Community|Comunitate

Teachers|Profesori

High School Teacher Profile|Profilul profesorului de liceu
MIDDLE TEACHER PROFILE|PROFILUL PROFESORULUI DE GIMNAZIU
PRIMARY TEACHER PROFILE|PROFILUL INSTITUTORULUI DE ȘCOALĂ PRIMARĂ

Pre-Primary Teacher Profile|Profilul institutorului de grădiniță

DSC_0246.JPG

Meet one of our dedicated Early Childhood educators.|Faceți cunoștință cu una dintre profesoarele dedicate de Educație timpurie.

Read more|Aflați mai multe

Specialist Teacher Profile|Profilul profesorului specialist

DSC_0240.JPG

Highly-trained specialists who work with students from both MTIS Campuses.|Pedagogi cu înaltă pregătire ce lucrează cu elevii din ambele Campusuri MTIS.

Read More|Citiți mai departe

Teaching at MTIS|Predarea la MTIS

DSC_0233.JPG

Elements of the high-quality international student-centred learning that guide all MTIS teachers.|Elementele educației internaționale de calitate, centrată pe elev, utilizate de toți profesorii MTIS.

Read more|Aflați mai multe