About MTIS|Despre MTIS

Administrative Services|Serviciu administrativ

MTIS administrative services are directly responsible for co-ordinating school transportation, school security and protection, the kitchens and schools cafeterias, as well as general maintenance of school buildings and facilities. 

Professional & Caring 

The MTIS Administrative Services Department organizes, coordinates and is accountable for the totality of the activities regarding the maintenance of school buildings, sport facilities and recreational spaces, including maintaining proper hygiene in the school campuses (cleaning, up-keeping, trimming and pruning, painting, disinfection, pest control, supplies etc.). The department is directly responsible for co-ordinating school transportation, school security and protection, and the kitchens and schools cafeterias.

Safety and Security

This department ensures the protection and the safety of the facilities and the people on the school premises (students, staff, visitors). This goal is reached by using specific strategies and tools, such as monitoring the entrances and the exits into and from the school facilities, periodic verification of the premises, instituting emergency procedures as needed in order to protect the physical integrity and health of the students and staff, as well as to preserve the integrity of the inventory and buildings, and liaising in real time with the administration and the public institutions that provide emergency services (police, voluntary unit for emergency situations etc.) as needed in any given case. The department employs both its own dedicated personnel and specialized personnel contracted from an outside security firm.

School Transport 

The department ensures the safe transportation of students and staff to and from school during the school week, as well as during field trips, school camps or special events. The transportation is done with the fleet of vehicles owned by the school. In addition, this department is in charge of all other school-related activities that require transportation such as delivering school supplies and cleaning supplies, transporting personnel to and from other institutions, and others. 

School Kitchens

This department is responsible for cooking and preparing diverse and tasty meals served in the school cafeterias daily for students and staff. All meals are prepared in house in an efficient and professional manner by dedicated personnel that is appropriately qualified and observes the high quality standards established by the institution in terms of nutrition quality and timeliness. The daily menus seek to satisfy the taste of all clientele, while also observing the nutrition and hygiene requirements imposed by the Ministry of Health.  

Cleaning & Maintenance

This team has the job of maintaining campus cleanliness in all areas (classrooms, dining hall, labs, hallways and bathrooms). It is an activity that takes constant and thorough work, with the help of high-grade sanitary products, in order to maintain an environment that is constantly clean and disinfected, thereby avoiding any problems that could cause health issues among students and employees.

servicul administrativ MTIS coordonează și răspunde de sectoarele de transport școlar, pază și protecție, bucătăriile și sălile de mese ale școlii, precum și de întreținerea campusurilor școlare.

Profesioniști implicați

Serviciul administrativ MTIS organizează, coordonează și răspunde de totalitatea activităților privind întreținerea clădirilor, claselor, terenurilor de sport, spațiilor verzi și a incintei campusurilor (aprovizionare, curățenie, estetizare, igienizare, dezinfectare, deratizare etc.). Departamentul coordonează și răspunde de sectoarele de transport școlar, pază și protecție, precum și de bucătăriile și sălile de mese ale școlii.

 

Pază și protecție

Departamentul are menirea de a proteja proprietatea, precum și persoanele aflate în incinta acesteia (elevi, personal, vizitatori). Acest obiectiv se realizează prin mijloace specifice care presupun monitorizarea intrării și iesirii în și din sediul unității, verificarea periodică a spatiilor in care se desfășoară efectiv activitatea, luarea măsurilor urgente și necesare de natura să apere integritatea fizică și sănătatea persoanelor, precum și integritatea patrimoniului școlii și înștiințarea în timp real a conducerii ori instituțiilor abilitate ale statului (poliție, seviciul voluntar pentru situații de urgență etc.) în funcție de evenimentul produs. Această activitate se realizează atât cu personal propriu, cât și cu serviciu extern specializat.

Transport școlar 

Acesta este departamentul prin grija căruia se realizează transportul elevilor și personalului angajat de la domiciliu la școală și de la școală la domiciliu, precum și asigurarea transportului elevilor și cadrelor didactice cu ocazia organizării excursiilor și taberelor școlare. Transportul se efectuează cu autovehicule proprietatea școlii. Totodata, acest departament îndeplinește orice alte activități specifice necesare îndeplinirii activității desfășurate (aprovizionarea cu rechizite și materiale de curățenie, transportul angajaților la diferite instituții cu care se colaborează etc.). 

Bucătăriile școlii 

Acestea gătesc și pregătesc zilnic, într-o manieră eficientă și profesională, mesele diverse și gustoase, servite elevilor și personalului în sălile de mese din campusurile școlare. Activitatea de preparare a meniurilor este asigurată de personal propriu, calificat care respectă standardele de calitate a preparatelor realizate, precum și termenele de executare a acestora. În stabilirea meniurilor zilnice, școala urmărește să satisfacă toate gusturile elevilor respectând, în același timp, și cerințele nutriționale și de igienă impuse de Ministerul Sănătății. 

Sectorul pentru curățenie  

Echipa asigura curățenia în întregul campus (clase, sălile de masă, holuri, grupuri sanitare). Este o activitate care presupune o muncă neîntreruptă, asiduă, folosirea unor materiale igienico-sanitare de foarte bună calitate pentru a menține un mediu în permanență curat și dezinfectat, cu scopul de a asigura evitarea oricăror probleme care ar putea afecta sănătatea elevilor și a angajaților.