About MTIS|Despre MTIS

Profile|Profil

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

read the personal profile at the bottom of the page.

Anca Macovei Vlăsceanu - Founder, Chair & Head of School

is a Graduate of English Language & Literature and French at the University of Bucharest, also having minored in Learner’s Psychology and Teaching Methodology, with 21 years experience in pre-university education and international education management. As Head of an International Baccalaureate World School, she regularly attends regional leadership professional development programmes, conferences and workshops around the globe.

Born in Prague, schooled in New York City, and having traveled extensively around the world with her diplomatic family, Ms. Macovei Vlasceanu grew up as a third culture kid (TCK) and became knowledgeable and passionate about international education, being committed to offering a high performing educational alternative in the prevailing national state school landscape in Romania.  

Ms. Macovei Vlasceanu currently oversees and ensures the successful accomplishment of the school’s vision and mission, the well-performing administration and organization of all school procedures and operations, the ongoing overall development of the school at elevated international standards.

Previously to founding MTIS, Ms. Macovei Vlasceanu worked in World Bank and Phare Education Project Management, and with the Ministry of Foreign Affairs Diplomatics Corps Division in Romania.

citiți profilul personal la baza paginii.

Anca Macovei Vlăsceanu - Fondator, președinte și director general

a absolvit Secția de Engleză-Franceză a Facultății de Limbi și Literaturi străine din cadrul Universității București, având totodată studii de psiho-pedagogie și o experiență de peste 21 de ani în învățământul preuniversitar și în managementul educației internaționale. Ca director al unei școli International Baccalaureate, participă periodic la programe de dezvoltare profesională, conferințe și seminarii în întreaga lume.  

Născută la Praga, educată în Manhattan, New York, și călătorind în toată lumea cu familia sa de diplomați, d-na Macovei Vlăsceanu a crescut ca third culture kid (TCK)devenind informată și pasionată de educația internațională, pentru a-și devota apoi energiile creării unei alternative educaționale de înaltă performanță în peisajul educațional pre-universitar bucureștean.

 

În prezent, Anca Macovei Vlăsceanu supraveghează și asigură îndeplinirea cu succes a viziunii și a misiunii școlii, administrarea performantă și buna organizare a tuturor procedurilor și operațiunilor școlare, dezvoltarea globală continuă a instituției la standarde internaționale elevate.

Înainte de fondarea școlii, D-na Macovei Vlăsceanu a lucrat în domeniul managementului de proiecte educaționale și de restructurare World Bank și Phare, precum și în cadrul Oficiului Corpului Diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe al României.

Personal Profile

Anca LOVES CHILDREN, LAUGHING WITH THEM, TEACHING, inspiring others, PROFESSIONAL CHALLENGES, THE PEOPLE SHE WORKS WITH, THE ARTS - especially the performing arts, ALL KINDS OF MUSIC, Books, libraries and book stores, ballet and dancing, deciphering human behaviour and Psychology, studying etimology and astronomy, really GOOD MOVIES on rainy days, SURPRISES, MANHATTAN life, architecture as an artistic expression; SWIMMING - especially wave jumping, MAKING CARAMEL APPLES and brownies with HER SECRET RECIPEs, the vulcanic and mysterious saint Ana lake, the MAGICAL VISTONIDA LAKE - and EVERYTHING THRACIAN, HER humourous HIGH SCHOOL BUDDIES, flowers and gardens, SAVING INSECTS FROM SWAPPERS, NAIMIBIAN CONTRASTS, romanian gymnastics, Cookies, the connecticut night sky, setting the table for holiday gatherings, summer camp fires, MONTAGNE RUSSE RIDES, adventures, WOOLSEY BRIDGE FARM IN NORFOLK and its inhabitants, the rustling of the wind, AND, MOST OF ALL, HER FAMILY.

Profil Personal

ANCA IUBEȘTE COPIII, să îi educe, SĂ RÂDĂ CU EI, să îi inspire pe oameni, PROVOCĂRILE pROFESIONALE, cei CU CARE LUCREAZĂ, ARTELE FRUMOASE, artele scenice, descifrarea comportamentului uman și psihologia, studiul etimologiei și al astronomiei, muzica de orice fel, cărțile, bibliotecile și librăriile, baletul și dansul în general, FILMEle cu adevărat BUNE în zile ploioase, surprizele, cerul înstelat în connecticut, paleurile, viața în MANHATTAN, arhitectura - ca expresie artistică, să înoate - mai ales SĂ ÎNfrunte valurile, SĂ FACĂ MERE CARAMEL și brownies DUPĂ REȚETele EI SECRETe, lacul vulcanic sf. ana și LACUL MAGIC ȘI STRĂVECHI VISTONIDA, CA ȘI ÎNTREaGA REGIUNE TRACIA, FOȘTII COLEGI DE LICEU care o fac mereu să râdă, aventurile, florile și grădinile îngrijite, SĂ SALVEZE INSECTELE DE AGRESORI, CONTRASTELE NAMIBIEI, gimnastica românească, să așeze masa pentru reuniunile de sărbători, TRENULEȚUL MONTAGNE RUSSE, FERMA WOOLSEY BRIDGE ÎN NORFOLK și locuitorii ei, focul de tabără vara, adierea vântului ȘI, CEL MAI MULT ȘI MAI MULT, FAMILIA.