About MTIS|Despre MTIS

Quality Assurance at MTIS|Asigurarea calităţii la MTIS

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

At MTIS, quality assurance and upholding standards are fundamental and constant endeavours. 

Upholding Standards

At Mark Twain International School, quality assurance and upholding standards are fundamental and constant endeavours. These are achieved by means of the two major expert bodies in charge of authorization, accreditation and regular assessment of all MTIS school divisions and programmes: 

  • The Romanian Agency for Quality Assurance in Pre-University Education (A.R.A.C.I.P.), responsible for the accreditation and evaluation of all education institutions belonging to the national network of schools and 
  • The International Baccalaureate Organization (IB), responsible for the authorization of IB World Schools that offer its three international programmes - Primary Years Programme, Middle Years Programme and Diploma Programme, for the quality assurance of how these high-quality programmes are delivered through constant monitoring and assessment, as well as for the professional development of faculty in the global IB network.

As regular member of both the Council of International Schools and the European Council of International Schools, MTIS also undergoes an appraisal process in accordance to the standards of these organizations.

La MTIS, asigurarea calității și menținerea standardelor înalte de funcționare sunt preocupări constante. 

Menținerea standardelor 

La Mark Twain International School, asigurarea calității și menținerea standardelor înalte de funcționare sunt preocupări constante.  Acestea se realizează și sunt garantate prin intermediul celor două foruri experte principale, responsabile pentru acreditarea, monitorizarea și evaluarea periodică a instituției noastre dedicate educației preuniversitare: 

  • Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (A.R.A.C.I.P.), ce realizează activitatea de acreditare şi de evaluare a furnizorilor de educaţie din învăţământul preuniversitar din România și 
  • Organizația International Baccalaureate (IB), ce realizează acreditarea școlilor din rețeaua IB World Schools pentru cele trei programe internaționale oferite - Primary Years Programme, Middle Years Programme și Diploma Programme - asigurând totodată calitatea derulării acestora printr-un sistem performant de monitorizare și evaluare, precum și de dezvoltare profesională continuă în rețeaua internațională IB.   
De asemenea, în calitate de membru al Council of International Schools și European Council of International Schools, MTIS este evaluată periodic în conformitate cu standardele acestor organizații.