Safety & Security|Pază & siguranță

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

MTIS is committed to creating and maintaing a safe and secure learning environment for the entire school community.

A Safe School Environment

At Mark Twain International School, every MTIS community member is expected to be actively involved in creating and maintaining a peaceful and safe climate throughout the day, thus contributing to an inviting, productive and collaborative learning and research process at 21st century international standards. In addition to basic classroom and recess norms, there are general school safety rules to be observed in each campus, as well as specific drill procedures in the unlikely event of an emergency situation (fire, eartquake, terrorist attack).  

The MTIS Safety and Security Department ensures the permanent protection and the safety of the people and facilities on the school premises (students, faculty, staff, visitors). This goal is reached by using specific strategies and tools, such as monitoring the entrances and the exits into and from the school facilities, periodic verification of the premises, instituting emergency procedures as needed in order to protect the physical integrity and health of the students and staff, as well as to preserve the integrity of the inventory and buildings, and liaising in real time with the administration and the public institutions that provide emergency services (police, voluntary unit for emergency situations etc.) as needed in any given case. The department employs both its own dedicated personnel and specialized personnel contracted from an outside security firm.

MTIS se angazeajă să creeze și să mențină un mediu de studiu plăcut și sigur pentru întreaga sa comunitate școlară.

Un mediu școlar sigur

La Mark Twain International School, tuturor membrilor comunitații școlare li se cere să fie implicați activ în a crea și menține un climat de liniște și de siguranță pe toată durata programului, care să stimuleze și să sprijine un proces colaborativ de învățare și cercetare la standarde internaționale moderne. În afară de normele de siguranță ale fiecărei clase în parte și pe durata pauzelor pentru recreație, există reguli generale instituționale ce sunt respectate la nivelul fiecărui campus, precum și proceduri și exerciții specifice în cazul puțin probabil al unor urgențe majore (incendiu, cutremur sau atac terorist).

Departamentul Pază și protecție MTIS are menirea de a proteja persoanele din incinta campusurilor (elevi, profesori, personal, vizitatori), precum și proprietatea și bunurile școlii. Acest obiectiv se realizează prin mijloace specifice care presupun monitorizarea intrării și iesirii în și din sediul unității, verificarea periodică a spațiilor in care se desfășoară efectiv activitatea, luarea măsurilor urgente și necesare de natura să apere integritatea fizică și sănătatea persoanelor, precum și integritatea patrimoniului școlii și înștiințarea în timp real a conducerii ori instituțiilor abilitate ale statului (poliție, seviciul voluntar pentru situații de urgență etc.) în funcție de evenimentul produs. Această activitate se realizează atât cu personal propriu, cât și cu serviciu extern specializat. 

Access in MTIS Campuses

Every school year, MTIS management revises its security system for school access, as well as other aspects pertaining to the security of the school community. Access to Mark Twain International School Junior Campus (Preschool & Primary Classes) is gained in a pedestrian manner only, through the main gate at 25 Erou Iancu Nicolae St., and visitor vehicles will be parked alongside the main road in the immediate school vicinity. Access to Mark Twain International School Senior Campus (Middle & High School Classes) will be gained in a pedestrian manner only, through the side gate at 89-93 Erou Iancu Nicolae St., and visitor vehicles will be parked alongside the school alley or in the underground parking area of the nearby Jolie Ville Mall. Persons who wish to enter the MTIS campuses will make use of a personalized electronic access system which will allow the access and, in equal measure, the automatic recording of the hours of entry of over 500 people per day. Entry is provided to individuals who possess an electronic MTIS card previously registered at Main Office or to guests by prior appointment and who can display a valid identity document . All new students receive an electronic MTIS Access Card. Returning students are expected to use the cards they received initially upon admission.

Acces în campusurile MTIS

Conducerea MTIS revizuiește anual sistemului de securitate privind atât accesul în cele două campusuri şcolare, cât şi alte aspecte ce privesc siguranţa în comunitatea şcolară. Accesul în Mark Twain International School Campus Junior (Gradiniţă & Şcoală primară) se face doar pietonal prin poarta principală din Str. Erou Iancu Nicoale nr. 25, iar maşinile vizitatorilor vor fi parcate de-a lungul drumului principal în vecinătatea şcolii. Accesul înMark Twain International School Campus Senior (Gimnaziu & Liceu) se face doar pietonal prin poarta secundară din Str. Erou Iancu Nicoale nr. 89-93, iar maşinile vizitatorilor vor fi parcate de-a lungul străzii laterale pe care se află poarta secundară sau în incinta parcării subterane de Jolie Ville Mall. Persoanele ce doresc să intre în cele două campusuri vor folosi un sistem electronic de acces personalizat ce va permite accesul şi, totodată, înregistrarea automată a orelor de intrare a peste 500 de persoane pe zi. Intrarea se va realiza pe bază de cartelă personalizată electronic înregistrată în prealabil la secretariat sau pe baza unui act de identitate și cu programare în cazul vizitatorilor. Elevii noi înscrişi primesc la înscriere o cartelă electronică de Acces MTIS. Elevii MTIS reînscrişi folosesc cartelele nominale eliberate pentru anii şcolari precedenţi.