Community|Comunitate

Junior Campus Testimonials|Testimoniale din Campus Junior

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

At Mark Twain International School, people are very open and helpful. Most importantly, very professional. They know the purpose of what they do, they follow a clear program and they believe with all their heart in the school's educational cores.

Martina's Parents

Kind Thoughts from a Preschooler's Parents 

We arrived in Romania on July 2011 due to Juan´s job, he is an Agronomist Engineer and works at Pioneer Hi Breed Seeds.  My name is Paula, I worked as a Clinical Psychologist and Family Therapist in our home country Chile, in South America, until our decision of moving to Bucharest. One essential aspect of our first period of adaptation, was to choose the best alternative school for our daughter, and only child, Martina. She is four, she has been in Preschool since she was two. She enjoys participating in structured activities, she is a very sociable and happy girl. I think we were more worried about us, integrating us all as a family, than of her integration.

One aspect that we liked immediately was the nice welcome we felt from the school. MTIS has a very friendly atmosphere, from the porter at the front gate – to the teachers, and finally to the directors. As foreigners, we really appreciate that. Along the year, whenever we have asked for special time to talk about Martina with the teachers, we have always had that possibility. People are very open and helpful. Most importantly, very professional. They know the purpose of all they do, they followed a program and they believe by heart in what I feel are the educational cores: to have fun while you are learning, to do different things to learn concepts, and to have the school and parents working together for the general well-being of the child and a positive learning experience.

Martina tells us she has fun, she is starting to make some friends, and she is communicating perfectly in different environments. She feels confident about herself. She already speaks Romanian perfectly and we wish for her to deepen her knowledge of English in the future. She loves her ballet, music, art and sports activities. We are looking forward to see our “Cookie” grow up to be a “Ladybug” in 2013!

Read other testimonials from parents of MTIS junior students:

La Mark Twain International School, toți cei cu care am intrat în contact sunt oameni deschiși, săritori și, cel mai important, foarte profesioniști. Știu rostul tuturor lucrurilor pe care le fac, urmând un program în care se implică, având un aport esențial la transmiterea fundamentelor educației oferite.

Părinții Martinei

Impresii din partea părinților unui preșcolar

Am ajuns în România în iulie 2011 datorită serviciului lui Juan, care este inginer agronom și lucrează la Pioneer Hi Breed Seeds.  Mă numesc Paula și am lucrat ca psiholog clinic și terapeut de familie în țara noastră de origine, Chile în America de Sud, până la mutarea la București. Un aspect esențial pentru perioada de adaptare a fost acela de a alege cea mai bună alternativă educațională pentru fiica noastră unică, Martina. Martina are patru ani și a intrat la grădiniță de la doi. Ia parte cu plăcere la activități structurate, fiind o fetiță foarte sociabilă și veselă. Cred că am fost mai degrabă îngrijorați de cum ne vom integra toți trei ca o familie, decât pentru adaptarea ei.

Un aspect care ne-a plăcut de la bun început a fost căldurosul bun venit cu care ne-a întâmpinat școala, de la portarul școlii, la profesori și până la directori. Ca străini, apreciem în mod deosebit acest lucru. De-a lungul anului, ori de câte ori am cerut să discutăm despre Martina cu educatoarele ei, ni s-a oferit această posibilitate. Toți cei cu care am intrat în contact sunt oameni deschiși, săritori și, cel mai important, foarte profesioniști. Știu rostul tuturor lucrurilor pe care le fac, urmând un program în care se implică, având un aport esențial la transmiterea fundamentelor educației oferite: învățarea prin joacă; aprofundarea conceptelor prin activități practice; cooperarea dintre școală și părinți pentru a îmbunătăți și menține calitatea înaltă a experienței fiecărui copil la școală.

Martina ne spune că se simte bine la grădiniță, că a început să-și facă prieteni, vorbește deja în românește și comunică perfect în medii diferite. Are încredere în forțele proprii și ne dorim să aprofundeze studiul limbii engleze în viitor. Îndrăgește orele de balet, muzică, artă și educație fizică. Așteptăm cu nerăbdare să vedem “Prăjiturica” noastră la anul printre “Gărgărițele” din 2013!

Citiți și alte testimoniale ale părinților școlarilor MTIS:

About parent workshops at MTIS

“The Primary Years Programme parent-teacher evenings and workshops organised regularly by the school are a wonderful initiative. They have proved to be useful and important for how we view, support and get involved in our children's education. I regret not being able to turn back time in order to study at MTIS myself."

Mihnea's Parent
Cristina Andronache, Lawyer

About cultural projects for students

"Luca participated alongside other MTIS students at the Mozart’s Childhood Concert, within the Classic Is Fantastic Project. He was absolutely delighted by the concert, and vividly told me how the characters humorously mixed up their instruments. He recognized some of the classical music pieces he is familiar to, like the one with the butterfly, and even hummed them frequently after the concert. I am thrilled by the idea and by the inspired way the children are brought closer to music. The experience was a genuine pleasure for my son.”

Luca's Parent
Ana Birtalan, University Lecturer & Doctoral Student

About investing in your child's future

"I have chosen MTIS because it is the school that offers the most benefits for my children: a high reputation in the field, the quality of education, the professional talent of its teachers, their ongoing development, the contribution the school makes to the community. As an investor, I choose to invest in private international education, since the world has changed and will continue to do so. The way our children – the adults of the future – are educated is of extreme importance." 

Amer's Parent
Hamza Dagdelen, Entrepreneur

Despre seminarii pentru părinți la MTIS

“Seratele informative Primary Years Programme, organizate periodic pentru părinți de către școală, sunt o inițiativă minunată. S-au dovedit a fi utile și importante pentru modul în care privim, sprijinim și ne implicăm în educația copiilor noștri. Imi pare rău că nu mă pot întoarce în timp să studiez la MTIS." 

Părintele lui Mihnea
Cristina Andronache, Avocat

Despre implicarea elevilor în proiecte culturale

"Luca a participat alături de alți colegi de la MTIS la Concertul “Copilăria lui Mozart”, din cadrul Proiectului "Clasic e Fantastic“. El a venit foarte încântat, mai ales de povestea în care personajele au încurcat instrumentele (aşa mi-a povestit el). Apoi, a recunoscut şi fredonat acasă unele melodii, precum cea cu fluturaşul, melodii cunoscute de el foarte bine. Şi mie mi-a plăcut ideea foarte mult, mai ales modul în care povestea s-a împletit cu informaţiile muzicale, devenind astfel o plăcere pentru Luca.”     

Părintele lui Luca
Ana Birtalan, Doctorand Lector universitar

Despre investiția în viitorul copiilor

"Am ales MTIS deoarece aici există cele mai multe avantaje pentru copiii mei: reputaţia școlii, calitatea educației, dezvoltarea permanentă a instituției, talentul pedagogic al profesorilor, contribuția către comunitate. Ca investitor, aleg sa investesc într-un sistem de învăţământ particular, de ultimă oră, deoarece lumea s-a schimbat şi se va schimba continuu. Copiii noştri - oamenii de mâine - sunt adevăratele noastre valori." 

Părintele lui Amer
Hamza Dagdelen, Antreprenor