Medical Care|Cabinet medical

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

OUR mEDICAL oFFICE PROVIDES HEALTH SUPERVISION for all stuDENTS IN THE mtis CAMPUSES THOUGHOUT THE SCHOOL DAY.

Supervision, First-Aid & Check-ups

At Mark Twain International School, the Medical Office provides health care and first aid to students during the day. The school pediatrician and head nurse are active and always prepared for any type of health or medical needs our students may have: treatments, check-ups, emergencies, health counseling, etc. (except vaccinations). Updated health forms, medical records and annual medical check-ups are part of the admission or renewal of enrollment procedures for each student. Handing in these medical documents on time and undergoing the annual medical tests required by the medical office are compulsory. Students participating in sports programmes must have the required medical statement of good health. These measures ensure a healthy, comfortable and secure school environment for all MTIS students. 

The Medical Office also ensures the annual medical check-up of all faculty and staff in co-operation with Med Life, a medical institution specialized in work medicine. The medical office oversees the administration of the obligatory health tests for and psychological examination conducted before and during the employment of school staff. 

Health & Safety Provisions on School Premises

Health and Safety Procedures are ensured through an external specialized firm that drafts the specific legal documents required by the current legislation – Law no. 319/2006, ensuring that the health and safety norms for students and staff are observed. These documents concern the assessment of health and safety risks present at work, and contain safety and health instructions for every type of work place. The external service also ensures that newly-hired school staff receive proper induction with regard to the health and safety provisions that must be observed on school premises. 

Cabinetul medical MTIS asigură supraveghere medicală elevilor din cele două campusuri pe toată durata programului școlar.

Îngrijiri, prim-ajutor și control medical obligatoriu

La Mark Twain International School, cabinetul medical oferă supraveghere medicală generală elevilor pe durata programului școlar și acordă îngrijiri și prim ajutor în caz de eventuale îmbolnăviri sau accidente. Pediatrul şcolar şi asistenta medicală şefă sunt active şi întotdeauna pregătite pentru orice tip de nevoi medicale şi de sănătate ale elevilor: tratament, consult periodic, urgenţe, consult de specialitate (cu excepţia vaccinărilor). Fişa medicală la zi, istoria medicală şi consultul medical anual face parte din procedurile anuale de înscriere sau re-înscriere pentru fiecare elev.  Predarea acestor documente medicale la timp şi efectuarea analizelor medicale cerute de către cabinetul medical sunt obligatorii. Elevii care participă la programele sportive trebuie să facă dovada că sunt sănătoşi. Aceste măsuri de protecţie a sănătăţii asigură un mediu sănătos, confortabil şi sigur pentru elevii MTIS. 

Cabinetul medical MTIS asigură totodată efectuarea controlului medical obligatoriu anual al personalului angajat, în cooperare cu instituția medicală de medicina muncii MedLife, unde se efectuează analizele medicale obligatorii la angajare și periodice și se efectuează examenul psihologic periodic.

Sănătate & securitate

Activitatea de securitate și sănătate în muncă este asigurată de o societate specializată externă care elaborează documentele legale prevazute de legislația în vigoare – legea nr. 319/2006, menită să asigure securitatea elevilor și a angajaților din punct de vedere al protecției muncii pe teritoriul școlii. Aceste documente se referă la evaluarea riscurilor de sănătate și securitate în școală, precum și la instrucțiunile de securitate și sănătate specifice fiecărui loc de munca la MTIS. Totodata serviciul extern efectuează instruirea din punct de vedere al măsurilor de securitate și sănătate a personalului nou în momentul angajării în cadrul școlii.