About MTIS|Despre MTIS

Advisory Director|Director consultativ

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

read the personal profile at the bottom of the page.

Paul Stecoza

is a graduate of Bio-Physics of the University of Bucharest, and holds a Grade I Professional Teaching Degree, with over 40 years of professional experience in education management and the national education network. 

Before joining the MTIS Foundation Board in 2001, Mr. Stecoza served as Council to the Minister of Education, Director of the National Centre for Professional Development, Expert of the National Quality Assurance in Education Council, Inspector at the Ministry of Education, state high school Director and Physics Teacher.

citiți PROFILUL PERSONAL DE LA BAZA PAGINII.

Paul Stecoza

este licențiat în bio-fizică al Universității București și profesor cu grad didactic I, cu peste 40 de ani de experiență profesională în managementul educației și în sistemul național de învățământ.

Înainte de a deveni membru al Consiliului fondator MTIS în 2001, dl Stecoza a fost consilier în Ministerul Educației, director al Centrului Național de Dezvoltare Profesională, expert al Consiliului Național pentru Asigurarea Calității în Învățământ, inspector la Ministerul Educației, director de liceu și profesor de fizică.

Personal Profile

Paul LOVEs his family ABOVE ALL THINGS; CHILDREN, LIFE in their midst; reading quite a lot AND ALL THE TIME about the SCIENCEs and ANCIENT HISTORY (which he is passionate about), such as THE HISTORY OF THE DACIAN TRIBES; BUILDing/fixing THINGS: HOUSES, ELECTRIC OR SANITARY INSTALLATIONS, ELECTRONICS, skilled hANDIWORK OF ALL SORTS; ARCHITECTURE; visual arts - EL GRECO especially - AND painting; nature, BUTTERFLIES ESPECIALLY, and gardening since childhood; traveling extensively (with SPAIN, THE U.K., AUSTRIA, GREECE as FAVOuRITEs); DRIVING with great pleasure; LISTENing TO BEETHOVEN, JULIO IGLESIAS, TOM JONES, SARAH BRIGHTMAN; being a SPORTS fan - mostly FOOTBALL as a FAN OF REAL MADRID AND MANCHESTER UNITED; the unparalleled FISHing matches in mOROCCO; all kinds of food especially TRADITIONAL ROMANIAN; intERNATIONAL POLITICS of which he tries to make some sense and so much more...

Profil Personal

paul iubește mai presus de orice familia; copiii și viața în preajma lor; să citească foarte mult, tot timpul, cărți de știință - fizică, biologie, astronautica și despre istoria antică, în special istoria dacilor; să construiască orice: case, instalații electrice, sanitare, electronice, să bricoleze cu plăcere și pricepere; arhitectura; pictura - El Greco - și să picteze; natura enorm de mult și toate plantele, iar dintre viețuitoare păsările și fluturii; să grădinărească dintotdeauna; să călătorească mult (Spania, Marea Britanie, Austria, Grecia fiind printre favorite); să conducă cu pasiune mașina; muzica de Beethoven, Julio Iglesias, Tom Jones, Sarah Brightman; întrecerile sportive, în special fotbalul internațional - este fan Real Madrid și Manchester United; pescuitul, mai ales partidele inegalabile din Maroc; mâncărurile de orice fel, mai ales cele tradiționale românești; fenomenul politic international, încercând să-l înțeleagă... și câte ar mai fi de spus!