Community|Comunitate

Primary Teacher Profiles|Profilul institutorilor de școală primară & educație timpurie

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

Meet two members of the MTIS Junior Campus faculty who teach within the IB Primary Years programme at primary or pre-primary levels.

Mirela Frunzeanu, PYP Primary Teacher in the Romanian Language Programme

Teacher's College Graduate for Primary Education; BA Psychology & Education Sciences; MA Education Management & Communication; Doctoral Studies in Education Sciences; IB Workshop Leader

and 

Cristina Anton, PYP Pre-Primary English Programme Teacher

BA English & French Language and Literature; Specialist IB PYP Teacher

answer our questions:

Q

Why did you decide to continue your activity as a teacher in an internationally-minded environment?

A

Mirela: I chose to be a teacher in an international school because I have discovered here a new method of teaching and learning, which puts the student at the centre of the educational process. By encouraging her/him to be well informed, to communicate with others, to be open minded, to ask questions about the world and reflect on the answers, an ineternational education allows her/him to become a responsible, balanced, principled citizen that respects and appreciates the many universal values.

Cristina: My decision to become a teacher in an international school was motivated by the desire to learn and to broaden my mind and my horizon.

Q

How have you developed professionally since you have become a teacher in an international school?

A

Mirela: MTIS has given me the chance to participate in national and international workshops, both within the school and abroad, in order to learn new things about language learning in the PYP, reading and writing through inquiry, collaborative learning, assessment in the PYP, international education etc. By using the things I have learned there in day to day class activities, the process has become complete. MTIS has also encouraged me to continue my professional development by obtaining the teaching certification at Levels II and I, and by obtaining a Master Degree in Educational Management and Communication. My future plans include obtaining a PhD in Education Sciences, which will represent a high point in my teaching career and will be a culmination of all the skills and competencies acquired by working in this international environment.

Cristina: When I entered this system, I was exposed to a different way of looking at education. In fact, I entered a family, a group of talented, open-minded, passionate people who taught me what teamwork means, offered me the chance to experiment and develop professionally, encouraged me and challenged my originality and creativity. Also, I learned together with and from the children, thus becoming a ’’life-long learner’’.

Q

Which are your most important challenges and achievements as a member of the MTIS faculty?

A

Mirela: One of the challenges as well as the achievements I am proud of, along with the rest of the school, is the implementation of the philosophy and methodology of the IB PYP in a school in Romania and the resulting harmonization of the two curricula into the school’s own curriculum, accredited by both the IB and the Romanian Ministry of Education. In addition, between 2010-2011, I was given the opportunity to participate in a trans-national international education project supported by the IB, which addressed the teachers of several high schools in Galați. I was a teacher trainer within this project.

Cristina: Thinking back at my years as a member of the MTIS Community, I would say that every day has been a challenge and every school year a success.

Q

How did your understanding of the teacher’s role change as a consequence of working in this globally-oriented environment?

A

Mirela: By working in an international school, my view of the teacher’s role has changed. It now includes (in short): encouraging critical thinking, active learning and creativity, a positive attitude towards learning, self-expression, open-mindedness, reflection, and responsible action on the part of the students.

Cristina: My understanding of the teacher’s role changed radically. The teacher as sole authority and source of information became the teacher-guide who helps the students along the path of knowledge, who helps them discover themselves and grow, who encourages them to think independently, who awakens and nurtures their curiosity and encourages them to seek answers and discover information, to construct their own meaning.

Q

What are your goals and aspirations for the future as a member of the MTIS community?

A

Mirela: I wish that MTIS continue to grow and develop, while remaining a close-knit community and a representative school worthy of being emulated by other schools in Romania and abroad. Personally, my goal is to contribute to safeguarding the values promoted by MTIS and to observe the standards of the school, to continue to develop professionally in this international environment, and, because I have spent here a third of my life, I wish to continue to be a part of the MTIS Community in the next 12 years as well, both as a teacher and as a parent.

Cristina: I wish to never stop 'growing' and bringing added value to the MTIS Community.

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU DOI MEMBRI AI CATEDREI DE PROFESORI-institutori CE PREDAU ÎN CADRUL IB PrimaRy Years programme în Campusul Junior MTIS, fie la clasele primare sau preșcolare.

Prof. Mirela Frunzeanu, Profesor PYP în cadrul Programului primar în limba română

Absolventă a Școlii Normale - Specializarea Învățător; Licențiată în Psihologie & Științele educației; Masterat în Management educațional & Comunicare instituțională; Doctorand în Științele educației; Formator internațional IB  

și 

Prof. Cristina Anton, Profesor PYP în cadrul Programului preșcolar în limba engleză
Licențiată în Limbile și literaturile engleză & franceză; Profesor specialist IB PYP

ne răspund la întrebări:

Q

Ce a motivat decizia de a te implica și de a-ți continua activitatea profesională în cadrul unui mediu internațional de educație?

A

Mirela: Motivul pentru care am ales să îmi desfășor activitatea într-o școală internațională îl reprezintă faptul că aici am descoperit o nouă abordare a educației, care pune elevul în centru, îl încurajează să fie informat, să comunice cu ceilalți, să cerceteze lumea înconjurătoare, să pună întrebări și să reflecteze asupra răspunsurilor, să fie deschis către noi perspective, pentru ca în final să îl ajute să devină un cetățean responsabil, principial și echilibrat, cu respect față de valorile universale diverse.

Cristina: La baza deciziei mele de a ma implica într-un mediu internațional de educație a stat dorința de a învăța și de a-mi deschide mintea și orizonturile.

Q

Cum s-a îmbogățit dezvoltarea ta profesională de când îți desfășori activitatea în acest sistem?

A

Mirela: MTIS mi-a oferit ocazia de a participa la formări naționale și internaționale, atât în cadrul școlii, cât și în afara ei, aflând lucruri noi despre ,,predarea limbii în PYP”, ,,citirea și scrierea prin cercetare”, ,,învățarea prin colaborare”, ,,evaluarea în PYP”, ,,educația internațională”, etc. și utilizându-le la clasă, în procesul instructiv-educativ. De asemenea, m-a încurajat să-mi continui dezvoltarea profesională, obținând gradele didactice II și I ca profesor pentru învățământul primar și absolvind un master în ,,Management educațional și comunicare instituțională”. Pentru viitor, mi-am propus să urmez un doctorat în domeniul Științelor Educației, care va reprezenta un punct culminant al carierei mele de cadru didactic și în care voi ,,exploata” toate competențele pe care mi le-am format lucrând în acest mediu internațional.

Cristina: Odată cu intrarea în acest sistem, am luat contact cu un alt mod de a privi procesul educativ. Am intrat de fapt într-o ’’familie’’, un grup de oameni deschiși, talentați și pasionați care m-au învățat ce înseamnă munca în echipă, mi-au oferit șansa de a experimenta și de a maăperfecționa, mi-au încurajat și provocat originalitatea și creativitatea. De asemenea, am ’’învățat’’ să învăț alături și de la copii, transformându-ă într-un ’’life-long learner’’.

Q

Care au fost provocările și realizările semnificative ca membru al comunității MTIS?

A

Mirela: Una dintre provocări, și în același timp o realizare atât a mea, cât și a școlii, a reprezentat-o implementarea filosofiei și metodologiei specifice IBO (International Baccalaureate Organization) într-o școală din România și armonizarea celor două programe de studiu (națională și internațională), având ca rezultat final crearea unui curriculum propriu MTIS, acreditat atât de Ministerul Educației, cât și de IBO. De asemenea, în anii 2010-2011, am avut ocazia de a participa la un proiect transnațional de promovare a educației internaționale susținute de IBO și de formare profesională a resurselor umane din liceele din Galați. În cadrul acestui proiect, am participat la un curs de formare ca formator în domeniul educației.

Cristina: Gândindu-mă la anii care au trecut de când sunt membru al Comunitatii MTIS, fiecare zi a fost o provocare și fiecare an școlar dus la bun sfârșit o realizare semnificativă.

Q

Cum a influențat acest mediu percepția ta asupra rolului de profesor?

A

Mirela: Lucrând în acest mediu, mi-am format o nouă viziune asupra rolului meu, ca profesor. Rezumând, acesta ar fi următorul: să încurajez elevii să gândească critic, să se implice activ și creativ în procesul de învățare, să aibă o atitudine pozitivă față de cunoaștere, să-și exprime punctul de vedere, să aibă o înțelegere și o deschidere față de nevoile celorlalți, să reflecteze asupra acțiunilor și responsabilităților proprii.

Cristina: Percepția mea asupra rolului de profesor s-a schimbat categoric. Profesorul-sursă de informație s-a transformat în profesorul-călăuză în aventura cunoașterii, cel care îi indrumă și ajută pe copii să se descopere și să se formeze, să gândească, cel care le trezește și hrănește curiozitatea și îi îndeamnă să caute răspunsuri la întrebări și să descopere informații, să-și construiască singuri înțelesuri.

Q

Care sunt obiectivele și aspirațiile tale pentru viitor ca membru al comunității MTIS?

A

Mirela: Doresc ca Mark Twain International School să continue să se dezvolte, să rămână o comunitate trainică și să reprezinte în continuare un model demn de urmat pentru celelalte școli de stat și particulare din România. Personal, am ca obiectiv să contribui la păstrarea valorilor promovate de MTIS și să respect standardele de calitate ale școlii, să-mi continui formarea profesională în acest mediu internațional și, pentru că mi-am petrecut o treime din viață aici , îmi doresc ca în și următorii 12 ani să fac parte din Comunitatea Mark Twain, atât ca profesor, cât și ca părinte.

Cristina: Îmi doresc să nu mă opresc din ’’a crește’’ și să aduc valoare Comunității MTIS.

Mirela's Personal Profile

Things that mirela likes and Is represented by: the sea; the Color blue; tulips; nectarines; Switzerland; playing; children; rabbits; the sun; summer; floral Perfumes; compassion; analyzing things; traveling as a hobby; ping-pong; psychology; Classical music, especially Antonin Dvorak; the works of Carl Gustav Jung; The Little Prince by antoine de saint-exupery; 'Meet Joe Black' the movie

Cristina's Personal Profile

Cristina's list of things she likes and is represented by - in random order: her family (her tom cat, biluta, has a special place); children; books (especially Isabel Allende); the sea; common sense; order; a good laptop connected to the internet; sleeping late on vacation mornings; her bicycle; Christmas; summer rain; the bands: Coldplay and Pink Martini; Grey’s Anatomy and the sitcom Friends; handmade bracelets and earrings; dogs; coffee; tulips; the collection of mugs gathered throughout her travels; baclava; lavender

Profil Personal - Mirela

Ce îi place Mirelei și ce o reprezintă: marea; culoarea albastru; lalelele; nectarinele; Elveția; să se joace; copiii; iepurașii; soarele; vara; Parfumurile florale; compasiunea; Verbul: a analiza; călătoriile; ping-pongul; psihologia;  Muzica clasica, mai ales Antonin Dvorak; Carl Gustav Jung; Micul prinț de antoine de saint-exupery; Filmul 'Întâlnire cu Joe Black'  

Profil Personal - Cristina

lista cristinei cu ceea ce îi place și ce o reprezintă (în ordine aleatorie): familia (un loc special îl ocupă Biluță, motanul ei); copiii; carțile (Isabel Allende, printre preferințe); marea; bunul-simț; ordinea; un laptop conectat la internet; diminețile de vacanță cu mult somn; bicicleta; Crăciunul; ploaia de vară; formațiile Coldplay și Pink Martini; serialele Grey’s Anatomy și Friends; brățări (și cercei handmade); Căinii; cafeaua; lalelele; colecția de căni cumpărate în călătorii; baclava; levănțică