Community|Comunitate

Let's Do It Romania|Let's Do It Romania

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

MTIS students recycle and clean forests.  

Setting a positive example 

At Mark Twain International School, students also respond to green initiatives or take action of their own by regularly participating in: 

  • recycling events, such as Recycle, Recycle, Recycle! in Bucharest, in order to raise awareness about the benefits of recycling and its positive impact on the environment
  • and in ecological forest cleaning projects designed to set a positive example within the community, such as Save Our Forests in the forests surrounding the Busteni mountain resort and Let's Do It Romania! in the Baneasa-Tunari forests. This entails either cleaning the forest paths and recreational areas, collecting garbage and tourist waste, and encouraging community members to join in this relaxing, fun and rewarding type of outdoor activity.
La MTIS, Elevii reciclează și curăță pădurile.

Dăm un exemplu pozitiv 

Elevii de la Mark Twain International School răspund de asemenea la inițiativele verzi ale comunității sau preiau singuri inițiativa prin participarea frecventă la: 

  • Acțiuni de reciclare, cum ar fi Reciclează, Reciclează, Reciclează! în București, pentru a crește nivelul de conștientizare a beneficiilor reciclării și a impactului său pozitiv asupra mediului
  • și la proiecte ecologice de curățare de gunoaie a pădurilor, cu scopul de a da un exemplu pozitiv în comunitate, proiecte cum ar fi Salvați pădurile în pădurile ce înconjoară stațiunea montană Busteni și Let's Do It Romania! în pădurile din zona limitrofă a Bucureștiului din Băneasa-Tunari. Această participare constă în curățarea potecilor din pădure, adunarea de gunoaie și de reziduuri lăsate în urmă de turiști sau de localnici și încurajarea unei participări cât mai largi a membrilor comunității la această acțiune care poate fi o activitate în aer liber plăcută, relaxantă și totodată folositoare.