Community|Comunitate

Senior Campus Testimonials|Testimoniale din Campus Senior

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

Without a doubt, all the aptitudes my daughter has developed throughout her years at MTIS will be of great use. What I mean by this is something more than the capacity to memorize or to solve problems. I have in mind her communication skills, the ability to study independently, the ability to initiate and follow a project, and the interest in social issues.

Ana's Parent

Gabriela Amza, Economist

Positive Feedback from a Senior's Parent

My story as a parent, which is the story of my 17-year old daughter and of Mark Twain International School, has begun many years ago, when Ana was in kindergarten. She had been educated for a year in a German pre-school and did not speak a word of English. Within a year at MTIS, my daughter had truly flourished: she was fluent in English, had discovered that the notion of family could be extended outside of home, and had had a first contact with a new and exciting world of learning.

Thus with a lot of optimism, enthusiasm and love of learning, the next eleven years passed. When Ana graduated from fourth grade, both she and I cried. For my daughter, an important chapter of her life was over as she said good-bye to her two primary school teachers, for whom she had a special affection and with whom she still keeps in touch with to this day.

Today Ana is a second-year Diploma Programme student, and I am glad to know that she has the chance to be educated within a system that I only met in my last year of study in the United Kingdom and that I highly appreciated. Without a doubt, all the aptitudes she has developed during her years at MTIS will be of great use. What I mean by this is something more than the capacity to memorize or to solve problems. I have in mind her communication skills, the ability to study independently, the ability to initiate and follow a project, and the interest in social issues.

How many high school students do you know who get up every day eagerly, pleased to go to school? I don’t know about other teenagers, but Ana does. A good recommendation for  Mark Twain International School, I’d say...

Read other testimonials from parents of MTIS secondary school students:

Cu siguranță toate aptitudinile pe care fiica mea le-a dobândit în anii petrecuți la MTIS îi vor fi de folos. Și mă refer aici la ceva mai mult decât capacitatea de a memora sau a rezolva probleme. Mă refer la abilități legate de comunicare, studiu individual, abordarea unui proiect, interes pentru probleme de ordin social.

Părintele Anei

Gabriela Amza, Economist

Impresii din partea părintelui unei eleve de liceu 

Povestea mea ca părinte, a fiicei mele de 17 ani si a Școlii Internaționale Mark Twain începe în urmă cu mulți ani, când Ana era la grădiniță. Venea de la o grădiniță de stat cu predare în limba germană și nu vorbea un cuvânt în limba engleză. După un an la MTIS, copila mea înflorise în adevăratul sens al cuvântului: vorbea fluent engleză, descoperise faptul că termenul "familie" se poate extinde și în afara căminului, luase un prim contact cu o lume "nouă" a cunoașterii.

Așa, cu mult optimism, elan și drag de școală au trecut și următorii 11 ani. La finalul primilor 4 ani, am plâns amândouă... Pentru Ana se încheia un capitol aparte în viața ei, se despărțea de cele două învățătoare pe care le-a iubit cu adevărat, și cu care și astăzi ține legătura.

Astăzi Ana trece în clasa a XII-a, în al doilea an de studiu pentru Bacalaureat International, iar eu mă bucur să știu că are șansa să ia contact cu un sistem de învățământ pe care eu l-am întâlnit abia în ultimul an de studiu, în Anglia, și pe care l-am apreciat foarte mult. Cu siguranță toate aptitudinile pe care ea le-a dobândit în anii petrecuți la MTIS îi vor fi de folos. Și mă refer aici la ceva mai mult decât capacitatea de a memora sau a rezolva probleme. Mă refer la abilități legate de comunicare, studiu individual, abordarea unui proiect, interes pentru probleme de ordin social.

Cât de des se întâmplă ca un elev să se trezească zilnic cu plăcere pentru a merge la școală? "Nu știu alții cum sunt", dar Anei i se potrivește descrierea. O carte bună de vizită pentru Mark Twain International School, aș spune...

Citiți și alte testimoniale ale părinților elevilor MTIS:

About a student-centred school

"When my son reached fifth grade, I decided to enroll him at Mark Twain International School because I wanted him to be exposed to a more complex learning environment that what was on offer in the public school system. The first benefit was that the additional private tuition sessions, so cumbersome and practically obligatory in the public system, were replaced by the preoccupation of the teachers in this school to approach the curriculum with structure and with regard for the student’s understanding. The teachers are all young, highly motivated professionals who might be holding or training for doctoral degrees in their field, people who care about their profession. One of the things I noticed from the very beginning was the absence of that eternal “class struggle” between students and teachers, which is replaced with a friendly relationship where the younger “friend” is being helped and guided by the “older” one. Perhaps this also accounts for the 100% pass rate at the baccalaureate exams. The student does not learn because he fears the final grade he will receive if he does not learn, but out of personal conviction that learning is what he should be doing and also sometimes out of affection for his teachers/mentors, whom he does not wish to disappoint. Every day after school, a vast array of co-curricular activities is on offer for the students, ranging from studying a musical instrument, dance or theatre to advanced math, extra chemistry or biology. Since the school is accredited by both the Ministry of Education and international organizations, when the students graduate from high school they can go to university either in Romania or abroad."  

Bogdan's Parent
Mircea Albu, Engineer

About meeting high standards

"In addition to meeting the standards that have been established by the Ministry of Education for all schools nation-wide, which MTIS succeeds in doing, parents expect the school to provide an education that suits the individual needs and interests of their children, which, again, MTIS does successfully. Building on this basis, assessment highlights what the students know (rather than what they don’t know) and are capable of doing (rather than what they cannot do). Consequently, the students’ motivation to learn is developed and sustained, allowing them to evolve, discover their own personal qualities, and acquire self-confidence."

Andrei's Parent
Serban Iosifescu, Education expert & President of National Agency for Quality Assurance in Education

About creativity & team spirit

"Our opinion about Mark Twain International School is very high. It is a school that broadens the students’ horizons and offers them a chance to experiment with a lot of different, exciting activities, in contrast with the public school system. The best asset that we as parents have noticed about the school is that it promotes the development of the students’ creativity and team spirit. In brief, we recommend the school confidently to any potential parent!"

Denisa's Parent
Catalin Ivanciu -  Economist & Company General Director

About a well-balanced environment & durable results

"Mark Twain International School has represented for me and my family a well-balanced environment that caters to my children’s educational and social needs. I would like to express my thanks to all the people involved in the education and training of my children Ruxandra and Vlad, because the school has left a deep imprint in their life and their destiny. After twelve years with Vlad and seven with Ruxandra, and as I start to see the durable fruits of the investment in their education, I can honestly and confidently say that I have made the best choice with MTIS."  

MTIS Parent
               Cristina Brancoveanu, Entrepreneur

About investing in your child's future

"After having moved my son to MTIS 11 years ago, I can confirm without hesitation that I made one of the best possible choices for his education. The school offers a safe and fulfilling learning environment for my son, and the promise of a bright future. Investing in yor child's education is the best investment you can make for his future."

Andrei's Parent
Florentina Minea, Entrepreneur

despre o școală centrată pe elev

"Când fiul meu a ajuns în clasa a V-a, am decis să-l înscriu la Mark Twain International School pentru a primi cunoștințe mult mai complexe decât erau oferite “standard” la școlile de stat. În primul rând, “meditațiile” suplimentare, atât de presante și practic obligatorii în sistemul de stat, au fost înlocuite de preocuparea profesorilor din această școală de a prezenta elevilor o lecție bine structurată, pe înțelesul fiecăruia. Profesorii sunt tineri, motivați, toți doctori sau doctoranzi în specialitatea lor, oameni cu preocupare pentru meseria lor. Am observat încă de la început că în această școală nu există acea veșnică lupta de clasă între elevi și profesori, ci o relație apropiată, în care “prietenul” mai mic este învățat și sprijinit de cel mare și licențiat. Poate că și din acest motiv procentul de promovare al Bacalaureatului a fost de 100%. Elevul nu învață de frica notei, ci din convingerea indusă că aceasta este datoria lui și uneori și din jena de a nu-l dezamăgi pe profesorul-preiten mai mare. În fiecare zi, după orele de curs, școala oferă elevilor o diversitate de activități opționale, de la studiul instrumentelor muzicale, la dans, artă dramatică, până la aprofundarea cunoștințelor predate la cursuri, precum și matematică pentru avansați, chimie, biologie. Fiind acreditată atât de Ministerul Educației, cât și de organismele internaționale, după absolvirea liceului, elevul poate opta atât pentru o universitate din România, cât si pentru una din străinătate."

Părintele lui Bogdan
Mircea Albu, Inginer

despre atingerea unor standarde ridicate

"În completarea standardelor de calitate stabilite la nivel naţional, ceea ce părinţii elevilor solicită unei şcoli precum MTIS (cerinţe pe care şcoala le îndeplineşte cu succes) se referă la furnizarea unei educaţii pe măsură, adecvată nevoilor şi intereselor individuale ale elevilor. Pe această bază, elevii sunt evaluaţi pe baza a ceea ce ştiu (nu ponind de la ceea ce nu ştiu) şi sunt capabili să facă (nu pe baza a ceea ce nu pot face). Ca urmare, motivaţia pentru învăţare este dezvoltată şi susţinută, dezvoltând la elevi conştiinţa valorii personale şi stima de sine."

Părintele lui Andrei
Șerban Iosifescu, Expert în educație & Președintele Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar

despre creativitate & spirit de echipă

"Impresiile noastre despre MTIS sunt foarte bune. O școală care îți dezvoltă orizonturile, care îți oferă ocazia de a experimenta multe activități față de școlile de stat. Cel mai bun lucru pe care l-am observat noi ca părinți, este acela că MTIS dezvoltă creativitatea și spiritul de echipă. În câteva cuvinte: o școală pe care o recomandăm cu încredere oricărui părinte!"  

Părintele Denisei
Cătălin Ivanciu -  Economist & Director general

despre un mediu echilibrat & rezultate durabile

"Mark Twain International School reprezintă pentru mine și familia mea un mediu echilibrat ce împacă latura educațională, dar și socială, a copiilor mei. Aș dori să le mulțumesc tuturor persoanelor implicate în instruirea/educarea Ruxandrei și a lui Vlad, deoarece această școală și-a lăsat adânc amprenta în viața și destinul lor. Pot spune cu încredere și onestitate că am facut cea mai buna alegere cu Mark Twain IS. Dupa 12 ani cu Vlad și 7 cu Ruxandra la această școală, încep încetul cu încetul să văd roadele investiției în educația lor."     

Părinte la MTIS 
Cristina Brâncoveanu, Antreprenor

despre investiția în viitorul copiilor

"După 11 ani de la mutarea fiului meu la Mark Twain International School, pot spune fără ezitare că este una din cele mai bune alegeri făcute pentru el în plan educațional. MTIS constituie un loc sigur și de succes pentru copilul meu și reprezintă cea mai bună investiție pentru viitorul lui: investiția în educație."

Părintele lui Andrei
Florentina Minea, Antreprenor