About MTIS|Despre MTIS

School Marketing & Communications|Marketing școlar & comunicare

CONTACT us now for more information

Reaching Out

MTIS School Marketing and Communications seeks to contribute creatively to the growth of the student body and to promoting proficient communication with the community. The strategies and tools used are achieved through the development of a sound school marketing and communication policy, monitoring the international education market, the establishment of a response strategy and monitoring of the impact of applied marketing strategies. The department implements the public standards of the Mark Twain International School name-brand and initiates specific communication campaigns on behalf of the school (advertisements, public relations, participation in education fairs and exhibitions, partnerships with public and private institutions).

Contactați-ne acum pentru mai multe informații

Pentru comunitate

Departamentul MTIS - Marketing școlar și comunicare urmărește, prin acțiuni specifice, creșterea numărului de elevi înscriși și promovarea unei comunicări performante în cadrul comunității. Mijloacele utilizate constau în dezvoltarea strategiei de marketing și comunicare, selectarea relațiilor cu furnizorii, monitorizarea pieței educaționale internaționale, stabilirea acțiunilor de răspuns, evaluarea și monitorizarea impactului acțiunilor de marketing implementate. În cadrul aceluiași scop, departamentul implementează standardele de imagine ale brandului Mark Twain International School și demarează campanii specifice de comunicare (acțiuni de publicitate, relații publice, participarea la târguri și expoziții, stabilirea de parteneriate cu instituții publice și private).