About MTIS|Despre MTIS

Associate Director general|Director general

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

read the personal profile at the bottom of the page. 

Dan Macovei Vlasceanu

is co-founder of Mark Twain International School and presently serves as associate Director general overseeing the smooth and successful accomplishment of school operations.

Mr. Macovei Vlasceanu has 18 years experience in educational management and school administrative and financial affairs, having specialised in International Economic Relations at the University of Economic Sciences of Bucharest and in Industrial Chemistry at the Polytechnics Institute in Bucharest. As administrator of an International Baccalaureate World School, he regularly attends regional leadership professional development programmes, conferences and workshops around the globe.

Mr. Macovei Vlasceanu is also a qualified and passionate chess master and has occasionally enjoyed teaching MTIS students this ancient craft.

Previously to founding MTIS, Mr. Macovei Vlasceanu worked as an entrepreneur.

citiți profilul personal la baza paginii.

Dan Macovei Vlăsceanu,

co-fondator și director general asociat al Mark Twain International School, asigură prin funcția sa derularea performantă a operațiunilor instituționale.

Dl. Macovei Vlăsceanu are o experiență de peste 18 ani în domeniile managementului în educație și a conducerii economico-administrative școlare, având studii de Relații Economice Internaționale și de Chimie industrială în cadrul Institutului Politehnic din București. Ca director al unei școli International Baccalaureate, participă periodic la programe de dezvoltare profesională, conferințe și seminarii în întreaga lume. 

Dlui Macovei Vlăsceanu îi face deosebită plăcere să predea ocazional șahul elevilor MTIS interesați, fiind calificat și pasionat de tainele acestei arte-sport străvechi.

Înainte de fondarea școlii, Dl. Macovei Vlăsceanu a lucrat ca anteprenor.

Personal Profile

Dan loves and cherishes his family, the time they spend together and cooking elaborate dishes for them; he likes COMPETING AND LEADING, communicating (DESCRIBing and ARGUing COLORFULLY, or sometimes NON-VERBALLY); music from Bob Dylan, adele and Deep Purple to Mahler and beethoven; driving (on the right hand side) through Bukovina, the Rodopi mountains or Orlando, or (on the left side of the road) through Windhoek or norfolk with an obligatory stop in Holt; giving; reading diversely and richly; enjoying a digital movie theatre with an exceptional sound; dreaming to climb aboard an asimov-style temporal elevator; watching MTIS graduates evry year as they take flight into the world, proud and strong. 

Profil personal

Dan Își iubește și prețuiește familia, timpul petrecut împreuna cu ei și să le gătească mâncăruri alese; să conducă oameni; muzicĂ - de la Bob Dylan, adele și Deep Purple până la Mahler și Beethoven; să conducă mașina (pe dreapta) prin Bucovina, Rodopi și Orlando sau (pe stânga) prin Windhoek sau norfolk cu oprire obligatorie la Holt, marea nordului; să comunice - descriptiv, argumentativ, colorat - uneori chiar și non-verbal; să dăruiască; să citească divers si bogat; sălile digitale de cinema bune cu sunet excepțional; să viseze că se suie într-un lift temporal a la Asimov; să îi privească pe absolvenții MTIS în fiecare an cum își iau zborul, puternici și mândri.