Community|Comunitate

Secondary School Student Profiles|Profilul liceanului & elevului de gimnaziu

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

read the spring profiles of a few MTIS secondary school students studying in the IB Middle years programme or the IB Diploma programme. More profiles to come next season!

citiți PROFILUrile de primăvară ale câtorva liceeni și elevi de gimnaziu de la MTIS, ce studiază în cadrul IB middle Years programme sau IB Diploma programme. Profiluri noi în curând!

Through Our Lens

With a warm gaze, reflecting in his honey-colored eyes as his mother calls them, an indelible smile - even when he is scolded (not because he is ignoring the lesson, but because he does not want to upset the one who is doing the scolding), and an infectious good cheer, Orad, a 5th Grade Sunflowers MYP student, does not pass unnoticed wherever he may be. Always ready to share personal experiences and anecdotes, sensitive, ambitious and bright, he is much appreciated by his peers and teachers during the various phases of the learning process. 

He is an independent learner who demonstrates enthusiasm for learning new roles and approaching new situations, and enjoys working in teams throughout the school year on the multitude of challenging trans-disciplinary MYP projects undertaken by his class. With a brilliant, sometimes surprising, outlook on life and the issues discussed, his input has a positive effect on others and is always valued.

Endowed with a great sense of humour and of fairness, he is a principled student always ready to take responsibility for the consequences of his own actions and reactions, with the certainty and pride that his value system must be defended. Naturally inquisitive, Orad likes to share his own cultural experiences, while being open to the cultures of those around him. 

Orad, also an active, creative and caring contributor to the school community, is frequently involved in diverse social or cultural campaigns: for example, raising funds and Christmas gifts for less privileged and orphan children during the The Smile in the Box Campaign, organized by the charitable trust Asociatia Sansa Ta, or reading and acting out episodes from classic texts such as: The Visit by I.L.Caragiale, Childhood Memories by Ion Creangă and Charlie and the Chocolate Factory by Roald Dahl, during the World Read Aloud Day (6 March 2013), held at Cărtureşti Bookstore in Bucharest for listeners and literature lovers of all ages and from all walks of life.

Prin lentila noastră

Cu o privire caldă, dată de ochii lui de miere, cum îi spune mama adesea, cu un zâmbet nelipsit de pe chip, chiar şi atunci când e mustrat (şi asta nu pentru că ar ignora mustrarea, ci pentru că nu ar dori ca cel supărat să rămână trist din cauza lui), cu o veselie molipsitoare, Orad, elev în clasa MYP: 5th Grade Sunflowers (Floare soarelui), nu poate trece neobservat oriunde s-ar afla. Gata mereu să povestească experienţe din istoria personală, sensibil, ambiţios şi inteligent, el este apreciat de colegi și profesori laolaltă în diversele etape ale procesului de învățare. 

Demonstrează independenţă în învăţare şi un mare entuziasm în explorarea unor noi roluri şi situaţii și participă cu plăcere și în mod constructiv la echipele de lucru pentru multitudinea de proiecte transdisciplinare MYP ce se desfășoară de-a lungul anului școlar. Cu o abordare sclipitoare, deseori surpinzătoare, a tematicii în dezbatere, Orad are un efect pozitiv asupra celorlalți, iar observațiile lui în clasă sunt întotdeauna apreciate.

Cu un puternic simţ al umorului şi al dreptăţii, curajos, e gata oricând să-şi asume cu răspundere consecinţele propriilor reacţii, cu siguranţa şi mândria că sistemul său de valori trebuie apărat. Cu o curiozitate înnăscută, Orad împărtăşeşte cu mare drag celor din jur – experienţe ce ţin de propria sa cultură, fiind totodată deschis să cunoască şi să înţeleagă tradiţiile altor comunităţi. 

În plus, Orad contribuie în mod activ, creativ și empatic în cadrul comunității, fiind implicat frecvent în campanii sociale sau culturale cum ar fi: Campania Zâmbetul din cutie, iniţiată de Asociaţia Şansa Ta, ce a presupus colectarea unor cadouri de Crăciun pentru copiii orfani şi săraci, precum şi dăruirea cu care a luat parte la activităţile desfăşurate în cadrul Librăriei Cărtureşti, cu ocazia World Read Aloud Day (6 martie 2013), citind şi interpretând episoade din texte precum „Vizită...” de I.L.Caragiale, „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă şi “Charlie and the Chocolate Factory” de Roald Dahl.