About MTIS|Despre MTIS

Library & Media Centers|Bibioteca școlară & centrele media

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
Mark Twain International School IT Center
Students Enjoying the Bookfair
Mark Twain International School Library

The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go.

Dr. Seuss

Active Hubs for Exploration 

Both Library Media Centers at Mark Twain International School - there is one in each campus - are attractive and active hubs for world knowledge and exploration. These are the places that members of our learning community visit weekly for reading, inquiry, research, master classes, debates and extension seminars, with access to thousands of books and periodicals in English, Romanian, German, Spanish, French and Chinese.

MTIS Library Staff members are teachers, focused on providing adequate resources and multiple learning opportunities for all our students. They collaborate with class teachers accross the international curriculum, encourage diverse learning experiences, and facilitate cultural and social perspectives in the spirit of intellectual freedom and access to information, a pre-requisite of successful teaching and learning.

Do not read, as children do, to amuse yourself, or like the ambitious, for the purpose of instruction. No, read in order to live.

Gustave Flaubert

Dacă tu vei citi, mai multe lucruri vei ști. Astfel mult vei învăța și prin lume vei colinda.

Dr. Seuss      

Centre animate de cunoaștere și explorare 

Bibliotecile & Centrele media la Mark Twain International School sunt centre atractive și active ale explorării și cunoașterii. Aceste locuri speciale, vizitate săptămânal de către toți membrii comunității școlare pentru lectură, cercetare, seminarii, dezbateri și conferințe, oferă acces la miile de cărți și publicații în limbile engleză, română, germană, spaniolă, franceză și chineză.

Bibliotecarele au o pregătire universitară didactică la bază și îndeplinesc cu profesionalism și dedicație obiectivele principale ale acestor centre, de a oferi resurse variate și potrivite elevilor și de a genera multiple oportunități de învățare pentru aceștia. Ele colaborează cu profesorii de la clasă în cadrul unităților de studiu transdisciplinare din programul internațional, încurajează experiențe de învățare de diferite tipuri și facilitează perspective culturale și sociale în spiritul libertății intelectuale și al accesului la informație, o premisă a predării și învățării de succes.  

 

Să nu citiți precum copiii, pentru a vă amuza, sau ca cei ambițioși, pentru a vă instrui. Nu, să citiți pentru a trăi.

Gustave Flaubert