Community|Comunitate

Parents|Părinți

Parents & Quality Assurance|Părinții & Asigurarea calității
Parent-Teacher Action Research|Cercetarea în acțiune
Joint Cultural Initiatives|Inițiative culturale

Junior Campus Parent Testimonials|Testimoniale din Campus Junior

DSC01134.JPG

What parents have to say about primary and pre-primary studies at MTIS.|Ce spun părinții despre învățământul primar și preșcolar la MTIS.

Read more|Aflați mai multe

Senior Campus Parent Testimonials|Testimoniale din Campus Senior

Senior Campus Parent testimonial page.jpg

What parents have to say about MTIS secondary studies.|Ce spun părinții despre învățământul secundar la MTIS.

Read More|Citiți mai departe

MTIS B-Club|Clubul B-MTIS 

DSCF0362.jpg

MTIS parents and strategic community partners form a mutually beneficial alliance.|Părinții de la MTIS și parteneri strategici din comunitate formează o alianță reciproc avantajoasă .

Read more|Aflați mai multe