About MTIS|Despre MTIS

Finance & Development Director|Director economic & de dezvoltare

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

read the personal profile at the bottom of the page.

Mihai Anton

is a Graduate of Economics & Engineering at the University of Brasov, with post-graduate professional studies carried out at Berlin and Dresden universities in Germany and in Cluj-Napoca, Romania.

Before joining the Mark Twain International School administration in 2009, Mr. Anton worked as a university professor at the Polytechnics Institute in Brasov and occupied executive positions at the Calculus Centre of Brasov, at the National IT Network, and in national industrial projects. Mr. Anton also held portfolios for 25 years as General Director in the Ministry of the Electrotechnics Industry and in the Ministry of Industry and Commerce respectively.

CITIȚI PROFILUL PERSONAL DE LA BAZA PAGINII.  

Mihai Anton

este licențiat în economie și inginerie al Universității Brașov cu studii post-universitare de specialitate la universități din Berlin și Dresda, Germania, și Cluj-Napoca, România.

Înainte de a deveni membru al echipei de conducere MTIS în anul 2009, Dl. Anton a lucrat ca profesor universitar la Institutul Politehnic Brașov, a ocupat posturi executive la Centrul de Calcul Brașov, la Rețeaua națională de IT, și în cadrul unor proiecte industrial naționale, și a fost timp de 25 de ani Director general în Ministerul Industriei Electrotehnice și în Ministerul Industrei și Comerțului.

Personal Profile

Mihai likes children, especially challenging them in what they do, in order to stimulate them to achieve excellence; designing gardens (landscape architecture) - his favourite flower is the English rose; fishing for many years now, and his favourite dish, which he also knows how to prepare, is stuffed pike; classical music; one of his favorite visual artists is Michelangelo; reading about the history of religions and the birth of mankind; the italian culture; judo - which he practiced at university; the colour blue; he has a Japanese Akita Inu named Akira, of whom he is very fond. he dislikes hypocrisy and ignorance, both separately and together. 

Profil Personal

lui Mihai îi plac copiii, dar mai ales să-i provoace intelectual, în obținerea performanței; să proiecteze grădini (peisagistica) -  floarea preferată fiind trandafirul englez; să pescuiască - o face de mulți ani, iar felul preferat, pe care știe sa-l și prepare, este știuca umplută; muzica clasicĂ; ca artist vizual, unul din preferații lui este Michelangelo; îi place să citească despre istoria religiilor și geneza omului; cultura poporului italian; JUDO - SPORT PRACTICAT LA FACULTATE; CULOAREA ALBASTRU; Are o cățelușă japoneza Akita Inu, pe nume Akira, pe care o iubește foarte mult. îi displac minciuna și ignoranța, separat, sau împreuna.