Classic Is Fantastic|Clasic e fantastic

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

Joining a george enescu philarmonic initiative meant to raise awareness about classical music among primary and secondary school students. 

Supporting Cultural Missions 

In 2010-2011, Mark Twain Twain International School  acted as partner of Classic Is Fantastic, a project initiated by the George Enescu Philarmonic Orchestra and the Classic E Fantastic Association, with a view to raising awareness about classical music among primary and secondary school students. During the project, the MTIS Choir was invited to perform twice on the stage of the Romanian Athenaeum and MTIS students of all ages, teachers and parents still attend themed concerts regularly throughout the school year. View upcoming concerts

MTIS s-a alăturat inițiativei Filarmonicii George Enescu de a promova valorile muzicii clasice universale în rândul tinerilor. 

În sprijinul misiunilor culturale 

În 2010-2011, Mark Twain International School a devenit partener activ al Proiectului Clasic E Fantastic, inițiat de Filarmonica George Enescu și de Asociația Clasic e Fantastic pentru a promova o mai bună cunoaștere și apreciere a muzicii clasice în rândul copiilor și tinerilor. În cadrul proiectului, Corul MTIS a fost invitat să cânte pe scena Ateneului Român, iar elevi MTIS de toate vârstele, părinți și profesori participă în continuare la concertele tematice organizate de-a lungul anului școlar. Aflați ce concerte urmează.  

Project Concerts for PRIMARY students

Musical performances at Bucharest National University of Music, Opera Hall:

 • Bach’ s Childhood – Recital and performance about the childhood and works of composer Johann Sebastian Bach. The old mouse Sol, the playful mice Rică and Sică, and Lola the cat helped MTIS students discover the wonderful world of Bach’s childhood and his lovely music. Performed by actors and singers: Aurelia and Alin Olteanu, Mona Ciuta, Sânziana Tarța, Irina Sârbu, Monica Kurutz, Raluca Ouatu. Script by Emanuel Ciocu. 
 • Beethoven's Childhood – Recital and performance about the childhood and works of composer Ludwig van Beethoven. The old mouse Sol, the playful mice Rică and Sică, and Lola the cat joined young MTIS students again in a journey of discovery of Beethoven’s interesting childhood and of his fantastic music. Performed by actors and singers: Aurelia and Alin Olteanu, Mona Ciuta, Sânziana Tarța, Ana Sârbu, Monica Kurutz, Raluca Ouatu. Script by Emanuel Ciocu
 • Mozart's Childhood – Recital and performance about the childhood and works of composer Wolfgang Amadeus Mozart. The same musical mice and cat invite MTIS students to discover and enjoy exciting stories about Mozart's childhood and his exquisite music. Performed by actors and singers: Aurelia and Alin Olteanu, Mona Ciuta, Sânziana Tarța, Ana Sârbu, Monica Kurutz, Raluca Ouatu. Script by Emanuel Ciocu.

project concerts for secondary students

Concerts and cultural events at the Romanian Atheneum: 

 • Introducing the String Instruments (violin, viola, cello, bass – as solo and orchestral instruments), Conductor – maestro Horia Andreescu, “George Enescu” Philarmonic Orchestra. Program: Vivaldi – Symphony in G Major, Vivaldi – Violin Concerto “The Seasons” (fragment), J.S.Bach – Aria from Suite nr. 3 for orchestra, J.S.Bach –  Brandenburg Concerto nr. 3, G.Fr.Handel – Concerto Grosso nr. 1 (fragment), Mozart – The Little Serenade, part I, Mozart – Divertissement in D major, KV 136, final, J.Strauss – Polka, Piazzolla – Liber Tango.  
 • Vivaldi and the Seasons in Music (colors and timbres), Conductor – maestro Ilarion Ionescu Galați, George Enescu” Philarmonic  Orchestra, Program: Vivaldi – Symphony nr. 2,  Vivaldi – The Seasons (Violin Concertos). Soloists: Simina Croitoru – Winter, Francesco Ionașcu – Autumn, Ioana Goicea – Summer, Valentin Șerban – Spring.  
 • Europe and its Music Concerts - Program:  Beethoven -  Ode to Joy  - with the contribution of the Mark Twain International School Choir, Dvorak –  Slavic Dance nr. 8 op. 46, Kodaly – Harry Janos Intermezzo, De Falla – Spanish Songs, Mendelssohn-Bartholdy - Finale from Symphony nr. 4, Eugen Dan Drăgoi – Greek Dance, arrangement, Khachaturian - Mazurka from the Mascarades Suite, Bizet -  Habanera from Carmen, Grieg –  Peer Gynt Suite, J.Strauss-son - Trich-Trach Polka, Grigoras Dinicu Hora staccato.     

impressions

Luca was absolutely delighted by Mozart's Childhood concert, and vividly told me how the characters humorously mixed up their instruments. He recognized some of the classical music pieces he is familiar to, like the one with the butterfly, and even hummed them frequently after the concert. I am thrilled by the idea and by the inspired way the children are brought closer to music. The experience was a genuine pleasure for my son. 

Ana Birtalan, parent of student Luca Birtalan, 2nd Grade Busy Bees

concerte destinate elevilor de grădiniță & școală primară

Spectacole muzicale susținute în cadrul  Universității Naționale de Muzică București, Sala de Operă:

 • Copilăria lui Beethoven – Spectacol muzical pentru copii despre copilăria şi opera compozitorului Ludwig van Beethoven. Bătrânul șoarece Sol, șoriceii jucăuși Rică și Sică, și pisica Lola i-au ajutat pe elevii MTIS să descopere minunata lume a copilăriei lui Beethoven și muzica sa fantastică. Spectacolul a fost susținut de o echipă de actori și cântăreți profesioniști: Aurelia și Alin Olteanu, Mona Ciuta, Sânziana Tarța, Irina Sârbu, Raluca Ouatu. Scenariul: Emanuel Ciocu.
 • Copilaria lui Bach – Spectacol muzical pentru copii despre copilăria şi opera compozitorului Johann Sebastian Bach. Bătrânul șoarece Sol, șoriceii jucăuși Rică și Sică, și pisica Lola i-au însoțit din nou pe elevii MTIS într-o călătorie prin fascinanta lume a copilăriei lui Bach și a muzicii sale minunate. Spectacolul a fost susținut de o echipă de actori și cântăreți profesioniști:  Aurelia și Alin Olteanu, Mona Ciuta, Sânziana Tarța, Irina Sârbu, Monica Kurutz, Raluca Ouatu. Scenariul: Emanuel Ciocu.  
 • Copilaria lui Mozart – Spectacol muzical pentru copii despre copilăria şi opera compozitorului Wolfgang Amadeus Mozart. Șoriceii Sol, Rică și Sică, împreună cu pisica Lola le-au dezvăluit elevilor MTIS tainele lumii copilăriei a lui Mozart și fragmente din muzica sa genială. Spectacolul a fost susținut de o echipă de actori și muzicieni profesioniști: Ana Sârbu, Raluca Ouatu, Aurelia și Alin Olteanu, Mona Ciuta, Sânziana Tarța, Irina Sârbu. Scenariul: Emanuel Ciocu.                  

concerte destinate elevilor de gimnaziu & liceu

Concerte și evenimente culturale susținute in cadrul Ateneului Roman: 

 • Prezentarea instrumentelor cu coarde (vioara, viola, violoncelul, contrabasul – în ipostazele de solo și de membru în ansamblu). Dirijor – maestrul Horia Andreescu, Orchestra Filarmonica “George Enescu”. Program: Vivaldi – Simfonia în sol major; Vivaldi – Concert pentru vioară “Anotimpurile” (parțial); J.S.Bach – Aria din Suita a III-a pentru orchestră; J.S.Bach – Concertul Brandemburgic nr. 3, P.I.; G.Fr.Handel – Concerto grosso nr. I (parțial); Mozart – Mica serenadă, P.I.; Mozart – Divertisment în RE maj. KV 136 final; J.Strauss – Polka; Piazzolla – Liber tango.
 • Concert Vivaldi și Anotimpurile în muzica (asocieri de imagini colorate cu sonorități colorate). Dirijor – maestrul Ilarion Ionescu Galați, Orchestra Filarmonica “George Enescu”. Program : Vivaldi – Simfonia nr. 2,  Vivaldi – Anotimpurile (Ciclul de concerte pentru vioară), Soliști: Simina Croitoru – Iarna, Francesco Ionașcu – Toamna, Ioana Goicea – Vara, Valentin Șerban – Primăvara. 
 • Concert „Europa si muzica ei”. Program: Beethoven -  Oda Bucuriei, cu concursul corului de copii Mark Twain International School, Dvorak – 1 Dans slav nr. 8 op. 46, Kodaly – Harry Janos Intermezzo, De Falla - Cântece spaniole, Mendelssohn-Bartholdy - Finale din Simfonia nr. IV, Eugen Dan Drăgoi – prelucrare Dans grecesc, Haciaturian -  Mazurca din Suita Mascarades, Bizet - Habanera din suita Carmen, Grieg – Suita Peer Gynt, J.Strauss-fiul - Polca Trich-Trach, Grigoraș Dinicu - Hora staccato.                               

impresii

Luca a venit foarte încântat de Concertul Copilăria lui Mozart, mai ales de povestea în care personajele au încurcat instrumentele (așa mi-a povestit el). Apoi, a recunoscut și fredonat acasă unele melodii, precum cea cu fluturașul, melodii cunoscute de el foarte bine. Și mie mi-a placut ideea foarte mult, mai ales modul în care povestea s-a împletit cu muzica și cu informațiile despre muzică, devenind astfel o plăcere pentru Luca. 

Ana Birtalan, părintele elevului Luca Birtalan, Clasa a II-a Albinuțe