About MTIS|Despre MTIS

Council of Directors|Consiliul director

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

There are powerful professional relationships, common goals and excellent communication practices between the members of the MTIS Foundation Board and the MTIS Council of Directors, that fully ensure a productive, collaborative leadership of the school.  

The Council of Directors

 • Anca Macovei Vlasceanu, Head of School/Director general
 • Dan Macovei Vlasceanu, Director general
 • Elena Dobrin, Primary & Early Education Academic Director
 • Sanda Sava, Secondary School Academic Director
 • Mihai Anton, Finance & Development Director
 • Paul Stecoza, Advisory Director
 •  

  Responsibilities 

  The MTIS Council of Directors, the leadership & management team of the school, is responsible for coordinating all matters pertaining to school mission, school governance and management, educational leadership, strategies and policies, standards and procedures, studies, admissions, registrations, national and international accreditations, human resources, professional development, communication, international relations, budget, finances, investments and other matters related to administration.

  There are powerful professional relationships, common goals and excellent communication practices between the members of the MTIS Foundation Board and the MTIS Council of Directors, that fully ensure a productive, collaborative leadership of the school. 

  As governors and administrators of an IB World School, all members of the team regularly attend worldwide leadership professional development programmes, conferences and workshops (in Dubai, Lisbon, Athens, Basel, Cairo to name but a few), as well as national and in-school education management PD sessions, being committed to continuous professional self-improvement.

  Între membrii Consiliului fondator al MTIS și membrii Consiliului director al MTIS există relații profesionale puternice, obiective commune și o comunicare excelentă care asigură conducerea eficace a școlii prin colaborarea tuturor membrilor săi.    

  Consiliul Director

 • Anca Macovei Vlasceanu, Head of School/Director general
 • Dan Macovei Vlasceanu, Director general
 • Elena Dobrin, Director de studii Școala primară și Grădinița
 • Sanda Sava, Director de studii Liceu și Gimnaziu
 • Mihai Anton, Director economic și de dezvoltare
 • Paul Stecoza, Director consultativ.

 • Responsabilități 

  Consiliul director MTIS asigură coordonarea instituției la standarde ridicate, veghind asupra următoarelor domenii: misiunea și viziunea școlii, conducerea și managementul școlii, inițiativele educaționale, strategii și politici, standarde și proceduri, studii, admiteri, înscrieri, acreditări naționale și internaționale, resurse umane, dezvoltare profesională, comunicare, relații internaționale, buget, finanțe, investiții și alte aspect legate de adminstrarea școlii.

  Între membrii Consiliului fondator al MTIS și membrii Consiliului director al MTIS există relații profesionale puternice, obiective commune și o comunicare excelentă care asigură conducerea eficace a școlii prin colaborarea tuturor membrilor săi.  

  Ca membri ai conducerii MTIS și administratori ai unei școli IB, toți directorii participă la sesiunile naționale de perfecționare în domeniul managementul educației, la conferințe și seminarii de specialitate, precum și la cursuri de dezvoltare profesională pentru conducerea performantă a școlilor internaționale, organizate în întreaga lume (Dubai, Lisabona, Atena, Basel, Cairo ș.a.).