About MTIS|Despre MTIS

Health, Safety & Medical Care Division|Divizia siguranță-sănătate & Cabinet medical școlar

The MTIS Medical Office provides permanent health supervision and first aid to students and staff in the MTIS campuses throughout the school day.

Responsible and Informed

The MTIS Medical Office provides permanent health supervision and first aid to students and staff in the MTIS campuses throughout the school day. It also ensures the annual medical check-up of all students, faculty and staff (for the latter, in co-operation with Med Life, a medical institution specialized in work medicine). The medical office oversees the administration of the obligatory health tests and psychological examination conducted before and during the employment of school staff.

Health and Safety Procedures of the school workforce are ensured through an external specialized firm that drafts the specific legal documents required by the current legislation – law no. 319/2006, ensuring that the health and safety norms for students and staff are observed. These documents concern the assessment of health and safety risks present at work, and contain safety and health instructions for every type of work place. The external service also ensures that newly-hired school staff receive proper induction with regard to the health and safety provisions that must be observed on school premises.

Cabinetul medical oferă supraveghere medicală generală elevilor și angajaților în cele două campusuri pe toată durata programului școlar.

Responsabili și informați

Cabinetul medical oferă supraveghere medicală generală elevilor și angajaților în cele două campusuri pe toată durata programului școlar și acordă îngrijiri și prim ajutor în caz de eventuale îmbolnăviri sau accidente. Acesta asigură efectuarea controlului medical obligatoriu al elevilor la începutul anului școlar și a personalului angajat - pentru cel din urmă, în cooperare cu instituția medicală de medicina muncii MedLife, unde se efectuează analizele medicale obligatorii la angajare și periodice și se efectuează examenul psihologic periodic.

Activitatea de Securitate și sănătate în muncă este asigurată de o societate specializată externă care elaborează documentele legale prevazute de legislația în vigoare – legea nr. 319/2006, menită să asigure securitatea elevilor și a angajaților din punct de vedere al protecției muncii. Aceste documente se referă la evaluarea riscurilor de sănătate și securitate în muncă, instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă specifice fiecărui loc de munca. Totodata serviciul extern efectuează instruirea din punct de vedere al măsurilor de securitate și sănătate în munca a personalului nou în momentul angajării.