Literary & Cultural Investigations|Incursiuni literare & culturale

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

Various initiatives, projects, conferences and competitions carried out in the spirit of literary exploration, the trans-disciplinary study of the humanities and its in-depth applications. 

Read to Live. Live to Read. 

Literary & Cultural Investigations at Mark Twain International School consist of various initiatives, projects, conferences and competitions carried out in the spirit of literary exploration, the transdisciplinary study of the humanities and its in-depth applications. 

The activities are coordinated by the MTIS Humanities Department and include: 

 • Eminescu’s Heritage - A Literary Event on Poetics and Literary Tradition; 
 • Cultures and Civilizations and History in Virtual Dimensions, two national competitions for high school students; 
 • Shakespeare Day; 
 • World Read Aloud Day, initiative of LitWorld Organization; 
 • Student Conference Series, academic lectures presented by the Diploma Programme students and teachers (Key Players in the Great National Union, 1st World War Battles in Romania, A Historic View of National Identity etc.); 
 • Glaciala: Writing a Storybook Project, inspiring students to read universally and write creatively, and others.

o serie de inițiative, proiecte, conferințe și concursuri care se desfășoară în spiritul descoperirilor literare, al studiului transdisciplinar al științelor umaniste și al aplicațiilor aprofundate ale acestuia. 

Citim pentru a trăi. Trăim pentru a citi.

Incursiunile literare și culturale la Mark Twain International School cuprind o serie de inițiative, proiecte, conferințe și concursuri care se desfășoară în spiritul descoperirilor literare, al studiului transdisciplinar al științelor umaniste și al aplicațiilor aprofundate ale acestuia.

Activitățile sunt coordonate de catedrele umaniste MTIS și includ: 

 • Eminescu la răspântie de vremuri - un eveniment literar despre poetică și tradiție; 
 • Cultură & civilizație și Istorie în dimensiuni virtuale, concursuri naționale de Istorie și Om și societate pentru liceeni; 
 • Ziua Shakespeare; 
 • World Read Aloud Day, inițiativă LitWorld Organization; 
 • Sesiunea de comunicări științifice (Marea Unire & principalele personalități implicate: Regele Ferdinand I, Regina Maria și Ion I.C.Bratianu, Războiul pentru reintregirea naționala & participarea României la Primul Razboi Mondial, O perspectivă istorică asupra identității naționale etc.) susținute de elevii Diploma Programme și profesorii acestora; 
 • Proiectul Glaciala, cultivând pasiunea pentru lectură universală și creație literară.