Campus Life|Campus

Student Council|Consiliul elevilor

IMG_0658.jpg

Involved students with a voice about issues that concern them and the community.|Elevi implicați cu opinii despre și inițiative pentru probleme ce afectează comunitatea și pe ei.

Read More|Aflați mai multe

IT & Library Services|Biblioteca școlii & Resurse IT

IMG_0902.jpg

Students have acces to active hubs of knowledge and exploration.|Elevii au acces la centre active pentru cunoaștere și aprofundare.

Read More|Aflați mai multe

Counseling & Orientation|Consiliere & orientare

IMG_5487.jpg

Cultivating self-confident students and their positive outlook towards the school, their families and the community.|Cultivăm elevi încrezători în forțele proprii și cu o atitudine pozitivă față de școală, familie și comunitate.

Read More|Aflați mai multe

MTIS Camps|Tabere proprii

MTIS Camps 1 - Beach.jpg

Two wonderful locations at the disposal of students, teachers and parents for camps, professional workshops, exchange projects and relaxation.|Două locuri minunate la dispoziția elevilor, profesorilor și părinților pentru tabere, seminarii profesionale, schimburi de experiență și relaxare.

Read More|Aflați mai multe