About MTIS|Despre MTIS

IB/AMF Project Closing Speech|Discurs de încheiere Proiect IB/AMF

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

'Teaching and Learning from an International Perspective', the International Baccalureate professional development project for romania, financed by the Arcelor Mittal Foundation, involved over 50 teachers and leadership members from 3 Galați state high schools in 2010-2011. the closing ceremony of the project took place in galați on june 5, 2011 with the participation of all stakeholders.

Dear Colleagues and Friends,

Mark Twain International School students are well-informed about the world they live in, they communicate ably in a variety of languages, and they think their actions through. Our students are encouraged to inquire about all that surrounds them, to dare to take intellectual risks and to keep an open-mind every time. We show them how to lead a balanced life, to care for others, to respect their principles and to reflect upon their actions. We inspire them to become creative, life-long learners and responsible, global-minded citizens. Last, but not least, we ask them to believe in themselves and to strive diligently towards achieving their aspirations and fulfilling their dreams. 

It is in this very same spirit that we choose to set an example for our students by pursuing our goals as an institution of teaching and learning. It is in this spirit that, given the remarkable opportunity by the International Baccalaureate a year ago, Mark Twain International School embraced the idea of playing an active role in supporting the IB in promoting its international philosophy, values, standards and practices beyond its immediate learning community to the wider national system of schools in Romania.

As one of a worldwide community of schools working closely with the IB towards a common mission to create a better and more peaceful world, MTIS has been inspired and empowered by its collaboration with the IB, and by its three high-quality and challenging educational programmes: the Primary Years Programme, the Middle Years Programme and the Diploma Programme. What better way to express the renewal of our determination in fostering the international educational philosophy of the IB continuum in our school after 9 years, than by becoming passionately involved in a professional development project designed for the teachers of the state high schools in Galați, Romania. As firm believer in progress and positive change through intensive key professional development, MTIS found this exciting endeavour to be perfectly in tune with its institutional and professional aspirations.

And, here we are, at what might seem to be the end of the road, at the close of the project we had the honour of naming, organizing and mentoring: Teaching and Learning from an International Perspective, an IB professional development initiative for Romania, generously financed by the Arcelor Mittal Foundation. It has proven to be a wonderful and enlightening journey for all those involved I believe, allowing us to forge new partnerships and friendships along the way, with a view to creating added value in world education.

In truth, this is not the end, it is just the beginning, and beyond its immediate and successful outcome, this project is a beacon for international education in Romania, with the potential to generate future professional development programmes and initiatives for Romania’s teachers and schools. These new programmes, to be nationally accredited by the Ministry of Education, and offering attractive transferable professional credit within the network, will play a crucial role in raising awareness about the International Baccalaureate and its continuum of international learning, in stimulating interest among schools to implement the IB academic programmes and to implicitly pursue IB authorization, and, also, in identifying sustainable long-term funding that is vital for these plans and actions.

'Învățarea și predarea din perspectivă internațională', proiect international baccalaureate pentru dezvoltarea profesională în românia, finanțat de arCELOR MITTAL FOUNDATION, a implicat în 2010-2011 peste 50 de profesori și directori din 3 licee de stat din galați. ceremonia de închidere a proiectului a avut loc pe 5 iunie 2011 la galați, în prezența tuturor membrilor și instituțiilor ce au contribuit la succesul acestuia.  

Dragi colegi și prieteni,

La Mark Twain International School, elevii sunt bine informați despre lumea în care trăiesc, comunică competent în mai multe limbi, și își plănuiesc acțiunile. Sunt încurajați să pună întrebări despre tot ce îi înconjoară, să își asume riscuri intelectuale și să își păstreze mereu o atitudine deschisă. Le arătăm cum sa ducă o viață echilibrată, cum să aibă grijă de cei din jur, să își respecte principiile și să reflecteze la propriile acțiuni. Îi inspirăm să devină creativi, îi îndemnăm să învețe de-a lungul vieții și să devină cetățeni ai lumii responsabili. Le cerem să creadă în ei înșiși și să depună eforturi susținute pentru a-și împlini aspirațiile și a-și realiza visurile.

În acest spirit, am ales să dăm un exemplu elevilor noștri prin urmărirea țelurilor noastre ca instituție de învățământ. În acest spirit, când International Baccalaureate ne-a oferit prilejul de a colabora, Mark Twain International School a îmbrățișat ideea de a juca un rol activ în sprijinirea și promovarea organizației IB și a filozofiei, a standardelor, a practicilor și a valorilor sale internaționale în rândul sistemului național de învățământ din România.

Ca școală care face parte dintr-o comunitate globală de școli ce colaborează îndeaproape cu IB, având misiunea comună de a crea o lume mai bună și mai pașnică,  MTIS a fost inspirată și împuternicită de colaborarea cu IB și de programele sale educaționale de elită de învățământ primar, gimazial și liceal: Primary Years Programme, Middle Years Programme și Diploma Programme. Ce mod mai bun de a demonstra în continuare hotarârea școlii noastre de a promova educația internațională în cadrul continuum-ului IB după nouă ani decât participarea însuflețită la acest proiect de dezvoltare profesională conceput pentru cadrele didactice din liceele de stat din Galați, Romania? Având o încredere nezdruncinată în progres și schimbare pozitivă prin dezvoltare profesională intensivă în ariile cheie, MTIS a găsit că acest proiect incitant este perfect potrivit cu aspirațiile ei profesionale și instituționale.

Iată-ne astfel aici la ceea ce pare a fi capătul unui drum, la încheierea proiectului pe care am avut onoarea de a-l numi, a-l organiza și a-l facilita ca mentori: Predarea și învățarea dintr-o perspectivă internațională, o inițiativă de dezvoltare profesională a IB pentru România, generos finanțată de Arcelor Mittal Foundation. S-a dovedit a fi o călătorie minunată și revelatoare pentru toți cei implicați, permințându-ne să creăm noi parteneriate și legături de colaborare, în vederea creării de valoare adăugată în învățământul din întreaga lume.

În realitate însă, acesta nu e un capăt de drum, ci e doar începutul. Dincolo de rezultatele obținute și succesul imediat, acest proiect este un cap de pod pentru educația internațională în România, cu potențialul de a genera inițiative și programe pentru cadrele didactice și școlile din România. Aceste noi programe ce urmează a fi acreditate de Miniserul Educației din România, oferind credite profesionale atrăgătoare și transferabile în rețeaua națională, vor juca un rol crucial în diseminarea informației despre IB și despre continuum-ul său de educație internațională, în stimularea interesului școlilor de a implementa progamele academice IB și implicit de a urmări autorizarea de către IB, și de asemenea în identificarea unor fonduri pe termen lung pentru a asigura susținerea financiară, vitală pentru continuitatea acestor planuri de acțiune.

Acknowledgements

Finally, since Inspector Pătrașcu, our Master of Ceremonies, might pull the plug on me if I don’t make haste, on behalf of Mark Twain International School, I would like to warmly thank the following for making the IB/AMF Project for Romania happen with flying colours: 

  • the IB leadership team from the Geneva, Cardiff and Singapore offices (Dr. Ian Hill, Deputy Director general, for validating the success and importance of this project by his involvement and presence here today; LuzMaria Gutierrez, Head of School Services, for believing MTIS worthy of the job; Traude Rogers, Project Manager, for ably, professionally and humourously guiding us through it all; Ann Hickey, Access PD Manager, and Janet Field, Head of Skajerak IB World School Norway, for their valuable expertise and endless patience; Judith Guy, Director of Access and Advancement, Juner Garcia, Access Projects Programme Manager, and Ruth Adams, Head of Global Online Professional Development, for their significant input and support); 
  • representing the Ministry of Education in Romania, Chief County Inspector of Education, Doruleț Rezmeriță and his team of specialists, for their modern vision of 21st century education in Romania and support; alongside the Galati high school directors and teachers, for their overall enthusiasm and participation; 
  • the AMF leadership team, represented by Mihaela Crăciun, Head of Human Resources, who made everything possible by providing indispensable funding for this initiative; 
  • last, but not least, I would like to thank the inspired, dedicated and hard-working team of MTIS teachers, acting as workshop leaders in this professional development project, lead by Sanda Sava, MTIS Director of Studies and DP Coordinator, also Coordinator for project management, development & monitoring, for her excellent communication and organization skills, and for being consistently commited to and focused on the smooth in-country coordination of the project and its excellent outcome.  

Mulțumiri & credite

În sfârșit, fiindcă dl. Inspector Pătrașcu, maestrul nostru de ceremonii, ar putea să deconecteze microfonul dacă nu pun punct, aș dori ca din partea Mark Twain International School să le mulțumesc călduros celor care au făcut posibil Proiectul pentru România IB/AMF și l-au realizat cu succes, și anume: 

  • echipei de conducere IB de la Geneva, Cardiff și Singapore: Ian Hill, Director General adjunct, pentru validarea succesului și a importanței acestui proiect prin implicarea și prezența domniei-sale astăzi aici; LuzMaria Gutierrez, Șef al departamentului de Servicii pentru școli, pentru îndrederea acordată MTIS; Traude Rogers, Manager de proiect, pentru competența, profesionalismul și umorul cu care ne-a călăuzit de-a lungul desfășurării sale;  Ann Hickey, Manager al  secțiunii de dezvoltare profesională Access, și Janet Field, Director al Skajerak IB World School, Norvegia, pentru valoroasa lor expertiză și răbdarea nemărginită; Judith Guy, Director al secțiunii Access and Advancement, Juner Garcia, Manager de programe și proiecte Access, și Ruth Adams, Șef al departamentului de Dezvoltare profesională on-line pentru sugestiile prețioase și sprijinul acordat; 
  • reprezentanților Minsterului Educației din România, inspector general județean Doruleț Rezmeriță și echipei sale de specialiști, pentru viziunea lor modernă privind învățământul românesc în secolul XXI și sprijinul acordat; directorilor liceelor gălățene și profesorilor acestora, pentru entuziasmul și participarea lor susținută; 
  • echipei de conducere  AMF, reprezentată de Mihaela Crăciun, Directorul departamentului de Resurse umane, care a făcut totul posibil prin susținerea financiară fără de care această inițiativă nu s-ar fi putut desfășura;
  • în ultimul rând, dar nu mai puțin important, echipei de cadre didcatice a MTIS, facilitatorii acestui proiect de dezvoltare profesională, condusă de Sanda Sava, Director de studii și Coordonator Diploma Programme al MTIS, Coordonator de proiect pentru management, dezvoltare și monitorizare, pentru comunicarea excelentă și organizarea acestuia, și pentru că a fost dedicată constant coordonării în țară a acestui proiect, și de care succesul său a depins în mare măsură.

Anca Macovei Vlasceanu
Founder, Chair & Head of School

Anca Macovei Vlăsceanu
Fondator, Președinte & Director general