About MTIS|Despre MTIS

INSAM: Digital Tools for Assessment|INSAM: Instrumente digitale pentru evaluare

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

Targeting the development of human resources for a competitive, modern equal-opportunities international work market environment.

Digital Tools for Growth and Development

Mark Twain International School joined the Quality Assurance through Digital Assessment project in 2011. The initiative is financed by the European Social Fund through the Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013 and targets public and private schools throughout Romania.

The general objective of the project is to develop and successfully implement the adequate digital tools and mechanisms that could ensure growth and overall improvement of the assessment and self-assessment/self-ranking of students in the national secondary education sector, with a view to the development of human resources for a competitive, modern equal-opportunities international work market environment.

dezvoltarea capitalului uman şi de creştere a competitivităţii acestuia pe piaţa muncii, prin asigurarea oportunităţilor egale de învăţare pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive. 

Instrumente și mecanisme digitale pentru evaluare 

Mark Twain International School s-a alăturat proiectului INSAM: "Instrumente digitale pentru ameliorarea calității evaluării în învățământul preuniversitar"  în 2011. Inițiativa este finanțată de către Fondul Social European prin Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane 2007-2013 și vizează școlile de stat și particulare din sistem.

Obiectivul general este dezvoltarea și implementarea de instrumente și mecanisme digitale de îmbunătățire a proceselor evaluative și de autopoziționare/autoevaluare a elevilor din învățământul preuniversitar liceal.  Proiectul adresează prioritatea strategică ”Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative”  din Planului Național de Dezvoltare 2007 - 2013 și mai exact răspunde obiectivului de dezvoltare a capitalului uman şi de creştere a competitivităţii acestuia pe piaţa muncii, prin asigurarea oportunităţilor egale de învăţare pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive.

assessment

Improving the assessment of student performance by developing digital applications and a specific digital database (assessment items) that can be used by both teachers and students in the process of assessment and self-assessment.

self-assessment

Expanding the processes of self-ranking/self-assessment of students in the secondary education sector by developing assessment strategies and instruments that involve the use of specific digital resources. 

access to digital resources & services

Increasing the quality of the processes of student assessment by facilitating student and teacher access to digital resources and services for the assessment/self-assessment of scholastic performance, of personal development and of corresponding career prospects.

student training & professional development

Facilitating learning to increase the teachers’ and students’ capacity to use digital instruments and services for assessment and for school and career counselling.

digital strategies & tools

Developing a shared body of digital assessment strategies, procedures and tools that ensure the promotion of a culture of assessment in secondary schools nationwide.

creating a digital system for secondary schools

Genenerating a national digital assessment system that provides students and teachers with adequate digital instruments and mechanisms for assessment.

evaluare

Îmbunătăţirea evaluării performanțelor elevilor prin dezvoltarea unor aplicații informatice și a unei baze de date cu resurse digitale specifice (itemi de evaluare) care să poată fi utilizate atât de către profesori cât și de către elevi în cadrul proceselor de evaluare și autoevaluare.

auto-evaluare

Îmbunătăţirea proceselor de autopoziţionare/autoevaluare a elevilor din învăţământul preuniversitar prin dezvoltarea de metodologii și instrumente de evaluare care să implice utilizarea de resurse digitale specifice.

acces la resurse digitale & servicii

Creşterea calităţii proceselor de evaluare a elevilor prin facilitarea accesului cadrelor didactice şi elevilor la resurse şi servicii digitale pentru evaluarea/ autoevaluarea performanţelor, a dezvoltării personale şi a perspectivelor privind evoluţia în carieră a acestora.

orientare școlară & dezvoltare profesională

Creşterea capacităţii cadrelor didactice şi a elevilor de a utiliza evaluarea prin instrumente/servicii digitale pentru îmbunătăţirea învăţării şi a orientării şcolare şi profesionale a elevilor.

strategii & instrumente digitale

Dezvoltarea unui corp comun de metodologii, proceduri și instrumente de evaluare a căror aplicare să asigure premisele instaurării unei culturi a evaluării la nivelul învățământului preuniversitar din România.

crearea unui sistem informatic pentru licee

Dezvoltarea unui sistem informatic de evaluare care să pună la dispoziția elevilor și cadrelor didactice responsabile cu evaluarea instrumente și mecanisme digitale de evaluare.