pe cel al implicării sociale
 • promovabilitate anuală excelentă la examenele naționale și internaționale de bacalaureat
 • absolvenți care o reprezintă cu cinste la universități importante din străinătate și din România
 • număr remarcabil de mic de elevi raportat la numărul de profesori
 • focus pe dezvoltarea profesională intensivă a cadrelor didactice.

MORE ABOUT MTIS

MTIS is a private, independent, co-educational school offering excellent English and bilingual (English-Romanian) international programmes of study to students from around the world.

MTIS is authorised by the International Baccalaureate to teach its three challenging academic programmes and is fully accredited by the Ministry of Education in Romania. The school also periodically undergoes demanding external evaluation carried out by the National Quality Assurance in Education Agency, and is a regular member of the Council of International Schools and of the European Council of International Schools. MTIS is the first school in Romania to offer the University of Cambridge ESOL Examinations to its students, as a Certified Exam Preparation Centre.

New! In 2014, MTIS is to become  a Cambridge International Centre of the University of Cambridge UK, offering its students, ages 5 to 19,  a leading international multidisciplinary curriculum and a suite of renowned examinations: Primary, Secondary 1, ICT Starters, IGCSE and International Certificate of Education. 

STUDENTS, FACULTY & CAMPUS

MTIS operates in two adjacent campuses near the verdant Baneasa Forest in the North of Bucharest, and presently has 420 students in its pre-primary, primary, middle and high school divisions. Sixty percent of students are Romanian nationals and forty percent are international, representing over 25 nationalities. The faculty and staff are highly qualified and participate in the continuous professional development programmes offered in both national and international networks.

PROGRAMMES & CURRICULUM

MTIS offers the prestigious International Baccalaureate Exams, as well as the International Baccalaureate continuum of learning ranging from early years to high school level. Preschool and Primary students through Grade 4 follow the IB Primary Years Programme in either English or bilingual English-Romanian; they may also study an optional international language at B level – French, German, Spanish, Chinese or Hebrew, starting in the 2nd Grade. MTIS offers mother tongue classes upon special request. In Grades 5 through 10, students follow the English or bilingual IB Middle Years Programme, and study a required additional international language. This secondary programme is designed to prepare them for entry into the rigorous, internationally recognized IB Diploma Programme in English, or the Romanian National Baccalaureate bilingual programme, both available in grades 11 and 12.

BACCALAUREATE

MTIS is presently the only school in Romania to offer its students two baccalaureate strands to choose from: the International Baccalaureate and the Romanian National Baccalaureate. To this date, our baccalaureate pass rate average for both types of exams is outstanding, prevalently 100%.

CO-CURRICULAR ACTIVITIES

MTIS offers a rich co-curricular programme, stimulating students to broaden their knowledge of academics, arts and sports including theatre, voice and choir, percussion, guitar, rock band, ballet, ballroom dancing, aerobics, aikido-life, soccer, basketball, swimming, ping-pong, journalism, pottery, advanced maths and IT, chess, languages, photography, study skills etc.

STUDENT SERVICES

MTIS offers privately-owned school transportation services, home-cooked meals in its cafeterias, permanent medical assistance, school counseling, and owns two camp sites, in the Carpathian Mountains and on the Black Sea shore.

aflați mai multe despre mtis

MTIS este o școală privată, independentă, co-educațională ce oferă elevilor de toate naționalitățile, cu vârste cuprinse între 2 -19 ani, programe de studiu excelente în limba engleză sau bilingve - în limbile engleză și română. 

MTIS este acreditată şi autorizată integral de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din România, precum și de către organizația International Baccalaureate cu sediul la Geneva, Elveția. Școala este membru cu drepturi depline al organizațiilor Council of International Schools, New York și European Council of International Schools, Londra și este evaluată extern periodic de către Agenția Națională pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar, București. MTIS este prima școală din România care a oferit elevilor săi Examenele de limba engleză ESOL ale Universității Cambridge, in calitate de Centru autorizat de pregătire.

Nou! În 2014 MTIS va deveni Cambridge International Centre al Universității Cambridge din Marea Britanie, lărgindu-și astfel oferta educațională, pentru elevi cu vărste cuprinse între 5-19 ani, cu un curriculum internațional multidisciplinar de ținută, predat în limba engleză, și cu o suită de examene recunoscute pe plan mondial: Primary, Secondary 1, ICT Starters, IGCSE și International Certificate of Education.

elevi, profesori & campusuri

MTIS funcționează în două campusuri apropiate în vecinătatea frumoasei Păduri Băneasa, în zona verde din nordul Bucureștiului, și are în prezent 420 de elevi la cele 4 niveluri pre-universitare: liceu, gimnaziu, școală primară și grădiniță. Mai mult de jumătate din elevii școlii sunt de naționalitate română, restul fiind internaționali și reprezentând peste 25 de naționalități. Atât cadrele didactice, cât și personalul administrativ, sunt profesioniști cu o înaltă calificare care participă în programul de dezvoltare profesională continuă derulat de către școală în cadrul afilierilor sale naționale și internaționale.

programe & curriculum

MTIS oferă prestigiosul Bacalaureat Internațional, precum și un continuum de învățare International Baccalaureate prin intermediul celor trei programe şcolare performante derulate de această organizație. Preșcolarii și școlarii până la clasa a IV-a urmează IB Primary Years Programme fie în limba engleză sau într-un program bilingv englez-român. Începând cu a doua clasă primară, elevii studiază opțional încă o limbă internațională, care poate fi franceză, germană, spaniolă, chineză sau ebraică. MTIS oferă asemenea ore de limbă maternă atunci când acestea sunt solicitate în mod special. În clasele secundare V-X, elevii urmează IB Middle Years Programme în limba engleză sau într-un program bilingv și studiază obligatoriu încă o limbă internațională. Acesta îi pregătește mai departe pentru ciclul secundar superior, pentru clasele XI-XII, unde elevii îşi aleg fie IB Diploma Programme în limba engleză, curs pregătitor riguros şi recunoscut internațional pentru susținerea Bacalaureatului Internațional, sau programul național bilingv pentru susținerea Bacalureatului Național.

bacalaureat

MTIS este în prezent singura școală din România care oferă elevilor posibilitatea de a alege între două programe de bacalaureat, cel internațional și cel național românesc. Până în prezent, toți elevii MTIS care au susținut examene de bacalureat național sau internațional au promovat cu rezultate foarte bune, aşezând astfel, aproape în mod constant, rata anuală de promovabilitate a școlii la 100%.

extracurriculare

MTIS organizează un bogat program extracurricular pentru elevii săi, care îi stimulează pe aceștia să-și extindă cunoștințele în domeniul academic, artistic sau sportiv. Cluburile și cursurile care se desfășoară după încheierea programului școlar sunt teatru, voce și cor, percuție, chitară, trupă de rock, balet, dans sportiv, aerobic, aikido-life, fotbal, baschet, înot, jurnalism, tenis de masă, șah, limbi internaționale, modelaj, matematică avansată și informatică, fotografie, studii aprofundate ș.a.  

servicii pentru elevi

Mark Twain International School oferă servicii private de transport, mese gătite în bucătăriile din campusurile școlii, asistență medicală permanentă, consiliere școlară și posibilitatea organizării de tabere școlare în cele două facilități de cazare pe care le deține în Munții Carpați și pe Litoralul Mării Negre.