About MTIS|Despre MTIS

Development & Advancement|Dezvoltare instituțională

contact us now for more information

Visionary & Focused

MTIS Development & Advancement is in charge of generating added-value and ensuring growth in several of the institution’s chosen development axes such as campus facilities, diversity of educational services, brand advancement, communications, local educational market studies, and participating with specific research input in elaborating the school’s short-term and long-term action plans.

Contactați-ne acum pentru mai multe informații

Vizionari și activi

Departamentul MTIS pentru Dezvoltare instituțională are în vedere generarea de plusvaloare într-o serie de direcții de dezvoltare cum ar fi creșterea bazei materiale a campusurilor, înființarea de noi filiale, diversificarea serviciilor educaționale, realizarea de studii de piață privind cerințele societății în domeniul educației private și participarea la elaborarea planurilor instituționale de dezvoltare pe termen mediu și lung.