Academic Trajectories|Traiectorii academice

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

MTIS gives students the opportunity to tailor their study programme and subjects to a great extent according to their preferences and in view of the specific requirements for access into a variety of study fields at prominent universities around the world.   

A Panoramic View of Study and Career Options 

Mark Twain International School offers students ages 2 to 19 a coherent and challenging study route consisting of a continuum of international education and the development of important personal and social attributes as life-long learners. In conjunction with a sound preparation for university admission and a panoramic view of study and career choices, these advantages facilitate a natural evolution to higher education and the right life choices.

Furthermore, special emphasis is placed on determining the future academic direction of MTIS students early on in high school, by allowing them to choose from the four available secondary education strands: Humanities-Languages, Humanities-Social Studies, Sciences-Mathematics & Informatics, and Sciences-Natural Sciences. Finally, the Diploma Programme, consisting of a rigorous and intensive two-year study period, gives students the opportunity to tailor their study programme and subjects to a great extent according to their preferences and in view of the specific requirements for access into a variety of study fields at prominent universities around the world.  

Click to view chart of higher education fields chosen by MTIS alumni to this date.

MTIS le dă elevilor prilejul de a-și alege din sfera ariilor de interes opțiunile de studiu în conformitate cu preferințele lor și în vederea cerințelor specifice pentru accesul într-o varietate de domenii de studiu la universități de marcă din întreaga lume. 

O vedere panoramică a oportunităților de studiu și de alegere a unei cariere

Mark Twain International School oferă elevilor cu vârste între 2 și 19 ani o rută preuniversitară consistentă și provocatoare constând într-un continuum de educație internațională și în dezvoltarea de atribute personale și sociale importante pentru dobândirea și menținerea deprinderii de a învăța pe tot parcursul vieții. În conjuncție cu o pregătire temeinică pentru studiile universitare și o vedere panoramică a oportunităților de studiu și de alegere a unei cariere, aceste avantaje facilitează o evoluție naturală spre educația terțiară și luarea unor decizii corecte de viață.

 

Mai mult, se pune un accent special pe determinarea viitoarei direcții academice a elevilor MTIS încă din primii ani de liceu, când elevilor le este oferită posibilitatea de a alege una din cele patru opțiuni de studiu în filiera teoretică: Profil Uman: Filologie sau Științe sociale; Profil Real: Matematică-informatică sau Științe ale naturii. În fine, programul de Bacalaureat Internațional: Diploma Programme, constând dintr-un program de studiu riguros și intensiv de doi ani, le dă elevilor prilejul de a-și alege din sfera ariilor de interes opțiunile de studiu în conformitate cu preferințele lor și în vederea cerințelor specifice pentru accesul într-o varietate de domenii de studiu la universități de marcă din întreaga lume.  

Accesați aici tablelul cu opțiunile universitare ale absolvenților MTIS până la acestă dată.