Community|Comunitate

The Power to Inspire|Puterea de a inspira

More Information

Mai Multe Informaţii

ADMISSIONS ADMITERE
CO-CURRICULAR EXTRACURRICULARE
SUMMER ACADEMY SUMMER ACADEMY

dedicated to their profession, they have the moral strength to sacrifice pleasure for an ideal, to constantly re-invent themselves, and to discover the beauty and diversity of life and humanity in every detail.  

Our Tribute

There are many great people belonging to the local and global community who have the charismatic power to motivate our students in different ways. We hear about them, stumble upon them, learn about them, look up to them and, from time to time, Mark Twain International School is honoured to be able to provide special opportunities for our students to meet them, to listen to their message, and to offer our tribute to their awe-inspiring accomplishments. 

Dedicated to their profession or a specific goal, they have the moral strength to sacrifice pleasure for an ideal, to constantly re-invent themselves, and to discover the beauty and diversity of life and humanity in every detail. They often reflect our image in the world and give us the incentive to join them on a path that leads to productive, balanced and successful lives. Leading by example and by guiding us towards fundamentally progressive concepts such as the pursuit of knowledge, innovation, dedication, and courage, they speak about their journey and how it can enrich the MTIS community.

A Growing Community 

Among them are the scientists with whom we can decipher and rebuild the universe, the supreme athletes who urge us to surpass our limits, the fearless explorers who motivate us to inquire and discover incessantly, our young alumni, who have also experienced the emotion of the unknown, the mentor teachers who support our wobbly steps with a smile, the loving parents and family members always at our side.

By discovering who they are, we invite you to discover who we are. Turn the pages in this growing section of our site to the calling cards of the MTIS world, and you will most certainly find many of our own ideals represented among them.  

Sunt plini de abnegaţie, au puterea de a se sacrifica pentru un ideal, de a se reinventa în permanenţă şi de a descoperi în orice lucru frumuseţea și diversitatea vieţii și a umanității.

Tributul nostru 

Există numeroși oameni în comunitatea globală, dar și locală, care au menirea de a a ne motiva elevii în diferite moduri. Auzim despre ei, învățăm despre ei, ne gândim la ei cu admirație și respect, iar, din când în când, Mark Twain International School este onorată să le poată oferi elevilor săi oportunități speciale de a-i cunoaște, de a le asculta mesajele și de a le oferi omagiul nostru pentru realizările lor absolut ieșite din comun.  

Plini de abnegaţie, aceștia au puterea de a se sacrifica pentru un ideal, de a se reinventa în permanenţă şi de a descoperi în orice lucru frumuseţea și diversitatea vieţii și a umanității. Ei ne reflectă deseori aspirațiile și ne dau forţa de a păşi alături de ei pe drumul celor care reuşesc, către o viață echilibrată și productivă. Prin puterea exemplului şi prin faptul că ne atrag spre concepte fundamental progresiste precum cunoașterea, inovația, dedicația și curajul, ei ne împărtașesc din călătoria lor, îmbogățind astfel trăirile Comunității MTIS.  

O comunitate în plină dezvoltare 

Printre aceștia se află oamenii de ştiinţă alături de care putem descifra și reconstrui universul, atleţii supremi care ne îndeamnă să ne depăşim limitele, exploratorii care ne demonstrează cum trebuie sa cercetăm și să descoperim neîncetat, tinerii absolvenți MTIS care au trăit și ei emoţia necunoscutului, profesorii și mentorii care ne sprijină paşii nesiguri cu un zâmbet sau părinţii și familia care sunt mereu alături de noi.

Descoperind cine sunt ei, vă invităm să descoperiţi cine suntem noi. Vă invităm să răsfoiți paginile acestui capitol în creștere al site-ului nostru pentru a accesa cărţile de vizită ale universului MTIS și cu siguranţă veţi descoperi dintre idealurile noastre printre ele.