Library Connections & Book Fairs|Rețeaua de biblioteci & Târguri de carte

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

facilitating access for MTIS students and teachers to an even broader selection of books and other resources for learning and research.

Partnerships for Learning 

Library Connections brings together the partnerships with various libraries in Romania and abroad that Mark Twain International School cultivates with the aim of facilitating access for students and teachers to an even broader selection of books and other resources for learning and research. These include: British Council of Bucharest Library, Central University Library, Ion Creanga Children's Library, The National Library, and the Eindhoven University Library, Netherlands.

In the spirit of lifelong learning through literary discovery, MTIS students and teachers also periodically organize book fairs for young people, as well as reading workshops in English and Romanian in the community, in collaboration with international and local publishers and book stores, such as Carturesti, Diverta, Corint, Educational Centre Romania - Oxford University Press, Longman-Okian, Scholastic, Fischer International. The book fairs also provide a variety of non-fiction pubications, school workbooks and multimedia resources for students and teachers. 

cu scopul de a facilita accesul elevilor și profesorilor MTIS la o și mai largă selecție de cărți și alte resurse necesare pentru studiu și cercetare.

Parteneriate în sprijinul educației

Rețeaua de biblioteci reprezintă un parteneriat cu diverse biblioteci din țară și străinătate întemeiat de către Mark Twain International School cu scopul de a facilita accesul elevilor și profesorilor la o și mai largă selecție de cărți și alte resurse necesare pentru studiu și cercetare.  Acestea includ Biblioteca Consiliului Britanic din București, Biblioteca Centrală Universitară, Biblioteca pentru Copii Ion Creangă, Biblioteca Națională și Biblioteca Universității Eindhoven, Olanda.  

De asemenea, în spiritul pasiunii pentru lectură și descoperirilor literare, elevii și profesorii MTIS organizeză periodic târguri de carte pentru copii și tineri, precum și ateliere de promovare a lecturii și a carților în limbile engleză și română în comunitate, în colaborare cu edituri locale și internaționale, precum și cu librariile din capitală: Cărturești, Diverta, Longman-Okian, Corint, Educational Centre Romania - Oxford University Press, Scholastic, Fischer International. Pe durata târgurilor sunt puse la dispoziție elevilor și profesorilor și manuale, culegeri, publicații nonficționale și resurse școlare multimedia.