About MTIS|Despre MTIS

Secretariat, Alumni Relations & Archives|Secretariat general, evidența absolvenților & arhivă

contact us now for more information

At Your Service

The Main Office at MTIS, staffed by a head secretary and two secretaries that serve both school campuses, provides the link between the direct and indirect beneficiaries of the school and ensures effective communication among all interested parties. The Main Office is also in charge of visitor reception and maintaining school records. Some of the tasks accomplished by the main office are: drafting official diplomas, records of study, school matriculation ledgers, and assessment books; filing the appropriate documentation for the high school entrance exam and the baccalaureate; updating the school registers; safe keeping and archiving of all school documents and diplomas; drafting the school statistical records; processing the school correspondence; registering school visitors and providing information, protocol and public relations for school visitors , as well as maintaining an updated record of school graduates and contact with them.

Contactați-ne acum pentru mai multe informații

La dispoziția Dumneavoastră

Secretariatul MTIS, reprezentat de un secretar șef și două secretare care deservesc cele două campusuri școlare, asigură o parte importantă a comunicării dintre școală, elevi, beneficiarii indirecți (părinții / turorii / reprezentanții legali) și beneficiarii direcți (elevii), realizând totodată managementul activității de recepție și secretariat. Printe atribuțiile care intră în sarcina acestui department se numără: completarea actelor de studii, a registrelor matricole și a cataloagelor, întocmirea dosarelor pentru examenele de capacitate și bacalaureat, actualizarea registrului de evidență și înscriere a elevilor, păstrarea în deplină siguranță și arhivarea ulterioară a tuturor documentelor de secretariat și a diplomelor, întocmirea situațiilor statistice școlare, procesarea corespondenței, realizarea serviciilor de registratură, protocol și relații cu publicul, precum și evidența absolvenților și legătura permanentă cu aceștia.