Community|Comunitate

PYP Attitudes & Action|Atitudini & Acțiune în PYP

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

Even the youngest MTIS students, ages 3 to 11, develop attitudes that will lead to international-mindedness and take action as a consequence of their learning. 

Raising awareness and getting students involved

Of the five essential elements - concepts, knowledge, skills, attitudes, action, incorporated into the Primary Years Programme curriculum framework at Mark Twain International School, attitudes and action are vital to raising awareness of issues of global and local significance and to encouraging enthusiasm for and involvement in social contribution and environment initiatives. Even the youngest MTIS students, ages 3 to 11, develop attitudes that will lead to international-mindedness and take action as a consequence of their learning, inside and outside the classroom, participating in projects designed to reach out to the immediate community and beyond.

Chiar și cei mai mici elevi ai MTIS, cu vârste cuprinse între 3 și 11 ani, își dezvoltă atitudini care îi vor conduce la internaționalism și la acțiune ca urmare a ce au învățat. 

Conștientizarea problemelor și implicarea elevilor 

Dintre cele cinci elemente esențiale ale planului de curriculum Primary Years Programme - concepte, cunoaștere, deprinderi, atitudini și acțiune – derulat la Mark Twain International School, atitutdinele și acțiunea sunt vitale pentru a conștientiza problemele locale și globale și pentru a încuraja entuziasmul față de implicarea în acțiuni de contribuție socială și de protecție a mediului. Chiar și cei mai mici elevi ai MTIS, cu vârste cuprinse între 3 și 11 ani, își dezvoltă atitudini care îi vor conduce la internaționalism și la acțiune ca urmare a ce au învățat, în clasă și în afara ei, prin participarea la proiecte care se desfășoară în comunitatea imediat înconjurătoare și dincolo de ea.