About MTIS|Despre MTIS

Central Departments|Birouri și servicii

Secretariat, Alumni Relations & Archives|Secretariat, Evidența absolvenților & Arhivă
School marketing & Communications|Marketing școlar & comunicare
Development & Advancement|Dezvoltare instituțională
Human Resources|Resurse umane
Health, Safety & Medical Care Division|Divizia siguranță-sănătate & Cabinet medical școlar
IT Services|Departamentul IT

Administrative Services|Serviciul administrativ

Administrative Services.jpg

School cafeteria, security, transportation and campus maintenance.|Bucătăriile școlii, pază, transport și întreținerea campusurilor.

Read More|Aflați mai multe

Finances & Accounting|Finanțe-contabilitate & audit financiar

Finance & Accounting.jpg

A professional department supporting all relevant school operations.|Un departament de expertiză ce sprijină toate operațiunile școlare din această categorie.

Read More|Aflați mai multe

Legal Division|Consiliere juridică

Legal Division.jpg

Expert counseling for school operations.|Servicii de specialitate pentru operațiunile legale ale instituției.

Read More|Aflați mai multe