Athletics|Mens sana in corpore sano

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
Playing Outside Sports
Fitness at the Mark Twain International School
Students Playing Soccer
Track & Field - Athletics

Consistent to the MTIS mission, gym teachers, coaches and parents work together within the programme to inspire students to develop self-worth, but also to be considerate and to value their team members and opponents.

Fostering Progress & Achievement 

The Athletics Department at Mark Twain International School strives to create and maintain a balanced and stimulating sports environment accessible to all our students during the regular school programme, but also outside the school day. Consistent to the MTIS mission, gym teachers, coaches and parents work together within the programme to inspire students to develop self-worth, but also to be considerate and to value their team members and opponents. The safe and inviting environment fosters progress and achievement, allowing students to attain high aptitudes and enjoy themselves in the process.  As a result, students will improve their physical condition and skills and also learn the significance of sports discipline, teamwork, commitment, fair-play and the excitement of competing. MTIS students have equal opportunities to participate regardless of ability. The gym teachers and coaches will consider the following factors when deciding upon the teams: dexterity, previous experience, and social rapports.

In order to participate in Physical Education classes and prior to tryouts for any Team Sport, students must have a physical affidavit on file with the MTIS Medical Office and Athletic Department. 

În armonie cu Misiunea Mark Twain International School, profesorii de sport, antrenorii și părinții colaborează pentru a cultiva stima de sine a elevilor și a insufla acestora respect și compasiune față de co-echipieri și adversari.

Un mediu sportiv stimulativ

Departamentul de Educație fizică & Sport de la Mark Twain International School creează și menține un mediu sportiv echilibrat și stimulativ, accesibil tuturor elevilor pe durata programului școlar zilnic, dar totodată și în afara acestuia. În armonie cu Misiunea MTIS, profesorii de sport, antrenorii și părinții colaborează pentru a cultiva stima de sine a elevilor și a insufla acestora respect si compasiune față de co-echipieri și adversari. Mediul sigur și primitor încurajează progresul și rezultate deosebite, permițându-le elevilor să își atingă cel mai inalt potential, dar să se și distreze de-a lungul acestui proces, În consecință, elevii își vor îmbunătăți condiția fizică și vor învăța totodată care este semnificația disciplinei sportive, perseverenței, efortului colectiv, fair-play-ul și vor descoperi bucuria competiției. MTIS le oferă tuturor elevilor prilejul de a participa la activitățile și întrecerile sportive, având acces în egală măsură la aceste oportunități de dezvoltare indiferent de abilitate. Când alcatuiesc echipe, profesorii și antrenorii vor avea în vedere mai mulți factori, printre care abilitatea sportivă, experiența anterioară și capacitatea de relaționare cu ceilalți.   

Pentru a putea participa la orele de Educație fizică și înainte de a lua parte la selecționare pentru orice Sport pe echipe, elevii trebuie să prezinte dovada unui exam medical riguros la Cabinetul medical și Departamentul de Educație fizică ale MTIS.  

Divisions

Q

Primary & Pre-Primary Physical Education & Sports

A

The MTIS Primary & Pre-Primary Sports Programme is centred on supporting age-appropriate physical development of students and on helping them discover the structure and rules of various sports. Children will have the opportunity to participate in and enjoy diverse physical activities and sports. The programme focuses on developing basic skills and knowledge of the sport, but games will be also be played to offer students the opportunity to display their abilities and promote the fun of the sport. In addition to Physical Education classes during the school day, MTIS offers an after-school sports programme that includes Soccer, Basketball and Swimming during the spring/summer season, as well as general physical training and specific technical, tactical and physical instruction in Basketball and Soccer during the autumn/winter season.

Q

Middle School Athletics

A

The MTIS Middle School Athletics Programme (see teams below) includes a variety of challenging and fun sports for students during each season of the school year. In addition to Physical Education classes during the school day, MTIS offers an after-school sports programme that includes Soccer, Basketball, Track, Handball, Volleyball, and Swimming during the spring/summer season, as well as general physical training and specific technical, tactical and physical instruction in Basketball, Soccer, Track, Handball, Volleyball; physical training circuits in Fitness; and Table Tennis during the autumn/winter season. Our gym teachers and coaches are committed to promoting high levels of sportsmanship, fair-play and responsibility both on and off the field.

Q

Middle School Teams

A

Middle School Alpha Teams are our top level teams. All players not making the Alpha Team are encouraged to join the Middle School Delta Teams. Tryouts for the Alpha Team will be held for the following sports:
Girls Basketball - Boys Basketball - Boys Soccer.
  
Middle School Delta Teams accommodate as many students of all levels as possible. These teams devote time to discovering enjoyment in playing the games, to understanding their complexity and to developing their fundamental principles:
Girls Basketball - Boys Basketball - Boys Soccer
Girls Handball - Boys Handball
Girls Table Tennis - Boys Table Tennis
Girls Tennis - Boys Tennis
Girls Volleyball - Boys Volleyball
Girls Track - Boys Track.

Q

High School Athletics

A

The MTIS High School Athletics Programme (see teams below) includes a variety of challenging and fun sports for students during each season of the school year. In addition to Physical Education classes during the school day, MTIS offers an after-school sports programme that includes Soccer, Basketball, Track, Handball, Volleyball, and Swimming during the spring/summer season, as well as general physical training and specific technical, tactical and physical instruction in Basketball, Soccer, Track, Handball, Volleyball; physical training circuits in Fitness; and Table Tennis during the autumn/winter season. Our gym teachers and coaches are committed to promoting high levels of sportsmanship, fair-play and responsibility both on and off the field.

Q

High School Teams

A

High School Alpha Teams are our top level teams. All players not making the Alpha Team are encouraged to join the High School Delta Teams. Tryouts for the Alpha Team will be held for the following sports: 
Girls Basketball - Boys Basketball - Boys Soccer.
   
High School Delta Teams accommodate as many students of all levels as possible. These teams devote time to discovering enjoyment in playing the games, to understanding their complexity and to developing their fundamental principles:
Girls Basketball - Boys Basketball - Boys Soccer 
Girls Handball - Boys Handball
Girls Table Tennis - Boys Table Tennis
Girls Tennis - Boys Tennis
Girls Volleyball - Boys Volleyball
Girls Track - Boys Track.      

Departamente

Q

Școala primară & Grădinița

A

Programul de Educație fizică & Sport al Școlii primare și preșcolare la MTIS se axează pe dezvoltarea fizică, adecvată vârstei, a elevilor în procesul de descoperire a structurii diverselor jocuri sportive și a regulilor ce le guvernează. Ei participă cu plăcere la o serie de activități fizice și sporturi, învățând să stăpânească aspectele tehnice necesare. Accentul se pune pe dezvoltarea deprinderilor de bază și a cunoștințelor despre sportul ales. Se organizează jocuri și întreceri menite să le ofere fetelor și băieților ocazia de a-și demonstra abilitățile și de a promova distracția prin sport. În afară de orele de educație fizică din trunchiul comun, MTIS oferă un program sportiv extracurricular ce include Fotbal, Baschet și Înot în sezonul primăvară/vară și antrenament fizic general, pregătire fizică tehnică și tactică specifică pentru Fotbal și Baschet în sezonul toamnă/iarnă.

Q

Gimnaziu

A

Programul de Educație fizică & Sport al Gimnaziului MTIS (a se vedea echipe mai jos) include o varietate de sporturi antrenante pentru fete și băieți în fiecare sezon sportiv scolar. În afară de orele de educație fizică din trunchiul comun, MTIS oferă un program sportiv extracurricular ce include Fotbal, Baschet, Atletism, Handbal, Volei și Înot în sezonul primăvară/vară și antrenament fizic general, pregătire fizică tehnică și tactică specifică pentru Fotbal, Baschet, Atletism, Handbal, Volei; circuite de antrenamente Fitness și Tenis de masă în sezonul toamnă/iarnă. Profesorii de educație fizică și antrenorii noștri sunt dedicați promovării valorilor competiției sportive, fair-play-ului și simțului de răspundere la toate nivelurile de întrecere, atât pe terenul de joc cât și în afara lui.

Q

Echipe Gimnaziu

A

Echipele de Gimnaziu Alpha sunt echipele de vârf din programul sportiv gimnazial. Toți jucătorii care nu sunt selecționați pentru Echipele Alpha sunt încurajați să practice sportul dorit în cadrul Echipelor Delta. MTIS organizează probe de selecție pentru Echipele Alpha la sporturile indicate mai jos:
Baschet Fete - Baschet băieți - Fotbal Băieți.

Echipele de Gimnaziu Delta acomodează câți mai mulți elevi cu putință de toate nivelurile. Aceste echipe lucrează în mod constant la dezvoltarea deprinderilor sportive de bază, la înțelegerea subtilităților fiecărui joc și la descoperirea farmecului acestora:
Baschet Fete - Baschet Băieți - Fotbal Băieți
Handbal Fete - Handbal Băieți
Tenis de masă Fete - Tenis de masă Băieți
Tenis Fete - Tenis Băieți
Volei Fete - Volei Băieți
Atletism Fete - Atletism Băieți.

Q

Liceu

A

Programul de Educație fizică & Sport al Liceului MTIS (a se vedea echipe mai jos) include o varietate de sporturi antrenante pentru fete și băieți în fiecare sezon sportiv scolar. În afară de orele de educație fizică din trunchiul comun, MTIS oferă un program sportiv extracurricular ce include Fotbal, Baschet, Atletism, Handbal, Volei și Înot în sezonul primăvară/vară și antrenament fizic general, pregătire fizică tehnică și tactică specifică pentru Fotbal, Baschet, Atletism, Handbal, Volei; circuite de antrenamente Fitness și Tenis de masă în sezonul toamnă/iarnă. Profesorii de educație fizică și antrenorii noștri sunt dedicați promovării valorilor competiției sportive, fair-play-ului și simțului de răspundere la toate nivelurile de întrecere, atât pe terenul de joc cât și în afara lui.

Q

Echipe Liceu

A

Echipele de Liceu Alpha sunt echipele de vârf din programul sportiv liceal. Toți jucătorii care nu sunt selecționați pentru Echipele Alpha sunt încurajați să practice sportul dorit în cadrul Echipelor Delta. MTIS organizează probe de selecție pentru Echipele Alpha la sporturile indicate mai jos:
Baschet Fete - Baschet băieți - Fotbal Băieți.

Echipele de Liceu Delta acomodează câți mai mulți elevi cu putință de toate nivelurile. Aceste echipe lucrează în mod constant la dezvoltarea deprinderilor sportive de bază, la înțelegerea subtilităților fiecărui joc și la descoperirea farmecului acestora:
Baschet Fete - Baschet Băieți - Fotbal Băieți
Handbal Fete - Handbal Băieți
Tenis de masă Fete - Tenis de masă Băieți
Tenis Fete - Tenis Băieți
Volei Fete - Volei Băieți
Atletism Fete - Atletism Băieți.