Romania|România

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

Orașe: București, Brașov & Cluj

Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila
Medicină, Stomatologie

Universitatea București           

Ştiinţe politice în lb. engleză, Drept, Psihologie, Educație, Geografie, Limbi clasice, orientale și germanice 

Academia de Științe Economice București 
Finanţe-Bănci, Comerț, Management, Administrația afacerilor în lb. engleză și germană, Relații Economice Internaționale în lb. engleză

Universitatea Națíonală de Arte București          
Arte vizuale & Design

Şcoala Naţională de Studii Politice & Administrative 
Relaţii internaţionale & Studii europene

Universitatea de Științe Agronomice & Medicină veterinară
Horticultură & Peisajistică, Medicină veterinară 

Universitatea Politehnică București                           
Inginerie aerospațială cu studii de pilotaj, Ingineria & Managementul Sistemelor Tehnologice

Universitatea Tehnică de Construcții București      
Inginerie civilă în engleză

Universitatea Titu Maiorescu  
Drept

Universitatea Româno-Americană
Drept, Limbi străine & comunicare, Economia turismului intern & internațional, Comerț, Studii economice europene, Management-Marketing

Universitatea Hyperion 
Jurnalism

Universitatea Transilvania Braşov 

Educaţie Fizică & Sporturi Montane 

Universitatea Creştina Dimitrie Cantemir Cluj 
Drept

cities: bucharest, brasov & cluj  

Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila
Medical Sciences, Dentistry

Universitatea București  
Political Science in English, Law, Psychology, Education, Geography, Languages: Classical, Oriental, Germanic

Academia de Științe Economice București   
Finances & Banking, Commerce, Management, Business Administration in English and German, International Economic Relations in English

Universitatea Națíonală de Arte București   
Visual Arts & Design

Şcoala Naţională de Studii Politice & Administrative      
International Relations & European Studies

University of Agronomy Sciences & Veterinary Medical Studies
Horticulture & Landscape Architecture, Veterinary Medicine  

Universitatea Politehnică București                    
Aerospace Engineering with Pilot Studies, Engineering & Management of Technological Systems

Universitatea Tehnică de Construcții București   
Civil Engineering in English

Universitatea Titu Maiorescu 
Law

Universitatea Româno-Americană 
Law, Languages & Communications, Management-Marketing, International Tourism, Commerce & Business Administration, European Economic Studies

Universitatea Hyperion
Journalism

Universitatea Transilvania Braşov
Physical Education & Mountain Sports

Universitatea Creştina Dimitrie Cantemir Cluj 
Law