Community|Comunitate

Independent Activity Income|Venituri din activități independente

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

authorised Physical persons who earn income from independent activities may also support the mission and development of mark twain international school.

Contributing up to 7% to MTIS

Any authorised physical person who earns income from independent activities can contribute up to 7% of their net income to the state budget towards Mark Twain International School as follows:

1. Authorised physical persons may redirect 2% of their income tax, by filling out the 'Declaration regarding the income earned in Romania' in duplicate. You can either directly fill out Form 200 (possible only if you are using Internet Explorer or Mozilla Firefox as browser) or print and fill out Form 200. In both cases, the completed form must be printed and signed in two copies. Retain a copy for your own records and give the other copy, together with the income affidavit from your employer and a copy of your identity card, to the Registration Office of the Fiscal Authority that has jurisdiction over your domicile, or mail it by registered mail until the date of 25 May of every fiscal year. As an alternative, you can bring the above-mentioned documents to the MTIS Human Resouces Office and fill in the forms with our support. MTIS will then register the forms for you.

For inquiries and appointments, please use our online contact inquiry form or contact Ms. Geta Dobre, Human Resources Dept., Tel. +40-735 000 178.

2. Authorised physical persons may become sponsors by granting financial means or goods or rendering services to the school, which are deductible from the income tax in the amount of 5% from the net income, by signing a sponsorship contract. Click here for bank details.

For further details on signing a sponsorship contract, please use our online contact inquiry form or contact Mr. Mihai Anton, Director of Finance & Development, Tel. +40-733 000 087.

persoanele fizice autorizate care realizează venituri din activități independente au posibilitatea de a sprijini misiunea și dezvoltarea MTIS.

Cum se poate contribui cu până la 7% 

Persoanele fizice autorizate care realizează venituri din activități independente pot contribui cu până la 7% din venitul net datorat statului român către Mark Twain International School, după cum urmează: 

1. Persoanele fizice autorizate pot redirecționa 2% din impozitul pe venit, prin completarea formularului 'Declarație privind veniturile realizate din România'. Puteți fie să completați direct Formularul 200 (numai dacă utilizați Internet Explorer sau Mozilla Firefox ca browser), sau să printați și să completați Formularul 200. In ambele cazuri acestea trebuie printate și semnate în două exemplare, din care un exemplar rămâne la dumneavoastră și un exemplar, însoțit de adeverința de venit de la locul de muncă și o copie a actului de identitate, îl depuneți la registratura organului fiscal în a carui rază teritorială aveți adresa de domiciliu, potrivit legii sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată pâna la data de 25 mai a fiecărui an fiscal. Sau vă puteți prezenta cu actele specificate mai sus la Sediul MTIS - Departamentul Resurse umane pentru a completa cu îndrumare de specialitate formularul respectiv, urmând ca acesta să fie depus mai departe de către MTIS.

Pentru informații suplimentare și programări, puteți utiliza formularul de contact online sau să ne contactați telefonic: Tel. +40-735 000 178, d-na Geta Dobre, Dep. Resurse umane. 

2. Persoanele fizice autorizate pot efectua sponsorizări în mijloace financiare sau în bunuri materiale, întrucât cheltuielile cu acestea sunt deductibile la calcul impozitului pe venit în cota de 5% din venitul net, prin incheierea unui contract de sponsorizare.  Accesați informațiile de cont bancar. 

Pentru detalii privind incheierea contractului de sponsorizare, puteți utiliza formularul de contact online sau să ne contactați telefonic: Tel. +40-733 000 087, dl. Mihai Anton, Director Finanțe-Dezvoltare.

legal ground

  • Title III: Income Tax. Chapter 2: Income from independent activities, art. 48, par. 5 - A, from the Fiscal Code/Law no. 573/2003, stipulating that expenditures made for the purpose of sponsorship or patronage, as well as for granting private funds, undertaken according to the provisions of the law, and not greater than 5% from the basic taxable amount as determined by par. 6 are limited deductions.

temei legal

  • Titlul III: Impozitul pe venit. Capitolul 2: Venituri din activități independente, art. 48, alineat 5, litera a din Legea nr. 573/2003 – Codul fiscal, potrivit căruia cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum și pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alineatului 6, sunt cheltuieli deductibile limitat.