Scott Tinney|Scott Tinney

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

MTIS CLASS OF 2012. NOW AN UNDERGRADUATE STUDENT OF Safety and Security Management Studies at The Hague University of Applied Sciences, netherlands.

Question: Where have your studies at MTIS taken you?

Answer:  Safety and Security Management Studies at The Hague University of Applied Sciences (Haagse Hogeschool) in the Netherlands. 

Q: Briefly describe what you do at university.
A:  The course that I am following aims to develop professionals capable of undertaking projects in both the private and public sectors of the job market dealing primarily with the many facets of human safety. The study is broad, incorporating elements of psychology, sociology, public governance, general management skills, international law and policy making as well as providing various minors ranging from counter-terrorism to event management. These all combine to provide an environment where there are many paths provided and the choice is up to the individual. 

Q: What attracted you to this field of study?

A:  It is unlike any other field of study provided at other institutions of higher learning that I was accepted to (e.g. Business Management, Medicine, Law, Economics, etc) and is provided in only two other institutions in Europe.

Q: Who was your favourite teacher at MTIS? Why?

A:  I could not say. Although I am still grateful for how many late homework assignments I managed to get away with. Not that I am encouraging any of the younger students to follow down that path.

Q: How do you keep in touch with the people you met there?

A:  Social media, almost exclusively.

Q: What was your ambition when you were at MTIS? What is your ambition now?
A:  My ambitions changed more often than the weather. Now, they don´t change at quite such an alarming rate (as if they could keep pace with the Dutch weather), but the concept remains flexible.
 
Q: Where you involved in any clubs at MTIS?

A:  Over the years, sure, dance, drama, choir, every sport I could get near, journalism for the shortest of times. I regret not joining the chess club.  

Q: Are you involved in any clubs, societies now?
A:  Event and party management groups around the university, but not in a highly involved fashion.

Q: How are the skills you gained and what you learned at MTIS helping you now?

A:  The Diploma Programme extended essay and internal assessments were good practice as was learning the specifics of different referencing styles.

Q: Advice for MTIS students who want to follow in your footsteps in the same field of interest?
A:  Patience and a good sense of humor are prerequisites. It´s neither easy or straightforward. 

Q: What was your biggest challenge at MTIS?

A: Waking up in the mornings, hands down. If I managed to get past that point all was good.

Q: What is your biggest challenge at university?
A:  Waking up in the mornings. Still.

ABSOLVENT MTIS DIN 2012. ÎN PREZENT, STUDENT la Safety and Security Management Studies la Universitatea de știinte Aplicate din Haga, olanda.

Question: Unde te-au dus studiile la MTIS?

Răspuns: Safety and Security Management Studies la Universitatea de Știinte Aplicate din Haga (Haagse Hogeschool) în Olanda.

Î: Te rog sa descrii pe scurt activitatea ta la universitate.
R:  Cursul pe care îl urmez are ca scop dezvolarea de tineri profesioniști ce dispun decapabilități care îi împuternicesc să ducă la bun sfârșit proiecte în domeniul public precum șicel privat care abordează, primordial, fațetele multiple ale siguranței umane. Studiul este largincorporând elemente din psihologie, sociologie, guvernare publică, abilități de management,drept internațional și dezvoltare de politică precum și specializări precum contra-terorism sauorganizare de evenimente. Toate acestea combinate creează un mediu unde sunt multedrumuri posibile, iar alegerea este individuală.

Î: Ce te-a atras la acest domeniu? 
R:  Diferă drastic de orice alte studii pe care le-aș fi putut urma la alte instituții de învățământterțiar (de ex. Business Management, Economie, Drept, Medicină, etc.) și mai poate fi urmat doar la alte două instituții din Europa.

Î: Care a fost profesorul tău preferat la MTIS? De ce?
R:  Nu aș putea să spun. Dar sunt recunoscator pentru multiplele ocazii când mi s-au acceptattemele întârziate. Nu că i-aș încuraja pe tinerii elevi să-mi urmeze exemplul.

Î: Cum păstrezi legătura cu profesorii și colegii pe care i-ai cunoscut la MTIS?
R: Aproape exclusiv prin social media (Facebook, YouTube, etc.).

Î: Care era ambiția ta cand erai elev la MTIS?  Care este ambiția ta acum ca student? 
R:  Ambițiile mele se schimbau mai des decât vremea. Acum, deși nu se schimbă cu  aceeași frecvență (nu că ar putea să țină pas cu vremea olandeză), conceptul rămâne unul flexibil.

Î: Ai luat parte la activitățile extra-școlare la MTIS?
R:  De-a lungul anilor, desigur, dans, teatru, cor, jurnalism pentru o perioadă scurtă și orice sport ce am putut să fac. Regret că nu am participat la clubul de șah.

Î: Acum faci parte din cluburi sau societăți studențești?
R:  Da, legate de organizarea de evenimente sau petreceri, dar fără vreo afiliere prea puternică.

Î: Cum îți sunt de folos acum abilitățile dobândite și ceea ce ai învățat la MTIS?
R:  Extended essay-ul și internal assessment-urile pentru IB au fost o pregatire bună pentru cerințele de la universitate în termeni de material scris.

Î: Ce sfaturi le poți da colegilor mai mici de la MTIS care doresc să urmeze cursuri universitare în același domeniu de studiu ca și tine?
R:  Răbdarea și un simț al umorului sunt necesare. Nu este nici ușor, nici clar domeniul.

Î: Care a fost cea mai mare provocare pentru tine la MTIS?
R:  Să mă scol de dimineață. După ce treceam de acest punct, toul se desfășura normal.

Î: Care este cea mai mare provocare pentru tine ca student?
R: Să mă scol de dimineață. Încă.