Community|Comunitate

Community|Comunitate

Give to MTIS|Donații către MTIS

Who's who - Give to MTIS thumbnail.jpg

MTIS welcomes donations and supplementary funding for its continuous development programmes and projects.|Donațiile și finanțările suplimentare sunt binevenite în vederea sprijinirii programelor și proiectelor de dezvoltare continuă ale instituției.

Read More|Aflați mai multe

PYP Attitudes & Action|Atitudini & acțiune în PYP

IMG_1236.jpg

Developing attitudes in our youngest students that lead to international-mindedness and to taking positive action.|Dezvoltăm chiar și în rândul celor mai tineri elevi MTIS acele atitudini care conduc la internaționalism și la acțiune pozitivă.

Read More|Aflați mai multe

MYP Community & Service|Comunitate & servicii în MYP

MTIS (62 of 133).jpg

Teaching secondary school students how to have an active role in the community.|Învățându-i pe elevii din ciclul secundar cum să aibă un rol activ în cadrul comunității.

Read More|Aflați mai multe

DP Creativity Action Service|Creativitate, Acțiune & Servicii în DP

MTIS (21 of 133).jpg

Enabling students to enhance their personal and interpersonal development through experiential learning.|Stimulând dezvoltarea personală și interpersonală a elevilor prin învățare experiențială.

Read More|Aflați mai multe