About MTIS|Despre MTIS

Secondary Education|Învățământ secundar

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

A teacher's purpose is not to create students in his own image, but to develop students who can create their own image.


Teachers Who Inspire Their Students

The Secondary Education Teaching Division is one of the major academic departments operating within Mark Twain International School, specifically designed to address our students' age-specific educational needs. 

Senior Campus MTIS students, ages 11 to 19, have the opportunity to study with these experienced bilingual and international teachers who are enthusiastic, caring educators, with a high degree of expertise and experience in their specific fields. Many teachers hold Master’s and/or Doctoral degrees or are currently pursuing postgraduate studies. Moreover, all MTIS teachers are included in the intensive continuous national and international professional development programmes offered through the school.  

Visit our Secondary Teacher Profile page.

Scopul unui profesor nu este de a forma elevi după imaginea sa, ci de a înzestra elevii cu abilitatea de a-și forma propria imagine.


Profesori care inspiră elevii

Departamentul profesoral al școlii primare și pentru educație timpurie este unul dintre departamentele academice principale la Mark Twain International School, formate din catedre de studiu specifice și în cadrul cărora predau profesori și institutori de specialitate pentru fiecare nivel de studiu.
 
Elevii MTIS din Campus Junior, cu vârste cuprinse între 2-11 ani, au prilejul de a studia cu acești profesori bilingvi și internaționali, educatori, în sensul larg al cuvântului, entuziaști și empatici cu un grad înalt de expertiză și experiență în domeniul specific fiecăruia. Numeroase cadre didactice dețin grade academice superioare de Master și Doctor sau urmează cursuri postuniversitare pentru a le obține. Mai mult, toate cadrele didactice ale școlii sunt incluse în programul intensiv de dezvoltare profesională continuă desfășurat atât pe plan național cât și internațional, o cerință fundamentală a școlii noastre.
 

Vizitați pagina cu Profiluri Profesori.