Student Council|Consiliul elevilor

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY
Student Council Meeting
Setting Common Goals
Students involved in Student Council
Student Council

The MTIS Student Council stimulates and supports student participation in initiating, accessing and completing educational projects and programmes that foster positive, pro-active psycho-social behaviour among young people.  

Developing Leadership Skills 

The Student Council at Mark Twain International School brings together student representatives of all ages who meet periodically to set common goals in matters that affect them and the school community, to take initiatives with an impact on the local community, and to discuss pro-active ways to fulfill these goals and initiatives: 

 • to promote harmonious relationships within the school; 
 • to develop the students’ ability to associate and organize; 
 • to train students in the duties and responsibilities of good citizenship and to develop their leadership skills; 
 • to stimulate and support student participation in initiating, accessing and completing educational projects and programmes that foster positive, pro-active psycho-social behavior among young people;  
 • to increase student involvement in the local and the school community; 
 • to represent student viewpoints in all areas of activity; 
 • to support and promote the school’s mission and values within the school community. 
In order to better cater to the different needs of children and teenagers, the Student Council is organized into two branches, based, respectively, in the Junior and Senior Campus i.e. Pre-Primary and Primary School students on the one hand, and Middle School and High School students on the other. These two branches work collaboratively on matters that concern the whole school community and meet regularly. 

 

Consiliul elevilor la MTIS stimulează și sprijină participarea elevilor la inițierea, accesarea și derularea de proiecte și programe educaționale care încurajează comportamentul psiho-social pozitiv şi pro-activ al acestora.

Abilități de comunicare și conducere    

Consiliul elevilor la Mark Twain International School aduce laolaltă reprezentanți din rândul elevilor de toate vârstele ce se întrunesc periodic pentru a discuta despre aspecte ce îi afectează pe ei și întreaga comunitate școlară, despre inițiative cu impact asupra comunității locale și despre măsuri pro-active de a sprijini următoarele obiective:  

 • să promoveze relații armonioase în mediul școlar;
 • să dezvolte capacitatea elevilor de a se asocia şi a se organiza; 
 • să promoveze educaţia civică şi exercitarea responsabilă a drepturilor şi a capacităţilor de conducere ale elevilor; 
 • să stimuleze şi să sprijine participarea elevilor la iniţierea şi la punerea în practică a proiectelor educaţionale şi a programelor care încurajează comportamentul psiho-social pozitiv şi pro-activ; 
 • să promoveze implicarea crescută a elevilor în comunitatea şcolară şi locală; 
 • să reprezinte punctul de vedere al elevilor în toate domeniile de activitate; 
 • să sprijine şi să promoveze misiunea şi valorile şcolii în comunitate.   

Pentru a satisface cerinţele şi nevoilor tuturor grupelor de vârstă, Consiliul elevilor este alcătuit din doua secţiuni, respectiv secţiunea Junior aparţinând elevilor cu vârste între 8 şi 11 ani din Campus Junior şi secţiunea Senior pentru elevii între 11 şi 18 ani din Campus Senior. Cele doua secţiuni colaborează frecvent având interese comune ce privesc întreaga şcoală şi au întâlniri regulate.