International Music & Theatre Festivals|Festivaluri internaționale de muzică & teatru

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

wonderful opportunities for MTIS students and teachers to cooperate towards a common goal within the co-curricular programme and to forge new friendships around the world.  

Interactive Artistic Expression 

Festivals for the performing arts create an ideal environment for active and interactive artistic expression, for the discovery of world trends and, why not, for pure enjoyment and entertainment. They also offer wonderful opportunities for Mark Twain International School students and teachers to cooperate and work towards a common goal within the co-curricular programme and to forge new friendships during the various festivals they attend together.

Oportunități minunate oferite elevilor și profesorilor MTIS de a coopera spre un țel comun în cadrul programului de activități extrașcolare și de a lega noi prietenii cu elevi din întreaga lume.   

Exprimare artistică interactivă 

Festivalurile de arte scenice creează un mediu ideal pentru exprimare artistică activă și interactivă, pentru descoperirea de curente și abordări artistice variate din întreaga lume și, de ce nu, pentru distracție și divertisment. Ele oferă totodată elevilor și profesorilor de la Mark Twain International School oportunități minunate de a persevera și coopera spre un țel comun în cadrul programului de activități extrașcolare și de a lega noi prietenii pe durata diverselor festivaluri la care participă împreună.  

GEORGE CONSTANTIN THEATRE FESTIVAL FOR STUDENTS

The George Constantin International Theatre Festival for Students is a cultural event and dramatic arts competition that promotes acting and the theatre among primary and secondary school students from around the world. The event takes place in Bucharest every year in loving memory of the well-known Romanian actor George Constantin, and is organized by the George Constantin Cultural Foundation.

Mark Twain International School's Drama Team was awarded the Grand Trophy of the Festival two years in a row, in 2004 and 2005, for the successful staging of the plays: 

  • The Lost Letter by I.L.Caragiale
  • The Adventures of Apolodor the Penguin by Gellu Naum. 

ALLIANCE OF CIVILIZATIONS MUSIC FESTIVAL

MTIS Junior and Senior Choirs participate annually at International Youth Music Festival for the Alliance of Civilizations. The event is hosted at the National Children’s Palace and sponsored by the Embassy of Spain in Romania, in collaboration with UNDP, the Government of Romania, the Department of Inter-ethnic Relations, the General Direction of Early Education, the Association  Partnership for Europe and the Sheherezade Foundation.  

SANREMO GLOBAL EDUCATION FESTIVAL

The Sanremo Global Education for Creativity in Schools is an important traditional European cultural event offering school teams and individual students the opportunity to perform and compete in diverse competitions in the following fields: music (choir and solo performance), school bands, theatre, visual arts, fashion, and school partnerships for creativity.   

MTIS Drama Team presented Moliere's Doctor in Spite of Himself, in the Theatre Production Section of the SanRemo Global Education Festival in 2007, where they also attend a suite of Actor's Art workshops MTIS Choir & Percussion Band are awarded the the Pink Dophin Award at the SanRemo Global Education Festival 2007.  

International Children's Day Festival

The International Children's Day Music Festival is organized by the National Children's Palace in cooperation with the Turkish Embassy in Bucharest every year. School choirs and dance teams from around the world are invited to represent their countries at this colorful jubilee of national tradition, folk and art translated into sound and movement.

Mark Twain International School is represented at the festival frequently with the MTIS Choir, Percussion Band and other performing arts school teams.

Festivalul de teatru internațional pentru elevi George Constantin

Festivalul Internațional de Teatru pentru Elevi George Constantin este un eveniment cultural și o competiție de artă dramatică care promovează teatrul și arta actorului printre elevii școlilor primare și secundare din întreaga lume. Evenimentul se desfășoară anual în București, în memoria bine-cunoscutului actor român George Constantin, fiind organizat de Fundația culturală George Constantin.

Echipa de teatru a Mark Twain International School a primit Marele Trofeu al Festivalului doi ani consecutivi, în 2004 and 2005, pentru punerea în scenă a pieselor:

  • O scrisoare pierdută de I.L.Caragiale
  • Aventurile pinguinului Apolodor de Gellu Naum.                  

Festivalul de muzică alianța civilizațiilor

Corul de Copii MTIS participă în fiecare an cu momente artistic-muzicale la Festivalul Internațional Muzical pentru Alianța Civilizațiilor. Evenimentul este găzduit de Palatul Național al Copiilor din capitală și este organizat de Biroul Atașat al Ambasadei Spaniei in România în colaborare cu: UNDP, Guvernul României, Departamentul Relații Interbelice, Direcția Generală a Educației Timpurii, Asociația Parteneriat pentru Europa și Fundația Sheherezade.   

Festivalul sanremo global education and creativity

Festivalul de la Sanremo Global Education for Creativity in Schools – Educație globală pentru creativitate în școli – este un eveniment cultural european tradițional important care oferă elevilor talentați prilejul de a apărea pe scena festivalului și a se întrece împreună pentru obținerea unor premii în diverse domenii, cum ar fi: muzică (solo și cor), orchestre sau formații școlare, teatru, arte vizuale, creație de modă și parteneriate școlare pentru creativitate.    

Echipa de teatru MTIS a prezintat Doctor fără voie, în cadrul secțiunii de producție dramatică la SanRemo Global Education Festival 2007, unde a luat parte de asemenea la o suită de ateliere de artă dramatică Corul MTIS & Orchestra de percuție neconvențională MTIS CRASH au primit Premiul Pink Dolphin la SanRemo Global Education Festival 2007.                                  

festivalul de ziua internațională a copiilor

Festivalul Internațional de Muzică pentru Copii este organizat anual la Palatul Național al Copiilor în cooperare cu Ambasada Turciei la București. Coruri școlare și echipe de dansatori-elevi din întreaga lume sunt invitate să își reprezinte țara și cultura în cadrul acestei manifestări artistice pline de viață prin care sunt puse în valoare tradițiile naționale, folclorul și arta traduse în sunet și mișcare.  

Mark Twain International School este frecvent reprezentată la festival de către Corul MTIS, Trupa de percuție CRASH și alte formații artistice ale școlii.