About MTIS|Despre MTIS

Welcome to MTIS|Bine ați venit la MTIS

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

The MTIS students and alumni are eloquent proof that the journey travelled by MTIS since 1995, as well as the accomplishments and joys gathered by our school community throughout the years – such as the recent School of the Year Award for MTIS, at the National Education Awards - have been well worth the joint efforts of students, parents and teachers to create the added value we all seek and the expected level of success.


Dear Students, Teachers, Parents & Friends,

In 2012-2013, Mark Twain International School continues its mission of generating a significant impact upon international education in Romania. Bringing together over 420 wonderful and unique students in its classrooms, and 70 dedicated and highly-skilled teachers, MTIS opens pathways everyday to the world of learning and the realms of discovery specific to an IB World School. Our students and teachers are also joined by an administrative team of 40 members who responsibly watch over the practical aspects of a large school like ours, guaranteeing their comfort and safety at European standards. 

The MTIS students and alumni are eloquent proof that the journey travelled by MTIS since 1995, as well as the accomplishments and joys gathered by our school community throughout the years – such as the School of the Year Award for MTIS, at the National Education Awards - have been well worth the joint efforts of students, parents and teachers to create the added value we all seek and the expected level of success.

I am also truly delighted to report a suite of more recent notable achievements, only made possible by the enthusiastic contribution of our entire learning community, such as: the national high school accreditation awarded by the National Quality Assurance Agency, rounding out the school's portfolio to 10 official authorisations and affiliations; the opening of the MTIS Research, Innovation and Professional Development Division, accredited to roll out a series of avant-garde initiatives designed to involve members of our learning community and to reach out beyond it into the national education network with transferable professional credit; the outstanding overall results at the General County Inspection, during which 19 operational domains and 121 sub-domains of the school activity were analysed by 9 appointed education experts and inspectors; and the visit to our secondary school campus of Her Royal Highness Princess Margarita of Romania, who placed the annual Mark Twain Theatre for Youth under Her High Patronage, as a confirmation of MTIS' extraordinary achievements and progress in the field of education and artistic education of young people.

With students at the centre of these results and of the MTIS mission, each student is encouraged to honour his or her full potential, to be informed and involved, to become more creative and open-minded, to appreciate the humanity and diversity that define us. Whether they represent our school as academic Olympians, sports champions or active protectors of our planet; whether they are innovative in the sciences, expressive in the arts or socially responsible; our students – from 2 to 19 – practice wisdom, tolerance and friendship with their peers every day, learning to become life-long learners, rapidly adapting to a dynamic global society, and giving to the community they are proudly part of.

We warmly invite you to join the Mark Twain International School community!

Anca Macovei Vlasceanu
MTIS Founder, Chair & Head of School

Elevii și absolvenții MTIS sunt dovada grăitoare că drumul parcurs de MTIS între 1995 și 2012, precum și realizările și bucuriile comunității sale acumulate de-a lungul anilor - încununate nu demult la Gala Premiilor în Educație cu premiul Școala Anului - au meritat efortul reunit școală/elevi/părinți de a crea împreună plusvaloarea dorită și succesul așteptat.


Dragi elevi, profesori, părinți și prieteni, 

În 2012-2013, Mark Twain International School își continuă energic misiunea, ca școală-model, de a genera un impact important asupra educației internaționale din România. Reunind în clasele sale peste 420 de elevi minunați, precum și o echipă de 70 de profesori de o înaltă pregătire și dăruire, MTIS deschide calea, zi de zi, spre universul cunoașterii și tărâmul descoperirilor specifice unei școli ce poartă emblema IB World School. La aceștia se adaugă o echipă administrativă de 40 de persoane care veghează asupra tuturor aspectelor practice dintr-o școală mare ca a noastră, garantând confortul și siguranța la standard european.  

Elevii și absolvenții MTIS sunt dovada grăitoare că drumul parcurs de MTIS între 1995 și 2012, precum și realizările și bucuriile comunității sale acumulate de-a lungul anilor - încununate și la Gala Premiilor în Educație cu premiul Școala Anului - au meritat efortul reunit școală/elevi/părinți de a crea împreună plusvaloarea dorită și succesul așteptat.  

Sunt încântată să vă pot prezenta de asemenea o suită de realizări notabile mai recente, ce s-au putut concretiza numai cu sprijinul și implicarea entuziastă a tuturor membrilor comunității MTIS: acreditarea națională a Liceului acordată de Agenția Română pentru Asigurarea Calității, îmbogățind astfel portofoliul instituției noastre, ce deține în prezent 10 acreditări naționale și internaționale; deschiderea Diviziei MTIS pentru Cercetare, Inovație și Dezvoltare profesională, care se pregătește să lanseze și să desfășoare o serie de inițiative de avantgardă, cu implicarea unui număr considerabil de participanți din comunitatea noastră educațională imediată, dar și din afara acesteia, la nivelul sistemului național, prin programe acreditate de dezvoltare profesională cu credit transferabil; raportul excepțional al Inspecției Generale Județene, pe durata căreia 9 inspectori de specialitate și experți în educație au evaluat 19 domenii operaționale și 121 de sub-domenii ale activității școlare MTIS; precum și vizita oficială desfășurată la MTIS a Alteței Sale, Principesa Margareta a României, pentru a acorda Înaltul Patronaj Festivalului de Teatru Mark Twain, în semn de recunoaștere a realizărilor și progreselor deosebite înregistrate de MTIS în domeniul educației și al promovării spiritului artistic în rândul copiilor și adolescenților.

Plasând elevii în centrul acestor reușite și al misiunii MTIS, fiecare elev este încurajat sa-și onoreze pe deplin potențialul, sa fie informat și implicat, să devină mai creativ și mai deschis noului, să aprecieze umanitatea și diversitatea care ne definesc. Fie că ne reprezintă ca olimpici școlari sau campioni sportivi, sau că militează pentru salvarea planetei; fie că sunt inovatori în științe sau expresivi în artele frumoase, sau că exersează înțelepciunea, toleranța și prietenia cu semenii lor - înțelegând responsabilitatea socială pe care o au - elevii MTIS, de la 2 la 19 ani, învăță mereu să învețe, adaptându-se rapid cerințelor unei societății globale în plină dinamică și dăruind totodată ce au mai bun comunității din care fac parte.   

Vă invităm să vă alăturați comunității Mark Twain International School!  

Prof. Anca Macovei Vlăsceanu  
Fondator, Președinte & Director general MTIS