Community|Comunitate

Give to MTIS|Sprijiniți MTIS

Redirect 2%|Redirecționați 2%
Redirect 20%|Redirecționați 20%
Independent Activities Income|Venituri din activități independente

Donations|Donații

IMG_3477.jpg

Natural and legal persons can donate financial means or material goods in order to support students, educational activities and the overall development of MTIS.|Persoanele fizice și juridice pot dona mijloace financiare sau bunuri materiale pentru a veni în sprijinul elevilor, activităților educaționale și dezvoltării MTIS.

Read more|Aflați mai multe

Strategy & Development|Strategie & dezvoltare

IMG_0921.jpg

Global objectives, strategic targets and development actions, designed to facilitate the evolution of MTIS and its community over the next five years.|Obiectivele globale, țintele strategice și acțiunile continue vizând dezvoltarea MTIS și a comunității sale în următorii cinci ani.

Read More|Citiți mai departe

Contact Us|Contactați-ne

IMG_0605.jpg

Call us now or use our contact form for more information on why and how to give to MTIS.|Sunați-ne acum sau utilizați formularul de contact pentru a afla mai multe informații despre cum să sprijiniți MTIS.

Read More|Citiți mai departe