About MTIS|Despre MTIS

ARACIP|ARACIP

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

ARACIP's mission, as a public institution of national interest subordinated to the Ministry of Education, is quality assurance in education, achieved by means of external evaluation of the educational quality offered by schools and other pre-university organizations, and of the authorization, accreditation and regular assessment of these pre-university learning institutions.

The National Agency for Quality Assurance

Mark Twain International School is nationally accredited and regularly evaluated by the National Agency for Quality Assurance in Pre-University Education (ARACIP).

ARACIP's mission, as a public institution of national interest subordinated to the Ministry of Education, is quality assurance in education. This is achieved by means of external evaluation of the educational quality offered by schools and other pre-university organizations, and of the authorization, accreditation and regular assessment of these pre-university learning institutions.

The main services provided by ARACIP are: evaluation and accreditation of educational institutions in the pre-university system; evaluation of the quality of education in pre-university schools upon request from the Ministry of Education and on the basis of a signed contract; monitoring and quality assurance services in cooperation with the Ministry of Education and the school districts; evaluation of the schools that are accredited every three years; proposal to establish and offer accreditation by order of the Ministry of Education of pre-university schools for every level of studies, profile and stream; and establishing the standards, the global standards and the performance indicators, the school evaluation and accreditation procedures, the guides of good educational practices, the annual reports, the system analyses concerning the quality of pre-university schools in Romania, the recommendations for improvement of the quality of pre-university education, the professional conduct code of evaluation and accreditation experts. 

Misiunea ARACIP cuprinde evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ preuniversitar şi de alte organizaţii furnizoare de educaţie, precum și autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

Agenția națională de asigurare a calității

Pe plan național, Mark Twain International School este acreditată și evaluată instituțional periodic de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP). 

ARACIP este o instituţie publică de interes naţional, în subordinea Ministerului Educaţiei, a cărei misiune este asigurarea calităţii educaţiei. Misiunea ARACIP cuprinde evaluarea externă a calităţii educaţiei oferite de instituţiile de învăţământ preuniversitar şi de alte organizaţii furnizoare de educaţie, precum și autorizarea, acreditarea şi evaluarea periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Activitățile principale realizate de către ARACIP sunt: evaluarea şi acreditarea a furnizorilor de educaţie din învăţământul preuniversitar; efectuarea, pe baze contractuale, la solicitarea Ministrului Educaţiei, evaluarea calităţii educaţiei din învăţământul preuniversitar; realizarea împreună cu inspectoratele şcolare şi direcţiile de resort din Ministerului Educaţiei activitatea de monitorizare şi control al calităţii; efectuarea,cel puţin o dată la 3 ani, evaluarea organizaţiilor furnizoare de educaţie acreditate; propunerea către Ministerul Educatiei de înfiinţare şi acreditare, prin ordin, a instituţiilor de învăţământ preuniversitar pentru fiecare nivel de învăţământ, program de studii şi calificare profesională, după caz; și elaborarea standardelor, standardelor de referinţă şi indicatorilor de performanţă, metodologiei de evaluare instituţională şi de acreditare, manualelor de evaluare internă a calităţii, ghidurilor de bune practici, raportului anual cu privire la propria activitate, analizelor de sistem asupra calităţii învăţământului preuniversitar din România, recomandărilor de îmbunătăţire a calităţii invăţământului preuniversitar, codului de etică profesională a experţilor în evaluare şi acreditare.