About MTIS|Despre MTIS

MTIS Directors general|Directorii generali MTIS

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
Their passion for quality international education combined with an entrepreneurial outlook have ensured the steady growth of MTIS as leader in the field. 

Their Commitment

The two founders, Anca Macovei Vlasceanu and Dan Macovei Vlăsceanu, currently serve as Directors general in the MTIS Council of Directors and specifically oversee the successful accomplishment of the school’s vision and mission, the well-performing administration and organization of all school procedures and operations, the ongoing development of the school at elevated international standards. Their passion for international education combined with their entrepreneurial qualities have ensured the steady growth of MTIS: 

 • from 3 students initially to over 420 students at present; 
 • from a budding pre-primary school to a continuum of high-quality international education for students 2 to 19;
 • from a faculty of 3 to a specialized faculty and staff of over 100; 
 • from a basic functional income to an approximate 3 000 000 Euros per annum revenue;
 • presently endorsed through 12 national and international authorizations, accreditations and affiliations;
 • and validated by the remarkable academic achievements of its students and alumni, the outstanding professional growth of its teachers, and a consistent and positive impact on the local and global community over the past 18 years.

Pasiunea lor pentru educația internațională de calitate, potențată de deschiderea antreprenorială a acestora, au asigurat o creștere constantă a MTIS ca lider în domeniu. 

Angajamentul lor

Cei doi membri fondatori, Anca Macovei Vlăsceanu și Dan Macovei Vlăsceanu, monitorizează, în calitate de directori generali ai școlii, îndeplinirea cu success a viziunii și a misiunii școlii, administrarea performantă și buna organizare a tuturor procedurilor și operațiunilor școlii, dezvoltarea continuă a școlii și funcționarea ei la standarde internaționale ridicate. Pasiunea lor pentru educația internațională, potențată de calități antreprenoriale, au asigurat o creștere constantă a MTIS:  

 • de la primii trei elevi înscriși, la peste 420 în prezent; 
 • de la un program preșcolar de bază, la un continuum performant de educație internațională pentru elevi între 2 și 19 ani;
 • de la trei dascăli la început, la un număr de peste 100 de profesori și personal auxiliar specializat; 
 • de la un fond inițial de rulment minim, la un venit instituțional de aproximativ 3 milioane de Euro pe an; 
 • validată de 12 acreditări, autorizări și afilieri naționale și internaționale;
 • și demonstrată permanent de reușitele școlare spectaculoase ale elevilor, succesul universitar al absolvenților, dezvoltarea profesională semnificativă a profesorilor săi și de impactul pozitiv consecvent asupra comunității locale și globale din care face parte în ultimii 18 ani.