Philarmonic Fridays|Vineri la Ateneul român

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

Students, teachers, parents and school guests are encouraged to attend the weekly classical symphonic concerts performed by the acclaimed George Enescu Philarmonic and renowned world-class master performers and soloists. 

A Wider Cultural Development Programme

Mark Twain International School annually hires its own season booth at the Romanian Athenaeum, home to the George Enescu National Philarmonic Orchestra, as part of its wider cultural development programme and classical music awareness initiatives. 

Students, teachers, parents and school guests are encouraged to attend the weekly classical symphonic concerts by composers ranging from Brahms, Handel and Mozart to Shubert, Beethoven and Tchaikovsky, performed by the acclaimed George Enescu Philarmonic and renowned world-class master performers and soloists. 

See this Friday's concert programme or learn more about the GE Philarmonic.  

Elevi, profesori, părinți și oaspeți ai școlii sunt invitați să ia parte la concertele simfonice săptămânale executate de renumita Filarmonică George Enescu împreună cu maeștri și soliști de renume internațional. 

Un program larg de dezvoltare culturală 

Parte din programul său mai larg de dezvoltare culturală și promovare a muzicii clasice, Mark Twain International School își rezervă anual propria lojă la Ateneul Român, sediul Filarmonicii Naționale George Enescu.

Elevi, profesori, părinți și oaspeți ai școlii sunt invitați să ia parte la concertele simfonice săptămânale aparținând marilor compozitori universali, de la Brahms, Handel și Mozart la Shubert, Beethoven și Ceaikovski, executate de renumita filarmonică George Enescu împreună cu maeștri și soliști de renume internațional. 

A se vedea programul de concert pentru vineri din săptămâna curentă sau află mai multe despre Filarmonica George Enescu.  

Ana's Testimonial

As soon as I stepped through the Greek columns at the main entrance of the Athenaeum, the architectural beauty of the landmark took my breath away. The lighted building was indeed spectacular against the evening sky, but the grandeur of the interiors was simply awe-inspiring. The inviting spiral of the large marble staircase led the way into the auditorium, where a feeling of reverence suddenly took hold of me. The circular mural was lovely, and I had a few moments to take it all in and notice the level of detail before the concert began. Before long, the orchestra members appeared on stage, making their way through the neat rows of black chairs, and taking  their appointed seats. My gaze and thoughts reluctantly left the intricate design of the ceiling, and rested upon the multitude of instruments on stage. An implacable silence fel lupon the auditorium  as soon as the conductor came into sight. And that is when it all began. A graceful game between the low, vibrant sounds and the cheerful, high notes of the violins, which made me reflect upon the captivating harmony of these sounds and on how melodiously they coexisted. I thoroughly enjoyed the concert at the Athenaeum, and I look forward to repeating this wondrous  experience soon! 

Ana Amza, 10th Grade Humanities Class Student  

Nilufar's Testimonial

A wonderful experience! We had the opportunity to learn so many new things about classical music. We admired the beautiful architecture of this cultural landmark, and the impressive murals in the auditorium. Beethoven’s 5th Symphony was overwhelming, as was the admirable precision of conductor Horia Andreescu. The Athenaeum is an excellent place where you can learn more about classical music and about the arts. 

Shalbaf Tabar Nilufar, 6th Grade Incredibles Student

Impresiile Anei

De cum am trecut pragul clădirii cu influențe grecești, respirația mi s-a  oprit. Pe dinafară, clădirea arată spectaculos, dar înauntru totul este mai mult decât grandios. Am urcat mai multe scări de marmură și am pășit cu o timiditate necaracteristică mie în micuța sală de spectacole. Am avut câteva minute prețioase la dispoziție pentru a analiza desenele bine conturate ce împrejmuiau sala. Nu după mult timp, artiștii au apărut pe  scena îngrijita, luându-și locurile pe scaunele mici și negre. Ochii îmi erau ațintiți asupra acelor multe instrumente, iar gândurile îmi erau la designul intrigant al tavanului și pereților. După apariția dirijorului, în sală s-a lăsat o liniște mortuară. Atunci a început. Un joc maiestuos între sunetele joase, pătrunzătoare și cele vesele, jucăușe ale viorilor. M-am gândit  îndelung la armonia sunetelor și la modul în care se îmbinau perfect. Unele fără celelalte nu ar fi mers, nu ar mai fi degajat acel farmec aparte care te  atrage și îți captivează atenția. Mi-a părut foarte bine că am mers la Ateneu si sper să repetăm experiența în curând! 

Ana Amza, Clasa a X-a Uman

Impresiile lui Nilufar

O experiență minunată! Am avut oportunitatea de a descoperi noi  lucruri despre muzica simfonică. De asemenea am admirat arhitectura Ateneului și sălile de concerte impresionante, cu picturi admirabile. Simfonia a V-a de Beethoven ne-a încântat cu frumusețea sa melodică și am admirat precizia dirijorului Horia Andreescu. În concluzie, Ateneul Român este un loc minunat de a cunoaște bine muzica clasică și de a învăța mai multe despre arte.

Shalbaf Tabar Nilufar, Clasa a VI-a Incredibili