Community|Comunitate

Specialist Teacher Profiles|Profilul profesorului specialist

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

Meet two members of the MTIS faculty of specialists who teach within the curricular and co-curricular academic, artistic and athletic programmes offered by the school.

Dr. Cristina Micu, PYP Music Teacher & Junior Choir Conductor

BMus Composition, Musicology & Music Teacher Studies; MMus Choral Conducting; PhD Music

and 

Dr. Ionut Ionescu, DP Theatre Arts Teacher & High School Drama Club Coordinator 

BA Theatre & Acting; PhD Theatre Arts; University Lecturer

answer our questions:

Q

Why did you decide to continue your activity as a teacher in an internationally-minded environment?

A

Cristina: The decision to work in an international school was a challenge because I wanted to try a different system of education and test my own professional flexibility. The decision to continue working in this new environment was fueled by the success of the Primary Years Programme for students ages 3 to 11, a programme that fosters the development of the whole child, not just in terms of academic progress, but including the social, physical, emotional and cultural development of the student. The strongest motivation, however, is the satisfaction obtained in my day-to-day interaction with the students.

Ionut: Times change. Borders are erased. Enclaves are disappearing, even the cultural ones. People share their ideas, their beliefs and their experiences with increasing ease. Suddenly you find out that people in another part of the world, in a different city or country, share your own opinions, or, even if they do not, you realize that out of contradictions something unified can nevertheless emerge... Well, this is what makes you feel a man of your own times. I think that this is the key that opened my door to international-mindedness and that continues to make me enjoy working in this environment.

Q

How have you developed professionally since you have become a teacher in an international school?

A

Cristina: I was able to develop new professional competencies, by making use of my previous experience as a teacher and through musical activities involving a complex approach of the content through intellectually challenging methods. This in turn contributed to my professional development in terms of the quality of my pedagogical practice.

Ionut: It is a system that is alive, continuously changing. This brings along with it the need to always be on top of the latest developments in your field, as well as keep up with what is happening around you. You are always inquiring… Inquiry helps you find out new things about yourself and about the world you live in.

Q

Which are your most important challenges and achievements as a member of the MTIS faculty?

A

Cristina: Facilitating innovative processes of teaching and learning; developing my team spirit; cooperation within the community in order to attain common goals; facilitating better collaboration among the members of the community; creating an environment that fosters everyone’s professional growth; avoiding routines, formulas, stereotypes and mere habits.

Ionut: The first major challenge was the IB Diploma Programme. It has been a complete turn-about for me. While in the beginning it seemed a constrictive and restrictive programme, I have discovered that the pressure it exerts on teacher and students alike leads to creativity, originality and breadth of knowledge. The fact that 100% of my students have passed their IB exams is the achievement that enriches us all.

Q

How did your understanding of the teacher’s role change as a consequence of working in this globally-oriented environment?

A

Cristina: The approach to education from a new perspective that aims to facilitate the transition to a society of knowledge and its impact on equality in education, the cultural diversity and the promotion of equal opportunity for all students have all changed my perception of education. The teacher’s role, as I have learned, must include flexibility and the ability to teach at different levels as well as face the challenges of multicultural classes.

Ionut: I come from a vocational academic environment, the National University of Theatre and Film I.L. Caragiale. I can say that the pedagogy I was used to was similar to the one used at MTIS, an open-minded, student-centered pedagogy that encourages creativity. So it was a happy conjunction for me.

Q

What are your goals and aspirations for the future as a member of the MTIS community?

A

Cristina: Finish editing a collection of songs for the PYP units in our school entitled: Songs & Rhymes - A Collection of favourite songs and rhymes; organizing sessions of sharing good practices among music teachers; creating partnerships with other schools; participating in different shows, performances, contests and musical events; recording a new CD with the Mark Twain International School Junior Choir.

Ionut: 100% pass rate in future IB exam sessions for all my students; crystallizing a pleasant and creative environment in which my students can enjoy full artistic freedom; many more fun, but also profound, theatre projects; young people who are open-minded and culturally rich.

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU DOI MEMBRI AI CATEDREI DE PROFESORI SPECIALIȘTI CE PREDAU ÎN CADRUL PROGRAMELOR ȘCOLARE ȘI EXTRACURRICULARE OFERITE DE MTIS.

Prof. Cristina Micu, Profesor de muzică PYP & Dirijorul Corului de Juniori

Licențiată în Compoziție, Muzicologie & Pedagogie muzicală; Masterat în Stilistică dirijorală; Studii doctorale în Muzică  

și 

Prof. Ionuț Ionescu, Profesor de teatru DP & Coordonatorul Cercului de Teatru/Arta actorului Liceu
Licențiat în Teatru și Arta actorului; Studii doctorale în Teatru & Arta actorului; Lector universitar

ne răspund la întrebări:

Q

Ce a motivat decizia de a te implica și de a-ți continua activitatea profesională în cadrul unui mediu internațional de educație?

A

Cristina: Decizia de a mă implica în cadrul unui mediu internațional de educație a fost privită ca o provocare, pentru că imi doream să experimentez un alt sistem de învățământ și să îmi testez capacitățile de adaptare, iar decizia de a-mi continua activitatea profesională în acest mediu a fost motivată de succesul acestui program de studii - IB Primary Years Programme - destinat copiilor cu vârsta între 3 si 11 ani, program ce facilitează dezvoltarea copilului pe toate planurile, nu doar în mediul educațional, ci și pe plan social, fizic, emoțional și cultural. Motivaţia cea mai puternică este însa cea a satisfacţiei obţinute în activitatea cu elevii.

Ionuț: Vremurile se schimbă. Graniţele, încet-încet, dispar. Enclavele dispar şi ele. Chiar şi cele culturale. Oamenii îşi împărtăşesc ideile, credinţele şi experienţele din ce în ce mai mult. Să afli că, într-un alt oraş, într-o altă ţară, pe un alt continent există oameni care gândesc ca şi tine, sau, chiar dacă nu e aşa, vezi că din opinii diferite se poate naşte ceva unitar... ei bine, asta te face să te simţi un om al vremurilor tale. Cred că asta e cheia care mi-a deschis uşa spre internaţionalism şi tot ea îmi menţine plăcerea de a activa în continuare în acest sistem.

Q

Cum s-a îmbogățit dezvoltarea ta profesională de când îți desfășori activitatea în acest sistem?

A

Cristina: Punerea în valoare a propriei experiențe didactice, prin activități muzicale cu o abordare complexă a conținuturilor oferind provocări intelectuale, a determinat formarea unor noi competențe ce au fost integrate în propriile achiziții profesionale, creând posibilitatea dezvoltării carierei prin desfăşurarea practicii pedagogice la un nivel calitativ ridicat.

Ionuț: Sistemul acesta l-am perceput ca pe unul viu, în continuă schimbare. Asta aduce după sine nevoia de a fi mereu la curent cu ce se întâmplă în domeniul tău, dar şi în jur. Cauţi mereu... Căutarea te ajută să afli lucruri noi despre tine şi despre lumea în care trăieşti.

Q

Care au fost provocările și realizările semnificative ca membru al comunității MTIS?

A

Cristina: Facilitarea unor procese inovatoare de învăţare şi predare; creşterea spiritului de echipă; cooperarea în interiorul comunitatii, în vederea atingerii unor obiective comune; facilitarea unei mai bune colaborări între membrii comunitatii; crearea unui mediu comun de formare, mediu favorizant profesionalismului; evitarea rutinei, automatismului, stereotipiei, şabloanelor.

Ionuț: Prima provocare majoră a fost însuşi contactul cu IB Diploma Programme. A fost un parcurs de 180 de grade. De unde credeam că acest sistem îngrădeşte şi şablonizează, am ajuns să iubesc presiunea pe care o pune pe student şi profesor, în sensul de a fi mereu în priză, mereu proaspeţi, mereu documentaţi, mereu creativi. De partea cealaltă, promovabilitatea 100% a elevilor mei la examenele finale e realizarea care cu siguranţă ne îmbogăţeşte pe toţi.

Q

Cum a influențat acest mediu percepția ta asupra rolului de profesor?

A

Cristina: Prin abordarea dintr-o nouă perspectivă a sistemului educaţional ce vizează deplasarea către o societate a cunoaşterii şi impactul său asupra egalităţii în educaţie, diversitatea culturală (multiculturalitatea) şi promovarea oportunităţilor egale pentru toţi elevii, mi-au schimbat perceptia privind educaţia. Rolul profesorului am aflat ca trebuie să includă atât flexibilitatea dintre diferitele niveluri ale educaţiei cât și capacitatea de a face faţă provocărilor claselor multiculturale.

Ionuț: Provin dintr-un mediu academic vocaţional, şi anume Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale. Şi pot spune, că tipul de pedagogie cu care eram obişnuit era similar celui cultivat de MTIS, unul deschis, cu aplecare spre personalitatea elevului şi potenţialul său de creaţie... Deci a fost o fericită întâlnire.

Q

Care sunt obiectivele și aspirațiile tale pentru viitor ca membru al comunității MTIS?

A

Cristina: Finalizarea unei culegeri de cântece structurată pe unitatile PYP întitulată Songs & Rhymes - A Collection of Favourite Songs and Rhymes; organizarea unor întâlniri între profesorii de muzică pe teme de interes comun, a unor întâlniri periodice de informare şi instruire, a unor schimburi de experienţă, de idei si de know-how în educaţia muzicala; realizarea unor noi parteneriate cu alte unitati scolare; participarea la diferite spectacole, concursuri sau evenimente muzicale; imprimarea unui nou CD cu MTIS Junior Choir.

Ionuț: Promovabilitate 100% la viitoarele examene ale studenţilor mei; cristalizarea unui mediu plăcut şi creativ, astfel încât tinerii elevi să capete libertate artistică deplină; multe proiecte teatrale profunde, dar şi distractive; tineri deschişi şi mai bogaţi cultural.

Cristina's Personal Profile

Cristina loves children; challenges; commitment; religious faith; Maitreyi by Mircea Eliade; India; sincerity; altruism; indecision; lilac; SUV crossover vehicles; white cats and dogs; romantic comedies; elderberry ale; pumpkin pie and dumplings with plum filliNG; singing, playing and listening to music; dancing; reading; socializing; cooking

Ionut's Personal Profile

Favourite Things, being, actions, feelings... My mother; Ion Cojar; Mihaela Tonitza-Iordache; Adrian Titieni; The Danube Toscana, with its quiet summer evenings and wonderful cities, especially  Lucca and Siena; Luis Sepulveda; Quo Vadis; The smell of fresh basil; 3 dogs and 3 cats that I look after together with my friends and collaborators; The surprising depth a student can reach when I least expect it; MTIS and everything about it; Jazz music; The applause at the end of a show; The good that I can do spontaneously and without any expectation of a reward; All my friends; Authentic Italian pizza; My kitchen knives; The questions that I do not know the answers to; The Lives of Others (film)  

Profil Personal - Cristina

cristina iubeȘte copiii; provocĂrile; perseverenȚa; credinȚa religioasĂ; Maitreyi de Mircea Eliade; India; sinceritatea; altruismul; indecizia; liliacul; SUV-urile crossover; cĂinii Și pisicile de culoare albĂ; comediile romantice; socata; plĂcinta cu dovleac Și gĂluȘtele cu prune; sĂ cÂnte Și sĂ asculte muzicĂ; sĂ danseze; sĂ citeascĂ; sĂ socializeze; sĂ gateAscĂ        

Profil Personal - Ionuț

Lucruri, fiinţe, senzaţii, acţiuni DRAGI...  Mama; Prof. Ion Cojar; Mihaela Tonitza-Iordache; Adrian Titieni; Dunărea, de la Cazane şi până în Deltă...; Toscana, cu serile ei liniştite de vară şi minunatele ei oraşe, în special Lucca şi Siena; Luis Sepulveda; Quo Vadis; Mirosul de busuioc proaspăt; 3 pisici şi 3 câini pe care îi îngrijesc împreună cu prietenii şi colaboratorii mei; Profunzimile pe care le capătă un elev atunci când mă aştept mai puţin; MTIS, cu tot ce înseamnă aceasta comunitate; Jazz music; Aplauzele de la sfârşitul spectacolului; Binele pe care îl pot face nemijlocit şi lipsit de aşteptări; Toţi prietenii mei; O pizza italiană autentică; Cuţitele mele de bucătărie; Întrebările cărora nu le ştiu răspunsul; Filmul The Lives of Others