Community|Comunitate

MYP Community & Service|Comunitate & Servicii în MYP

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

MTIS Students, ages 11 to 16, are required to take an active part in the communities in which they live.

Learning how to live in relation to others

Of the five areas of interaction - Approaches to learning, Human Ingenuity, Community & service, Environments, Health & social education - incorporated into the Middle Years Programme curriculum framework at Mark Twain International School, Community & service and 
Environments are central to learning about how students live in relation to others, how they can contribute to the community and how to help others, but also about their responsibilities to the place they inhabit and to the resources they have or need. 

MTIS Students, ages 11 to 16, are thus required to take an active part in their communities, to be responsible citizens in society, and to be aware of their interdependence with the environment. Many practical applications in these two areas of interaction are taken outside the classroom, in the immediate community or beyond, in social responsibility endeavours and environment actions carried out on a regular basis.

Elevii MTIS cu vârste între 11 și 16 ani sunt solicitați să ia parte activă la comunitățile din care fac parte. 

Elevii învăță cum să trăiască în relație cu ceilalți

Din cele cinci arii de interacțiune - Abordări ale învățării, Ingeniozitate, Comunitate și servicii, Medii, Sănătate și educație socială, încorporate în planul de curriculum Middle Years Programme la Mark Twain International School, Comunitate și servicii și Medii sunt esențiale în a-i învăța pe elevii cum să trăiască în relație cu ceilalți, cum să contribuie la binele comunității și cum îi pot ajuta pe cei din jur, dar și care sunt responsabilitățile noastre față de locul unde ne aflăm și de resursele pe care le avem sau de care avem nevoie.

Astfel, elevii MTIS, cu vârste între 11 și 16 ani, sunt solicitați să ia parte activă la comunitățile în care trăiesc, să fie conștienți de interdependența tuturor componentelor din mediu și să își accepte și exercite responsabilitățile. Multe aplicații practice în aceste două arii de interacțiune depășesc granițele clasei, având loc în comunitatea imediat înconjurătoare sau dincolo de ea, în acțiuni de responsabilitate socială pe care MTIS le desfășoară cu regularitate.