Community|Comunitate

Supreme Athletes|Atleți supremi

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

The sacrifice and passion of the Olympic contestants are the sources of inspiration for MTIS students that will also nurture them every time they face one of life's challenges.

The Lesson of How to Be a Champion 

An authentic competition is one in which you are finally declared the best not because you have defeated your enemy, but because you have learned to sacrifice the greatest part of your life to an ideal that ennobles your destiny, the ideal of defeating your own limits when you participate in the champions’ race. The lesson of how to be a champion is fresh in all our minds after the Olympic Games held in London in the summer of 2012, when the world’s greatest sportsmen and women stirred the emotions of competition within us as well as the wish to compete for the gold ourselves. Usain Bolt, Michael Phelps, Sandra Izbaşa, Catalina Ponor, Corina Căprioriu, Alin George Moldoveanu, Alina Dumitru, Roxana Cocos, Răzvan Martin and many other participants in the Olympics not only became champions, but are also models for the MTIS students, as they now learn from them how to be their best and fearless in the face of challenge. 

Citius, Altius, Fortius 

Their destiny is our lesson about determination, about what it means to dedicate your life and energy to attain an ideal and to represent us with honour in the world: Citius, Altius, Fortius! Faster, higher, stronger! This is the motto of those who hope every day that they train, who know to sacrifice themselves to the emotion of the competition, who say along with Pierre de Coubertin that : «The most important thing in the Olympic Games is not to win but to participate, just as in life it is not the triumph, but the struggle that counts. The essential is not to conquer, but to fight well. » Our champions have conquered the world because they knew how to fight well. Their fight is always accompanied by an essential ingredient: passion.

Their Message  

Alin Moldoveanu, who obtained the first gold medal for Romania in the rifle shooting contest, proudly stated that « Performance can only be attained by hard work and a lot of passion. » The sacrifice and passion of the Olympic contestants are the sources of inspiration that will also nurture us every time we challenge life to a fight. Thus the perfect vault of Sandra Izbaşa will be the model of our vault to perfection; Usain Bolt’s competition with himself for a new world record will be an inspiration for us to live every day as an intense race to the highest place on the podium, and the close combat by Corina Căpriroiu will be ours too as we fight with honour for honour. We are proud of them, the supreme athletes and Olympics, who have awakened in us the wish to become the champions of our destiny.

Sacrificiul şi pasiunea campionilor olimpici sunt izvoarele din care elevii MTIS se vor inspira de fiecare dată când se vor confrunta cu provocările vieții.

Lecția despre a fi campion 

Adevărata competiţie este aceea în care, la final, esti declarat cel mai bun, nu pentru că ai ştiut să îţi dobori adversarul, ci pentru că ai învăţat cu timpul să sacrifici cea mai mare parte din viaţa ta pentru un ideal care îţi înnobilează destinul, idealul de a te învinge pe tine însuţi atunci când participi la startul campionilor. Lecţia despre a fi campion am învăţat-o cu toţii cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Londra, 2012, atunci când marii sportivi ai lumii au trezit în noi emoţia competiţiei, dar şi dorinţa de a ne afla noi înşine în lupta pentru medalie. Olimpici internaționali precum Usain Bolt și Michael Phelps, sau echipa de olimpici români, din care fac parte și Sandra Izbaşa, Cătălina Ponor, Corina Căprioriu, Alin George Moldoveanu, Alina Dumitru, Roxana Cocoș, Răzvan Martin şi mulţi alţii, sunt olimpici care nu numai că au devenit campioni, ci sunt acum modele de viaţă pentru noi, cei care învăţăm sa fim printre cei mai buni.

Citius, Altius, Fortius! 

Destinul acestor atleți și luptători supremi este lecţia noastră despre determinare, despre tot ceea ce înseamnă să te dedici cu totul pentru a-ți atinge idealul. Citius, Altius, Fortius! Mai repede, mai sus, mai puternic! Aceasta este deviza celor care speră în fiecare zi de antrenament, a celor care ştiu să se sacrifice pentru emoţia întrecerii, a celor care jură, ca şi Coubertin: „Cel mai important lucru la Jocurile Olimpice nu este să câștigi, ci să participi, așa cum în viață nu contează triumful, ci lupta. Esențial nu e să cucerești, ci să lupți bine.” Campionii noştri au cucerit lumea, deoarece au ştiut să lupte bine, iar lupta lor este însoţită în permanenţă de un lucru esenţial: pasiunea.

Mesajul lor

Alin Moldoveanu, cel care a obţinut prima medalie de aur a României la Jocurile Olimpice de la Londra în proba de puşcă, aer comprimat, 10 m, afirma cu mândrie în acest sens: „Înalta performanţă nu poate fi atinsă decât cu foarte multă muncă şi, mai ales, cu pasiune". Sacrificiul şi pasiunea olimpicilor sunt izvoarele din care ne vom inspira şi noi de fiecare dată când vom deschide o luptă cu viaţa. Astfel, săritura perfectă a Sandrei Izbaşa va fi şi saltul nostru către perfecţiune; întrecerea cu sine a lui Usain Bolt pentru un nou record mondial să ne îndemne ca fiecare zi trăită să fie o cursă intensă spre locul cel mai înal al podiumului vietii, iar lupta strânsă a Corinei Căpriroiu să ne determine şi pe noi să nu ne fie teamă să luptăm cu onoare pentru onoare! Ne mândrim cu ei, olimpicii şi atleţii supremi, care au trezit în noi dorinţa de a fi campionii destinului nostru.