Counseling & Orientation|Consiliere & orientare

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
Counseling Department
Arts & Crafts
Mark Twain International School Counseling
Counseling & Education
the mission of the MTIS Counseling Department is to promote a positive attitude towards oneself, the school and learning, and one’s family and community, being thus an application of the school mission and vision within the context of psychological well-being.  

Directions and Aims

The mission of the Counseling Department at Mark Twain International School is to promote a positive attitude towards oneself, the school and learning, and one’s family and community, being thus an application of the school mission and vision within the context of psychological well-being. The activity of the Junior and Senior Campus school counselors includes several vital aspects:

 • counseling students and their families who face difficulties in their lives, as well as offering support to students and families in order to meet the standards and requirements of MTIS; 
 • career counseling to help students choose the right university and to ensure an efficient adaptation to the work market;
 • supporting and integrating SEN students into the mainstream; 
 • counseling teachers who face difficult situations in the classroom. 

Individual Psychotherapy

One-on-one psychotherapy for children who go through difficult times in their lives, such as separation, illness, accidents, loss or family conflict, helps them overcome these difficulties and better cope with long-term or short-term effects. Psychological trauma can manifest itself as sadness, inhibition, aggression, fear, nightmares, learning difficulties, social isolation, and our role is to make sense of these emotions, effect a positive change and reduce the developmental problems that may appear.

Understanding, Empathy and Respect
In working with students of all ages and backgrounds, the MTIS Counseling Department permanently focuses on:

 • promoting the development of self-awareness and of a positive attitude toward oneself and toward others, 
 • extending the independence and responsibility of our students, 
 • helping them acquire conflict resolution and decision making skills, along with attitudes and behaviors that reflect and promote a healthy lifestyle, 
 • and supporting them in their endeavor to recognize and develop their own inclinations and aptitudes. 

This is accomplished by using specific intervention techniques based on the age and the problem of the individual student, in conjunction with understanding, respect, empathy, open communication and love of children and of life in general.      

Misiunea Departamentului MTIS de Consiliere Școlară și Psihologică este de a crea elevilor o atitudine pozitivă faţă de propria persoană, şcoală, familie şi comunitatea extinsă, fiind astfel subsumată misiunii generale a școlii noastre. 

Direcții și preocupări

Misiunea Departamentului de Consiliere Școlară și Psihologică la Mark Twain International School este de a crea elevilor o atitudine pozitivă faţă de propria persoană, şcoală, familie şi comunitatea extinsă, fiind astfel subsumată misiunii generale a școlii noastre. Activitatea cabinetelor de consiliere școlară și psihologică din Campusul Junior, respectiv Campusul Senior, la MTIS vizează mai multe direcții:
 • consilierea psihologică a elevilor care se află în dificultate, precum și a familiilor acestora și acordarea de sprijin și suport în scopul unei bune adaptări la cerințele și standardele MTIS;
 • consilierea școlară și de carieră/orientare, în scopul integrării în învățământul universitar și a unei adaptări eficiente pe piața muncii;
 • sprijinul și integrarea elevilor cu cerințe educative speciale;
 • consilierea cadrelor didactice în situaţii de relaţionare dificilă cu copilul. 

Psihoterapia individuală 

Psihoterapia individuală oferită elevilor care trec prin momente de suferință psihică legată de separare, pierdere, boală, accidente, conflicte în familie, îi ajută să depășească și să integreze mai bine astfel de evenimente. Suferința psihică se poate manifesta sub formă de tristețe, inhibiție, agresivitate, spaimă, coșmaruri, dificultăți de învățare, de relaționare, iar rolul nostru este acela de a da sens, a produce schimbare și a reduce dificultățile care pot apărea în toate ariile de dezvoltare.

Înțelegere, respect, empatie, comunicare deschisă 

Prin toate aceste demersuri, ne dorim:
 • să dezvoltăm conștiința de sine a elevului și atitudinea pozitivă atât față de propria persoană, cât și față de ceilalți, 
 • să extindem gradul de autonomie și responsabilitate al elevilor noștri, 
 • să formăm în rândul acestora deprinderi de rezolvare a conflictelor și de luare a deciziilor, 
 • să dezvoltăm atitudini și comportamente care stau la baza unui stil de viață sănătos, 
 • să îi sprijinim pentru a-și cunoaște și dezvolta aptitudinile și calitățile personale. 
Facem toate acestea folosindu-ne nu numai de tehnicile de intervenție specifice vârstei și problematicii abordate, ci și de atitudini precum înțelegerea, respectul, empatia, comunicarea deschisă, dragostea pentru ceea ce înseamnă copil și copilărie și pentru tot ceea ce înseamnă viață.