Community|Comunitate

Role-Models|Modele pentru viață

Scientists|Oameni de știință
Explorers|Exploratori
Supreme Athletes|Atleți supremi

Alumni Beacons|Puterea exemplului

IMG_0938.jpg

MTIS alumni continue to inspire their younger colleagues even after leaving for university studies.|Absolvenții MTIS continuă să-i inspire pe colegii lor mai mici chiar și după ce pleacă la universitate.

Read more|Aflați mai multe

Teachers, As Mentors|Profesori în calitate de mentori

mentor.jpg

Teachers have a key-role to play beyond guiding students with their studies.|Zi de zi, profesorii sunt constante călăuzitoare pentru elevi.

Read More|Citiți mai departe

Parents, As Role-Models|Părinții ca modele pentru viață

IMG_0396.jpg

MTIS works together with parents towards a common goal.|MTIS colaborează îndeaproape cu părinții spre beneficiul elevilor.

Read More|Citiți mai departe